Külliyeler

 • …Istanbul Külliyeleri

  …Istanbul Külliyeleri

  Aksaray Murat Paşa Külliyesi;  Ayasofya Külliyesi;  Beşiktaş Sinan Paşa Külliyesi;  Beşiktaş Yahya Efendi Külliyesi;  Beyazıt Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Külliyesi; Beyazıt Sultan II. Beyazıt Külliyesi; Divanyolu Atik Ali Paşa Külliyesi;  Divanyolu Çorlulu Ali Paşa Külliyesi; Divanyolu Koca Sinan Paşa Külliyesi;  Divanyolu  Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi; Divanyolu Mahmutpaşa Külliyesi; Çemberlitaş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi; Divanyolu Nuruosmaniye Külliyesi; Edirnekapı Mihrimah Sultan ...

  Devamı

 • …Külliye Mimarisi

  …Külliye Mimarisi

  Külliye İslam dininde Abbasilerden başlayarak cami etrafında dini ve sosyal yapıların bir araya gelmesi ile oluşan yapılar topluluğu. Bu yapıların ilk zamanlarda sadece dini yapılar olurken daha geç tarihlerde sosyal yapılar da bu düzene ait olmuşlardır. 16 yüzyılda Osmanlı Mimarisi ile külliye inşası zirve noktasına ulaşmıştır. Külliye, İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle ortaya çıktı. Batı kültüründe ...

  Devamı

 • Aksaray Murat Pasa Külliyesi

  Aksaray Murat Pasa Külliyesi

  Murat Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Aksaray Vatan ve Millet caddelerinin kavşağında 1471 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Fatih Sultan Mehmet dönemi vezirlerinden Has Murat Paşa’dır. Mart 1473 tarihli vakfiyesine göre ilk binalar cami, imaret, hamamdır. Medrese yapısı Has Murat Paşa’nın ölümünden sonra kardeşi Sadrazam Mesih Paşa tarafından tamamlanmıştır. 17.yüzyılda Kara Davut Paşa’nın yaptırdığı şadırvanla çeşme dışında zaman içinde caminin güneyinde ...

  Devamı

 • Ayasofya Külliyesi

  Ayasofya Külliyesi

  Ayasofya Külliyesi; İstanbul Suriçi Sultanahmet ve Gülhane semtleri arasında Yerebatan Caddesi, Caferiye Sokak, Soğuk Çeşme Sokak ve Kabasakal Caddeleri tarafından sınırlanan yapı adasında  537 yılında mimar İsidoros ve Artemios tarafından inşa edilmiştir. İstanbul’un kurulduğu tarihi yarımadanın kuzey doğusunda bulunan ilk yerleşimin merkezinde 6.yüzyılda inşa edilmiş olan bina ilk zamanlarda büyük kilise anlamına gelen “Megale Ekklesia”  ismiyle anılmış;  bugünkü “ Ayia ...

  Devamı

 • Besiktas Sinan Pasa Külliyesi

  Besiktas Sinan Pasa Külliyesi

  Sinan Paşa Külliyesi;  İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında Beşiktaş Barbaros meydanına cepheli olarak Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesi’nin birleştiği yapı adasında 1555 yılında Kaptanı Derya Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Sinan Paşa külliyesi dört ana binadan meydana gelir. Külliye, cami, medrese ve günümüze ulaşmayan mektep ile çifte hamamdan oluşmaktadır. Külliye kurulduğundan bu yana, muhtelif dönemlerde onarımlar görmüştür. 19.yüzyılda cami ...

  Devamı

 • Besiktas Yahya Eefendi Dergah Külliyesi

  Besiktas Yahya Eefendi Dergah Külliyesi

  Beşiktaşlı Yahya Efendi Külliyesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan Caddesi ile Yahya Efendi Çıkmazının kesiştiği yapı adasında 1538 inşa edilmiştir. Molla Şeyh zade ismiyle 1495 yılında Trabzon’da doğmuştur. İstanbul’da 1571 yılında vefat etmiştir. Osmanlı döneminin mutasavvıf, alim ve şairidir. Sultan I. Süleyman devrinde İstanbul’da müderrislik yapmış olan Yahya Efendi, devrinin tanınmış alimlerindendir. Osmanlı Padişahı ile yakın ilişkisi oldu. Emekli ...

  Devamı

 • Beyazıt Kaptan Ibrahim Pasa Külliyesi

  Beyazıt Kaptan Ibrahim Pasa Külliyesi

  Kaptanı Derya İbrahim Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Besim Ömer Paşa Caddesi ile Kaptanpaşa Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1706 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi Kaptanı Derya İbrahim Paşa’dır. Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi merkez binasının Vefa yönüne açılan eskiden Harem Kapısı olarak adlandırılan avlu kapısının karşısındaki köşe başında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi bitişiğindedir. Caminin önünde ve yanında muntazam bir taş duvarla çevrilmiş geniş bir ...

  Devamı

 • Beyazıt Sultan II.Beyazıt Külliyesi

  Beyazıt Sultan II.Beyazıt Külliyesi

  Sultan II. Beyazıt Külliyesi; İstanbul Suriçi Beyazıt meydanında 1505 yılında Sultan II.Beyazıt tarafından  inşa ettirilmiştir.Sultan II.Beyazıt külliyesi; kendi adını verdiği semtte,  dağınık bir şekilde bina edilmiştir. Cami, medrese, hamam, kervansaray, tabhane ve sıbyan mektebinden müteşekkil olan külliyenin mimarının kim olduğu tam olarak netlik kazanmış olmasa da külliyenin Mimar Hayrettin ya da Mimar Kemalettin tarafından bina edildiği düşünülmektedir. Osmanlı mimarisinin sergilendiği ...

  Devamı

 • Cerrahpasa Davut Pasa Külliyesi

  Cerrahpasa Davut Pasa Külliyesi

  Davut Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Haseki, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa semtlerinin tam ortasında 1485 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Sultan II.Beyazıt vezirlerinden  Koca Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami kapısı üzerindeki kitabede bu bilgiler bulunmaktadır. Aşık Paşazade tarihinde: ‘’ Asarı Davut Paşa, İstanbul’da bir imaret ve bir ulu cami yaptı. Onun önüne de bir latif su getirdi.’’ İbaresi bulunmaktadır. 1546 tarihli vakıf defterinde:’’ ...

  Devamı

 • Divanyolu Atik Ali Pasa Külliyesi

  Divanyolu Atik Ali Pasa Külliyesi

  Atik Ali Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Fatih Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesi ile Vezirhan Caddesinin kesiştiği yapı adasında 1496 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Sultan II. Beyazıt dönemi sadrazamlarından olan Bosnalı Hadım Atik Ali Paşadır. Külliye;  cami, imaret, medrese, sıbyan mektebi, tekke, kervansaray ve türbe yapılarından meydana gelir. Külliyeden günümüze çok az bina kalabilmiştir. Kalan yapılar; cami, sibyan mektebi türbe ve medresedir. ...

  Devamı