Camiler

 • Besiktas Asariye Camii

  Besiktas Asariye Camii

  Asariye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi ile Asariye Çıkmazı’nın kesiştikleri köşede 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Sultan II. Mahmut’tur. Caminin bugünkü yapısının 1839’da Sultan II. Mahmut tarafından inşa edildiğini bilinmektedir. Mimarı bilinmemektedir. Asariye Camisi’nden evvel aynı yerde daha eski tarihli bir caminin bulunduğu kaynaklarda yazılıdır. Ancak kaynaklarda söz konusu olan caminin banisi, yeri, ve ...

  Devamı

 • Besiktas Ertugrul Tekke Camii

  Besiktas Ertugrul Tekke Camii

  Ertuğrul Tekke Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nın başlangıcında, Yıldız Mahallesinde, Serencebey Yokuşu Yıldız Caddesi üzerinde 1887 tarihinde  Sultan II. Abdülhamit  tarafından inşa ettirilmiştir. Şazeli Tarikatı Medeni kolu’nun kurucusu Trablusgarb’lı Şeyh Hamza Zafir adına inşa ettirilmiştir. Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphanesiyle küçük bir külliyedir. Caminin adı, Osmanlı Hanedanı’nın Ceddi Ertuğrul Gazi’nin hatırasını canlandırma arzusu ile Sultan II. ...

  Devamı

 • Besiktas Hamidiye Camii

  Besiktas Hamidiye Camii

  Yıldız Hamidiye Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros bulvarı ile Yıldız Sarayı arasında 1884-1886 yıllarında Sultan II.Abdülhamit tarafından Saray başmimarı Sarkis Balyan’a inşa ettirilmiştir. Camii çevreleyen demir parmaklıkların arasındaki kalın demir kapıdan avluya girdikten sonra, camiin iki yanında sağlı sollu beyaz mermer merdivenler ve onların arasında yüksek bir taç kapıyla gelinir. Bu büyük kapının üzerinde zafer takına benzeyen ince ...

  Devamı

 • Besiktas Sinan Pasa Camii

  Besiktas Sinan Pasa Camii

  Sinan Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş meydanında Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1553 tarihinde Osmanlı Kaptanı Deryası Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Sinan Paşa veya Sinanüddin Yusuf Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1550-1553 yılları arasında Osmanlı Donanması'nın kaptan-ı deryasıydı. Osmanlı Hanedanı'na akrabalık bağıyla bağlı olan Sinan Paşa sadrazam Damat Rüstem Paşa'nın erkek kardeşi ...

  Devamı

 • Besiktas Visnezade Camii

  Besiktas Visnezade Camii

  Vişnezade Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Vişnezade Camii Önü Sokak ile Vişnezade Tekke Sokaklarının kesiştiği köşede 1664 tarihinde Şeyhülislam Zekeriya Efendi’nin torunu ve Vişne Lütfullah Efendi’nin oğlu Kazasker Vişnezade Mehmet İzzet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin mimari planı dikdörtgen formdadır. Cami kagir duvarlı, ahşap çatılı üstü kiremit örtülü tek minareli bir yapıdır. Toplam alanı 724 metrekare olan Vişnezade Camii’nin ...

  Devamı

 • Besiktas Yahya Efendi Dergahı Camii

  Besiktas Yahya Efendi Dergahı Camii

  Şeyh Yahya Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan Caddesine cepheli bir tepede 1538 yılında dönemin mutasavvıflarından Şeyh Yahya Efendi tarafından inşa edilen külliyenin bir yapısıdır. Şeyh Yahya Efendi; cami-tevhidhane ve tekkesini, kendi imkanlarıyla satın alıp ıslah ettiği Yıldız sırtlarından sahile kadar uzanan büyük bir arazide boğaza hakim bir tepe üzerinde 1538’de kurmuştur. Mimarı bilinmemektedir KÜLLİYENİN BANİSİ: Yahya Efendi ...

  Devamı

 • Beyazıt Kaptan-ı Derya Ibrahim Pasa Camii

  Beyazıt Kaptan-ı Derya Ibrahim Pasa Cami

  Kaptanı Derya İbrahim Paşa Camii; İstanbul Suriçi Beyazıt Besim Ömer Paşa Caddesi ile Kaptanpaşa Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1706 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi Kaptanı Derya İbrahim Paşa’dır. Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi merkez binasının Vefa yönüne açılan eskiden Harem Kapısı olarak adlandırılan avlu kapısının karşısındaki köşe başında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi bitişiğindedir. Caminin önünde ve yanında muntazam bir taş duvarla çevrilmiş geniş bir ...

  Devamı

 • Beyazıt Sultan II. Beyazıt Camii

  Beyazıt Sultan II. Beyazıt Camii

  Sultan II.Beyazıt Camii;  İstanbul Suriçi Beyazıt meydanında İstanbul Üniversitesi Giriş kapısı karşısında 1501-1506 yıllarında Sultan II. Beyazıt Veli tarafından Mimar Hayrettin veya Mimar Kemalettine yaptırılan Sultan II.Beyazıt külliyesinin ana yapısıdır. Caminin banisi Sultan II.Beyazıt yedinci Osmanlı padişahıdır. 1481 yılında tahta çıkan Sultan II.Beyazıt 1512 yılında saltanattan feragat ederek 31 yıl saltanat sürmüştür.Beyazıt camisi, Osmanlı klasik dönem mimarisi ile erken dönem ...

  Devamı

 • Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii

  Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii

  Beylerbeyi Cami ya da diğer bilinen adıyla Hamid-i Evvel Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi sahilinde 1778 tarihinde Sultan I. Abdülhamit  tarafından annesi Rabia Şermi Sultan’ın anısına dönemin Baş Mimarı  Mehmet Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir.  Bina emini ise Şehremini Hafız el - Hac Mustafa Efendidir. CAMİNİN BANİSİ: Sultan I. Abdülhamit, 1725 yılında doğmuştur. 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam ...

  Devamı

 • Cagaloglu Cezeri Kasım Pasa Camii

  Cagaloglu Cezeri Kasım Pasa Camii

  Cezeri Kasımpaşa Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu  Nuruosmaniye Caddesi ile Babıali Caddesinin kesiştiği köşede inşa edilmiştir. Cağaloğlu Meydanına cephelidir. Cağaloğlu Meydanında Sadrazam Mahmut Nedim Paşa türbesi ile karşılıklıdır. Cezeri Kasım tarafından yaptırılan bu cami yanmıştır. Daha sonra Sultan Abdülaziz tarafından 1868 yılında fevkani olarak yaptırılmıştır. Minaresinin şerefe çıkması yaprak biçiminde bir süslemeye sahipti. 1957 yılında bakımsızlıktan harap olmuştur. 1987 yılı başına ...

  Devamı