Çeşmeler

 • ARNAVUTKÖY BEYHAN SULTAN ÇESMESI

  ARNAVUTKÖY BEYHAN SULTAN ÇESMESI

  Beyhan Sultan Çeşmesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Bebek Sahil yoluna cepheli olarak 1804 tarihinde inşa edilmiştir. Çeşme bir duvar çeşmesidir. Çeşmenin banisi Beyhan Sultan, Sultan III. Mustafa’nın kızı, Sultan III. Selim’in kız kardeşidir. Halep Valisi Silahtar Mustafa Paşa ile evlendirilen Beyhan Sultan pek çok eserin yapımını sağlamıştır. Beyhan Sultan 1824 yılında ölmüş ve Eyüp’te Mihrişah valide Sultan Türbesi’ne defnedilmiştir. ...

  Devamı

 • BESIKTAS ABBAS AGA ÇESMESI

  BESIKTAS ABBAS AGA ÇESMESI

  Abbas Ağa Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Abbas Ağa Camii yanında 1670 yılında inşa edilmiştir. Bu Çeşme bir duvar çeşmesidir. Sultan IV. Mehmet’in Darüssade Ağası olan Abbas Ağa tarafından yaptırılan üç çeşmeden biridir. Beşiktaş Barbaros Bulvarı Akdoğan sokakta bulunan Abbas Ağa parkının içinde Abbas Ağa Camii bulunmaktadır. Çeşme Klasik üslupta yapılmıştır. Çeşmenin çatısında dikdörtgen blok üzerinde iki lale ve ...

  Devamı

 • BESIKTAS ASARIYE HAMIDIYE ÇESMESI

  BESIKTAS ASARIYE HAMIDIYE ÇESMESI

  Hamidiye Çeşmesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Asariye Caddesi Eğriçeşme sokaktan 1901 tarihinde Sultan II. Abdülhamit tarafından inşa edilmiştir. Bu bir tek yüzlü meydan çeşmesidir. Sultan II. Abdülhamit İstanbul’da birçok eser yaptırmış olup bunlar arasında birçokta çeşme vardır. Özelikle Hamidiye sularının dağıtımı için kurulan sistem için birçok Hamidiye Çeşmesi yaptırılmıştır. Çeşmenin üzerinde, etrafında zarif kıvrımların dolandığı ve ortasında yuvarlak madalyon ...

  Devamı

 • BESIKTAS CIHANNÜMA MEHMET BEY ÇESMESI

  BESIKTAS CIHANNÜMA MEHMET BEY ÇESMESI

  Mehmet Ali Bey Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Dörtyüzlü çeşme sokakta 1838 yılında inşa edilmiştir. Çeşme dörtyüzlü meydan çeşmesidir. Çeşme kare planlı olarak inşa edilmiştir. Geniş bir saçak altında sade bir çeşmedir. Oldukça sade bir stilde yapılmıştır. Saçağın altında oval bir madalyon içinde Sultan II. Mahmut’un tuğrası bulunur. Arşitrav biçimindeki silmenin altında çeşmenin iki satırlık kitabesi bulunur. ...

  Devamı

 • BESIKTAS VALIDEÇESME BEZMIALEM ÇESMESI

  BESIKTAS VALIDEÇESME BEZMIALEM ÇESMESI

  Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Spor Caddesi üzerinde Bezmialem Valide sultan tarafından 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Bezmialem Valide Sultan İstanbul’a 12 adet çeşme inşa ettirmiştir. Bu çeşme dört cepheli bir meydan çeşmesidir. Valide Sultan İstanbul dışında Medine ve Kerbela’da üç sebil yaptırmıştır. 1839 yılında inşa edilmiş bu çeşme TBMM Milli Saraylar Dairesi tarafından 1985 ve 2005 ...

  Devamı

 • BESIKTAS YAHYA EFENDI DERGAH ÇESMESI

  BESIKTAS YAHYA EFENDI DERGAH ÇESMESI

  Yahya Efendi Dergahı Avlu Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında Beşiktaş Çırağan Caddesi Yahya Efendi Sokakta bulunan Dergahın içinde inşa edilmiştir. Bu yapılar bir külliyedir. Bu çeşme bu külliyeyi meydana getiren yapılardan biridir. Külliye, cami, türbe, dergah, hazire, çeşmeden meydana gelir. Tekke girişi kapısından kapalı koridordan avluya çıkılır. Avlunun sol tarafında yer alan Hamidiye Çeşmesi Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiştir. ...

  Devamı

 • DOLMABAHÇE MEHMET EMIN AGA ÇESMESI

  DOLMABAHÇE MEHMET EMIN AGA ÇESMESI

  Mehmet Emin Ağa Sebil VE Çeşmesi; İstanbul Dolmabahçe’de Meclisi Mebusan Caddesine cepheli olarak 1740 tarihinde Sipahi Ağası Mehmet Emin Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Mehmet Emin Ağa Çeşmesi ve Sebili, Bezmialem Valide Sultan Camii karşı köşesinde yer alır.  Çeşme ve sebil 1741 yılında Sultan I.Mahmut dönemi Sipahi Ağalarından Mehmet Emin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda  “Sipahi Ağası Mehmet Emin Ağa Çeşmesi” ...

  Devamı

 • GALATA BEREKETZADE ÇESMESI

  GALATA BEREKETZADE ÇESMESI

  Bereketzade Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Kulesinin yanındaki meydanda 1733 tarihinde inşa edilmiştir. Bu bir duvar çeşmesidir. İlk çeşmenin Fatih Sultan Mehmet’in müezzini tarafından inşa ettirilmiştir. Zamanla eskiyen çeşme Sultan I Mahmut döneminde yeniden inşa edildiği kitabesinden anlaşılmaktadır. Daha sonra ise Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan’ın verdiği imkanla Hazinedar Azmi Cemal tarafından yeniden ihya edilmiştir. Galata kulesinin ilk ...

  Devamı

 • OSMANLI ÇESMELERI

  OSMANLI ÇESMELERI

  Suyun kaynağından kente gelen su kullanıcıya ulaştığı noktaya Çeşme diyoruz. Çeşme Farsça Çeşm kelimesinden gelir. Çeşm Farsçada göz demektir. 18.yüzyıldan itibaren Çeşm kelimsi yerine Arapça Ayn, Sikaye, Meska kelimeleri de kullanılmıştır. Osmanlı döneminde çeşme kitabelerinde ‘’çeşme-i ab-ı züla’’ ‘’çeşme-i kevser’’ ‘’çeşme-i dilküşa’’ gibi terkiplerin de sık sık kullanıldığı görülür. Yüzyıllara göre inşaat malzemelerinin ve sitillerinin değişmesine rağmen Çeşme Mimarisinin ana ...

  Devamı