Camiler

 • …Istanbul Camileri

  …Istanbul Camileri

  Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii,  Bebek Camii - ...

  Devamı

 • Ahırkapı Ishak Pasa Camii

  Ahırkapı Ishak Pasa Camii

  Sadrazam İshak Paşa Camii; İstanbul Suriçi Sultanahmet Ahırkapı İshakpaşa Caddesi ile Akbıyık sokağın kesiştiği yapı adasında Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II.Beyazıt dönemi Sadrazamlarından İnegöllü İshak Paşa tarafından 1482 tarihlerinde inşa ettirilmiştir. Camii eğimli bir araziye inşa edilmiştir. Camiye yüksek bir taş duvar ile cadde kotundan ayrılmıştır. İki sokağın kesiştiği noktadan cami avlusuna girilir. Camii ilk başta mescit olarak yaptırılmış ...

  Devamı

 • Aksaray Murat Pasa Camii

  Aksaray Murat Pasa Camii

  Murat Paşa Camii ; İstanbul Suriçi Aksaray Yusufpaşa  Millet Caddesi ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği yapı adasında ve her iki caddeye de cepheli olarak 1465-1471 yıllarında Has Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. CAMİNİN BANİSİ: Has Murat Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuştur. İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra Fatih, eski Bizans aristokrasisinin en soylu ...

  Devamı

 • Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii

  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii

  Pertevniyal Valide Sultan Camii; İstanbul Suriçi Aksaray meydanında 1869-1871 tarihlerinde Atatürk Bulvarı ile Turgut Özal Caddelerinin kesiştiği yapı adasında Sultan I. Abdülaziz’in annesi ve Sultan II. Mahmut'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan için inşa ettirilmiştir. Cami planlarını Sarkis Balyan'ın çizdiği, hazırlanmasına Hagop Balyan`ın katıldığı da bilinmektedir. Mimarı Montani'dir. Çizim işlerinde, desinatör Osep çalışmıştır. Uygulama ve şantiye yönetimi için Bedros Kalfa ...

  Devamı

 • Arnavutköy Tevkifiye Camii

  Arnavutköy Tevkifiye Camii

  Tevkifiye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda ve sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II.Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir. Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de Sultan II.Mahmut’un tuğrası ...

  Devamı

 • Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii

  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii

  Ferruh Kethüda Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Ayvansaray Mahkemealtı Caddesi ile Kahkaha sokağın kesiştiği noktada 1562-1563 yıllarında dönemin Sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, tevhithane, tekke bölümleri, mahkeme binası ve çeşmeden ibarettir. Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için Balat Tekkesi adıyla da ünlenmiştir. ...

  Devamı

 • Ayvansaray Kazasker Ivaz Efendi Camii

  Ayvansaray Kazasker Ivaz Efendi Camii

  Kazasker İvaz Efendi Camii; İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı'da Kara surlarına cepheli olarak 1585 yılında Kazasker İvaz Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Buna karşı Mimar Sinan eserlerini anlatan tezkerelerde caminin ismi yoktur. Yapı küçük bir külliye olarak yapılmış olmasına rağmen medrese ve sıbyan mektebi günümüze gelmemiştir. Kazasker İvaz Efendi Camii aynı zamanda Manav İvaz Efendi Camii olarak ta adlandırılır. Bu ...

  Devamı

 • Azapkapı Sokollu Mehmet Pasa Camii

  Azapkapı Sokollu Mehmet Pasa Camii

  Sokollu Mehmet Paşa Camii; İstanbul Boğazının Rumeli yakasında Karaköy Tersane Caddesi ile Şişhane Refik Saydam Caddelerini kesiştiği yapı adasında 1578 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman devri Sadrazamlarından Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Cami Unkapanı köprüsünün Galata kıyısına değdiği noktada inşa edilmiştir. Unkapanı köprüsünün yapılması ile cami köprü kotundan aşağıda kalmıştır. CAMİNİN BANİSİ: Sokollu Mehmet Paşa ya da gerçek ...

  Devamı

 • Bebek Hümayunu Abat Camii

  Bebek Hümayunu Abat Camii

  Bebek Camii veya Bebek Hümayunu Abat Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Bebek Parkı içinde Sahil yolunda Bebek Vapur İskelesi’nin yanında 1726 yılında ilk cami inşa edilmiştir. Banisi. Sultan III. Ahmet adına Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. 18. yüzyılın birinci yarısında 1726 yılında Boğaziçi’nde Sultan III. Ahmet’in ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Bebek Köyü yazlık bir yerleşim yeri olarak düzenlenirken, ...

  Devamı

 • Besiktas Abbas Aga Camii

  Besiktas Abbas Aga Camii

  Abbas Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakası Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde, Selamlık Caddesi ile Abbasağa Camii Sokağı kavşağında bulunmaktadır. Banisi, Sultan IV.Mehmet dönemi Osmanlı Sarayı’nın ünlü Darüssaade ağalarından, Abbas Ağa adı ile şöhret bulmuş, Abbas bin Abdürrezzak’tır. Abbas Ağa Camii 1666’da Abbas Ağa’nın Darüssaade Ağalığından önce yapılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Abbasağa 16 Temmuz 1672’de Darüssaade Ağalığından azledilerek Mısır’a sürgün edildi ve orada ...

  Devamı