Hamamlar

 • AYASOFYA HASEKI HÜRREM HAMAMI

  AYASOFYA HASEKI HÜRREM HAMAMI

  Haseki Hürrem Sultan Hamamı;  İstanbul Suriçi Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet Camii arasında alana 1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından, Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Aya Sofya'nın yanına, daha önce tarihi Zeuksippos Banyoları'nın bulunduğu yere inşa edilmiştir. Ayasofya Haseki Hamamı, Hürrem Haseki Sultan tarafından, 1556 yılında, hayrat olması amacıyla Mimar Sinan a yaptırılmıştır. Klasik devir Osmanlı hamamları üslubundaki yapı, ...

  Devamı

 • BESIKTAS ISKELE HAMAMI

  BESIKTAS ISKELE HAMAMI

  Beşiktaş Hamamı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş merkezde Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Sahil Yolunun kesiştiği yapı adasında 1548 tarihinde inşa edilmiştir. Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşi Sinan paşa Kaptan-ı derya’lık makamına getirilir. Kaptan-ı Derya görevine gelince kazandığı paralarla Beşiktaş’taki Sinan Paşa külliyesini yaptırmıştır. Külliye inşaatı bitmeden 1554 tarihinde ölmüştür. Onun için mezarı Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin haziresindedir. Külliye geniş bir alana ...

  Devamı

 • BEYAZIT KÜLLIYESI HAMAMI

  BEYAZIT KÜLLIYESI HAMAMI

  Sultan II. Beyazıt Külliyesi Hamamı; İstanbul Suriçi Beyazıt Ordu Caddesine cepheli olarak bulunan alana Yavuz Sultan Selim’in annesi Hürrem Sultan tarafından, Edirne’de inşa edilen mescide gelir sağlamak için 15 yüzyılda yaptırılmıştır. Halk arasında yanlış bilinen adıyla Patrona Halil Hamamı olarak tanımlanır. Bunun da sebebi İsyana liderlik yapanlardan birinin bir dönem bu hamamda tellaklık yapmasıdır. Yapı çifte hamam olup; kadınlar kısmının ...

  Devamı

 • BEYOGLU GALATASARAY HAMAMI

  BEYOGLU GALATASARAY HAMAMI

  Galatasaray Hamamı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray mevkiinde bulunur. Galatasaray Külliyesi ile beraber Sultan II. Beyazıt tarafından 1481 yılında yaptırılmıştır. Hamam, Kuloğlu Mahallesi’nde Turnacıbaşı Sokağı ile Çapanoğlu Sokağı’nın kavşağında yer alır. Günümüzdeki Galatasaray Çarşı Hamamı’nın Sultan III. Ahmet devrinde, Galatasaray İçoğlanları Kışlasının tamiri sırasında yapıldığı söylenmekte ise de; bu söylentinin asılsız olduğunu iddia eden bazı araştırmacılar, hamamın ...

  Devamı

 • CAGALOGLU HAMAMI

  CAGALOGLU HAMAMI

  Cağaloğlu Hamamı;  İstanbul Suriçi Cağaloğlu Prof İsmail Gürkan caddesi 34 numaralı adresine 1741 tarihinde  Sultan I. Mahmut tarafından Hamamın planını Hassa Mimarı Süleyman Ağa çizdirilmiş ve  Abdullah Ağa’ya inşa ettirilmiştir.  Klasik Osmanlı mimarisi ile barok üslubun harmanlandığı bir mimariye sahip olan hamam, diğer Osmanlı Hamamları gibi çifte hamam olarak yapılmıştır. Hamam, Yerebatan Sarnıcı yakınında bulunmaktadır. 1741 yılında, dönemin padişahı Sultan ...

  Devamı

 • ÇEMBERLITAS VALIDE HAMAMI

  ÇEMBERLITAS VALIDE HAMAMI

  Çemberlitaş Hamamı veya Çemberlitaş Nurbanu Valide Sultan Hamamı;  İstanbul Suriçi Çemberlitaş meydanında Divanyolu Caddesi ile Vezirhan Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında Sultan III. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından 1584 yılında Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Hamamı, Çemberlitaş yanında, Kapalıçarşı yakınında bulunmaktadır. Sultan III. Murat’ın annesi Nur Banu Sultan tarafından, Üsküdar’daki Atik Valide Külliyesine kaynak sağlamak için 1584 yılında, Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Kadınlar ...

  Devamı

 • Fatih Saraçhane Çinili Hamam

  Saraçhane Çinili Hamam veya Kaptanzade Hamamı veya Hayrettin Paşa Hamamı; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane İtfaiye Caddesi üzeride bulunan Çinili Hamam, Barbaros Hayrettin Paşa Medresesine ve türbesine akar olarak yaptırılmıştır. Hamamın mimarı Mimar Sinan’dır. Hamam, 16. Yüzyılda inşa edilmiş önemli hamamlardandır. Hamam; Kaptanpaşa Hamamı, Zeyrek Çinili Hamamı ve Hayrettin Paşa Hamamı adlarıylada anılmış ve bugünkü ismini günümüze ulaşmamış olan İznik çini ...

  Devamı

 • ISTANBUL HAMALARI

  ISTANBUL HAMALARI

  Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı, Beyazıt Sultan II.Beyazıt Hamamı, Cağaloğlu  Hamamı, Çemberlitaş Nurbanu Sultan Hamamı, Galatasaray Hamamı, Kasımpaşa Büyük Hamam, Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı, Süleymaniye Hamamı, Tophane Kılıç Ali Paşa Hamamı, Akbıyık İshak Paşa Hamamı, Aksaray Horhor Hamamı, Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı, Azapkapı  Yeşildirekli Hamam, Bakırköy Hamamı, Balat Arabacılar Hamamı, Balat Ferruh Kethüda Hamamı, Balat Hançerli Hamam, Balat Sultan ...

  Devamı

 • ORTAKÖY HÜSREV KETHÜDA HAMAMI

  ORTAKÖY HÜSREV KETHÜDA HAMAMI

  Hüsrev Kethuda Hamamı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında  Ortaköy meydanında Boğaziçi Sahil yoluna cepheli olarak  1550 tarihinde  Sadrazam Kara Ahmet Paşa’nın kethüdası tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Ortaköy semtinde yer alan yapı Sadrazam Gazi Kara Ahmet Paşa’nın kahyası Hüsrev Kethüda vakfının malı idi. Hamam bu vakıf adına 300 yıl boyunca hamam olarak işletilmiştir.  Hüsrev Kethüda Hamamı 2001 yılında yapılan Restorasyon sonrası ...

  Devamı

 • TOPHANE KILIÇ ALI PASA HAMAMI

  TOPHANE KILIÇ ALI PASA HAMAMI

  Kılıç Ali Paşa Hamamı;  İstanbul Boğazı’nın Tophane meydanına Kılıç Ali Paşa külliyesinin bir parçası olarak  1580-1583 tarihlerinde Kaptan-ı Derya Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a  inşa ettirilmiştir. Etrafını saran sokaklar ve meydanın zemin kotu sonradan yükseldiği için bugün çukurda kalmıştır. Mimar Sinan Medresesi sokağından, basamaklarla inilerek ve bir rüzgarlıktan geçilerek mermer döşemeli bir soyunmalığa girilir. Camekan kare planlıdır ve bu mahallin ...

  Devamı