Camiler

 • Cagaloglu Nallı Mescit

  Cagaloglu Nallı Mescit

  Nallı Mescit, İmam Ali Mescidi veya Babıali Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaoğlu Babıali’de İstanbul Valiliği binasının kuzey batısında Ankara Caddesine cepheli olarak Fatih Sultan Mehmet devrinde Ak Şemsettin Efendinin akrabası İmam Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır. Cami İstanbul valiliğinin bahçesi içinde kalmaktadır. Aynı zamanda Ankara Caddesine cephelidir. Marmaray inşaatları gereğince Ankara Caddesi trafiği kısıtlanınca cami meydanda kalmıştır. Caminin banisi İmam Ali Efendi’nin ...

  Devamı

 • Cerrahpasa Davutpasa Camii

  Cerrahpasa Davutpasa Camii

  Davut Paşa Camii; İstanbul Suriçi Aksaray Cerrahpaşa Koca Mustafa Paşa Caddesinde, Davutpaşa medresesi sokağı ile Ağababa sokakların arasındaki yapı adasında 1485 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi sadrazamlarından Davut Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak inşa ettirilmiştir. CAMİNİN BANİSİ: Koca Davut Paşa; Sultan II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. 1498 yılında Dimetoka’da vefat etmiştir. Davut ...

  Devamı

 • Cihangir Sehzade Cihangir Camii

  Cihangir Sehzade Cihangir Camii

  Şehzade Cihangir Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş mahallesinde Cihangir yokuşunda, 1559 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Caminin bulunduğu alan bu tip büyük yapılar için uygun olmaması sebebiyle camii sonraki dönemlerde deprem ve yangınlardan kullanılamaz hale gelmiştir. İlk yapılan caminin ufak ölçekte bir cami olduğu bilinmektedir. Zira bu bölgenin o ...

  Devamı

 • Divanyolu Atik Ali Pasa Camii

  Divanyolu Atik Ali Pasa Camii

  Gazi Hadım Atik Ali Paşa Camii veya Sedefçiler Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesine cepheli olarak, 1496 yılında Sultan II. Beyazıt dönemi sadrazamlarından olan Bosnalı Hadım Atik Ali Paşa tarafından yaptırılan Gazi Atik Ali Paşa Külliyesinin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Gazi Atik Ali Paşa külliyesi Cami, imaret, medrese, tekke, kervansaray ve türbe olarak altı yapıdan meydana gelir. Külliyeden günümüze ...

  Devamı

 • Divanyolu Çorlulu Ali Pasa Camii

  Divanyolu Çorlulu Ali Pasa Camii

  Çorlulu Ali Paşa Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Yeniçeriler caddesine cepheli olarak 1716 yılında Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından inşa ettirilen külliyenin bir yapısıdır. Caminin yerinde eskiden Şimkeşhane bulunmakta idi. Camii  ‘’Yapıldı ehl-i aşka Camii Pak Ali Paşa beytinin işaret ettiğine göre ‘’tarihine göre 1716 yılında yapılmıştır. CAMİNİN BANİSİ: Çorlulu Ali Paşa,1670 tarihinde doğmuştur. Sultan III. Ahmet saltanatında 1706 – 1710 ...

  Devamı

 • Divanyolu Firuz Aga Camii

  Divanyolu Firuz Aga Camii

  Firuz Ağa Camii; İstanbul Suriçi Sultanahmet Divanyolu Caddesine cepheli 1491 tarihinde Sultan II.Beyazıt devrinin Hazinedarı Firuz Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami etrafına yapılan arasta dükkanları günümüze kadar gelememiştir. 1517 yılında Sufi Hayrettin camiye kürsü koydurmuştur. 1648 yılındaki depremde ise cami harap olmuş ve minaresi yıkılmıştır. Cami Sultanahmet’ten başlayan ve Beyazıt’a kadar ulaşan Divanyolu’nun Sultanahmet kısmında kalmaktadır. Divanyolu Caddesinin güney batı bölümünde ...

  Devamı

 • Divanyolu Keçecizade Fuat Pasa Camii

  Divanyolu Keçecizade Fuat Pasa Camii

  Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş, Binbirdirek Mahallesi, Peykhane Caddesi ile Klodfarer Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1870 yılında inşa edilmiştir, Bu camii Uzun Süca mescidi olarak ta anılmaktadır. Bu alana ilk camii Fatih Sultan Mehmet dönemi devlet adamlarından Uzun Sücaettin yaptırmıştır. Uzun Sücaettin Efendi’nin mezarı caminin haziresindedir. Zaman içinde caminin harap olması üzerine Kececizade Mehmet Emin Fuat ...

  Devamı

 • Divanyolu Köprülü Mehmet Pasa Camii

  Divanyolu Köprülü Mehmet Pasa Camii

  Köprülü Mehmet Paşa Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu’na cepheli olarak 1661'de Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Mescit, medrese, türbe, çeşme, sebil, kitaplık, han ve dükkânlar geniş bir alana yerleştirilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa külliyesi altı adet binadan oluşmaktadır. Köprülü Mehmet paşa külliyesi, camii, medrese, han, kütüphane açık türbe ve çeşmeden oluşur. Köprülü Mehmet paşa külliyesinde dikkat çekici olan unsur, küçük ...

  Devamı

 • Divanyolu Mahmut Pasa Camii

  Divanyolu Mahmut Pasa Camii

  Mahmut Paşa Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş’tan Mahmutpaşa’ya inen Nuruosmaniye Caddesine cepheli 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Mahmut Paşa tarafından Mimar Atik Sinan’a inşa ettirilmiştir. Bugün Eminönü‘nde kendi adını taşıyan semti, yokuşu ve konağıyla tanınan Mahmut Paşa, Hadika’daki kayıtlara göre, Hırvat asıllı olup Serhat gazilerinden Mehmet Ağa adındaki bir gazinin kölesiydi. Daha sonra saraya alınmış ve burada eğitilmiştir. Tarihçi Ramazan-Zade’nin ...

  Devamı

 • Divanyolu Nuruosmaniye Camii

  Divanyolu Nuruosmaniye Camii

  Nuruosmaniye Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş semtinde, Kapalıçarşı girişinde 1748-1755 yıllarında Sultan I.Mahmut tarafından Mustafa Ağa ile Mimar Simeon’a yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Barok Mimarinin Osmanlı topraklarında ilk uygulamasıdır. Batılılaşma eğilimlerinin mimaride ortaya çıkmaya başladığı bir devirde ortaya çıkan camii ve külliyesi, Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası sayılmaktadır. Camiinin yer aldığı alanda daha önce Osmanlı şeyhülislamlarından Hoca Sadettin ...

  Devamı