Külliyeler

 • Divanyolu Çorlulu Ali Pasa Külliyesi

  Divanyolu Çorlulu Ali Pasa Külliyesi

  Çorlulu Ali Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Fatih Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesine cepheli olarak 1707 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Çorlulu Ali Paşadır. Ali Paşa Sultan II. Mustafa'nın damadı ve Sultan III. Ahmet'in Sadrazamlığını yapmıştır. Külliye; Cami, tekke, medrese, darülhadis, kütüphane, hazire yapılarından meydana gelir. Divanyolu üzerinde lrgatpazarı, Esirpazarı, Makasçılar isimleri olan semt günümüzde ise Çemberlitaş’tır. KÜLLİYENİN BANİSİ: Çorlulu Ali Paşa,1670 tarihinde ...

  Devamı

 • Divanyolu Koca Sinan Pasa Külliyesi

  Divanyolu Koca Sinan Pasa Külliyesi

  Koca Sinan Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Divanyolu Yeniçeriler Caddesi ile Bileyciler Sokağın kesiştiği yapı adasında 1594 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Koca Sinan Paşa’dır. Külliye, türbe, medrese, sebil ve hazireden meydana gelir. Külliyenin mimarı Davut Ağa’dır. Sebil diğer yapılara göre bir yıl daha sonra bitmiştir. Sebilin kitabesinde 1594 tarihi görülmektedir. KÜLLİYENİN BANİSİ: Koca Sinan Paşa; Osmanlı padişahları Sultan III. Murat ...

  Devamı

 • Divanyolu Köprülü Mehmet Pasa Külliyesi

  Divanyolu Köprülü Mehmet Pasa Külliyesi

  Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu’na cepheli olarak 1661'de Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Mescit, medrese, türbe, çeşme, sebil,  ve dükkanlar geniş bir alana yerleştirilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa külliyesi altı adet binadan oluşmaktadır. Daha sonra Kütüphane ve Vezir Hanı 1676 tarihinde Köprülü Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa tarafından ilave edilmiştir. Ayrıca türbenin etrafına zamanla yapılan gömülerle burası bir ...

  Devamı

 • Divanyolu Mahmut Pasa Külliyesi

  Divanyolu Mahmut Pasa Külliyesi

  Mahmut Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Divanyolu Çemberlitaş Nuruosmaniye Camisi karşısında Fatih Sultan Mehmet dönemi vezirlerinden olan Mahmut Paşa tarafından Mimar Atik Sinan’a inşa edilmiştir. Mahmut Paşa Külliyesi bulunduğu semte adını vermiştir. İstanbul fetihten sonra inşa edilmiş ilk vezir külliyesidir. Külliyenin yapımı 1463 yılından 1474 yılına kadar sürmüştür. Külliye, cami, hamam, medrese, imaret, sıbyan mektebi, han ve türbeden meydana gelmektedir. Külliye; ...

  Devamı

 • Divanyolu Merzifonlu MustafaPasa Külliyesi

  Divanyolu Merzifonlu MustafaPasa Külliye

  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu Caddesine cepheli olarak 1690 yılında Paşanın oğlu Ali Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’ni Sultan IV. Mehmet (1648–1687) döneminde Kaptan-ı Derya ve Sadrazamlık görevlerini yapmış olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yaptırmaya başlamıştır. Ancak sadrazamın II.Viyana Kuşatmasındaki başarısızlığından ötürü 1683 yılında yapı topluluğu yarıda kalmıştır.  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ...

  Devamı

 • Divanyolu Nuruosmaniye Külliyesi

  Divanyolu Nuruosmaniye Külliyesi

  Nuruosmaniye Külliyesi; İstanbul Suriçi Divanyolu caddesine yakın Çemberlitaş meydanına  cepheli Kapalıçarşı’nın Doğu kapısında 1755 yılında Sultan III.Osman tarafından tamamlatılmıştır. Klasik Osmanlı mimari anlayışından uzak, ilk defa barok tarzı batılı mimari anlayışın denendiği, süs ve işlemelerin çokça kullanıldığı bir külliyedir. Külliye sekiz yapıdan oluşur.  Külliye’nin yapımına Sultan I. Mahmut zamanında başlanmış, Sultan’ın ömrü bitirmeye vefa etmeyince,  Sultan III. Osman tarafından bitirilmiştir. ...

  Devamı

 • Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi

  Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi

  Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi;  İstanbul Suriçi Fatih Edirnekapı Fevzi Paşa Caddesine cepheli olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1562-1565 yıllarında Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir.  Mihrimah Sultan külliyesi altı yapıdan oluşur.1719 depreminde büyük hasar görmüş olan külliye içinde; cami, medrese, sıbyan mektebi, türbe, hamam ve çarşı bulunur. KÜLLİYENİN BANİSİ: Sultan, 21 Mart 1522 tarihinde doğmuştur. 10. Osmanlı padişahı Kanuni ...

  Devamı

 • Eminönü Hamidiye Külliyesi

  Eminönü Hamidiye Külliyesi

  Hamidiye Külliyesi veya Hamid-i evvel Külliyesi; İstanbul Suriçi Eminönü Hamidiye caddesine cepheli olarak 1777 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye en son yapılan selatin külliyesidir. Şehrin hakim ve gösterişi olan semtlerinde yer kalmadığı için Eminönü, Sirkeci gibi şehrin en önemli ticari bölgesinde kurulmuştur. Ahmet Cevdet Paşa tarihinde anlatıldığına göre, Hamidiye Külliyesinin temeli Eylül 1777 tarihinde Sadrazam, Şeyhülislam gibi kişilerin bulunduğu bir ortamda ...

  Devamı

 • Eminönü Yeni Valide Külliyesi

  Eminönü Yeni Valide Külliyesi

  Yeni Valide Külliyesi;  İstanbul Suriçi Eminönü meydanında 1663 yılında Hatice Turhan Sultan tarafından Mimar Mustafa Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Külliyenin yapımı yetmiş dört yıl sürmüştür. Osmanlı tarihinde en uzun sürede yapılan külliye unvanını taşır. Sultan III. Murat’ın karısı Safiye Sultan tarafından 1589 yılında inşaatına başlanmış ve yapımı Safiye Sultan’ın vefatı ile durdurulduktan sonra tekrar 1661 yılında Sultan I.İbrahim’in karısı Hatice Turhan ...

  Devamı

 • Eyüp Ebu Eyyüp El Ensari Külliyesi

  Eyüp Ebu Eyyüp El Ensari Külliyesi

  Eyüp Sultan Külliyesi; İstanbul Eyüp meydanında bulunan külliye 1459 yılında ana planına sahip olmuştur. Zaman içinde 1766 depremi ile Camii binası yıkılınca bütün külliye yeniden planlanmıştır. Külliye’nin adı, Emevilerin İstanbul kuşatmasına katılan ve burada şehit olan Mihmandar-ı Resulullah Halid bin Ebu Eyüp el-Ensari’den gelmektedir ve külliyenin yapımına zatın medfun bulunduğu mekana bir türbe inşa edilerek başlanmıştır. Cami, imaret, türbe, medrese ...

  Devamı