Külliyeler

 • Haseki Hürrem Sultan Külliyesi

  Haseki Hürrem Sultan Külliyesi

  Hürrem Sultan Külliyesi; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki’de 1539 tarihinde inşa edilmiştir. Aksaray’ın bu mahallesine Haseki ismini veren külliye Mimar Sinan’ın Saray Baş mimarı olduktan sonra yaptığı ilk iştir. Külliye bugün Haseki Caddesi, Özbek Süleyman Efendi Caddesi, Cevdet Paşa Caddesi ve Sami Paşa sokakların oluşturduğu bir yapı adasının ortasındadır. Haseki kelimesi, Osmanlı padişahlarına erkek çocuk çocuk doğurmuş eşlerine verilen bir deyimdir. ...

  Devamı

 • Kadırga Sokollu Mehmet Pasa Külliyesi

  Kadırga Sokollu Mehmet Pasa Külliyesi

  Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi;  İstanbul Suriçi Kadırga Şehit Sokollu Mehmet Paşa Caddesi, Su terazisi sokakların çevrelediği yapı adasında 1571 yılında Sokollu Mehmet Paşa’nın karısı tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Bizans zamanında Aya Anastasia Kilisesi’nin bulunduğu eğimli arsa üzerine bina edilmiştir. Eğimli arazi üzerine yapılması ile ortaya mimari bir şaheser çıkmıştır. Belirli bir kotta yer alan Camii avlusuna farklı yükseklikteki sokaklardan ...

  Devamı

 • Kasımpasa Piyale Pasa Külliyesi

  Kasımpasa Piyale Pasa Külliyesi

  Piyale Paşa Külliyesi; İstanbul Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesinde, Piyale Baruthane caddesi ile Zincirlikuyu sokak, Sel sokakların çevrelediği alanda 1573 yılında Büyük Piyale Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Külliye camii, medrese, tekke, türbe, hazire, sıbyan mektebi, sebil, çarşı ve hamam bölümlerinden meydana gelir. Hadika’da etrafında kuyu ve taş musluk olduğu yazmaktadır. Külliye’nin yapıldığı arazi Haliç’in kuzeyinde içinde Piri Paşa Deresi’nin aktığı vadinin derinliğindedir. ...

  Devamı

 • Kocamustafapasa Hekimoglu Ali Pasa Külliyesi

  Kocamustafapasa Hekimoglu Ali Pasa Külli

  Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi;  İstanbul Suriçi Fatih Davutpaşa mahallesinde Kızılelma Caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1734-1735 yıllarında Hekimoğlu Ali Paşa tarafından Mimar Çuhadar Ömer Ağa ile Hacı Mustafa Ağa’lara inşa ettirilmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa külliyesi cami, tekke, türbe, şadırvan, kütüphane, sebil ve çeşme'den meydana gelmektedir. KÜLLİYENİN BANİSİ: Hekimoğlu Ali Paşa, 1689 doğumludur. Sultan I. Mahmut ve ...

  Devamı

 • Kocamustafapasa Sümbül Efendi Külliyesi

  Kocamustafapasa Sümbül Efendi Külliyesi

  Kocamustafapaşa Külliyesi; İstanbul Suriçinde Kocamustafapaşa Silivrikapı Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi ile Cambaziye Sokağın çevrelediği yapı adasında inşa edilmiştir. Burası aynı zamanda Sümbül Efendi tarafından kurulmuş Sümbüliye tarikatının merkezi ve dergahı olarak bilinir. Bundan dolayı buraya Sümbül Efendi Cami olarak da adlandırılır. Suriçi İstanbul’unun güney batısında kara surlarına yakın olan Kocamustafapaşa içinde önemli bir merkezdir. Geniş bir arazi içinde çevre duvarı ile ...

  Devamı

 • Laleli Sultan III.Mustafa Külliyesi

  Laleli Sultan III.Mustafa Külliyesi

  Laleli Sultan III.Mustafa Külliyesi; İstanbul Suriçi  Laleli  Ordu Caddesi ile Fethi Bey Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında Sultan III.Mustafa tarafından 1760 yılında inşa ettirilmiştir. Laleli Külliyesi, cami, medrese, çeşme, sebil, imaret, muvakkithane ve han yapılarından meydana gelir. Sultan III. Mustafa zamanında, 5 Nisan 1760 tarihinde temeli atılan camiyle yapımına başlanmıştır. Adını Laleli Baba denilen bir veli türbesinden alan külliyenin yapımına hassa ...

  Devamı

 • Saraçhane Amcazade HüseyinPasa Külliyesi

  Saraçhane Amcazade HüseyinPasa Külliyesi

  Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane Macar Kardeşler Caddesi’ne cepheli olarak 1700 yılında Amcazade Hüseyin Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Külliye adet yapıdan oluşur. Külliyede hakim bina medresedir. Külliye, medrese, mescit, sebil, kütüphane,  şadırvandan meydana gelir. Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi 1966 yılı onarımından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün “Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi” haline getirilmiştir. KÜLLİYENİN BANİSİ: Amcazade Hüseyin ...

  Devamı

 • Saraçhane Damat Ibrahim Pasa Külliyesi

  Saraçhane Damat Ibrahim Pasa Külliyesi

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Saraçhane Dede Efendi Caddesi’yle Şehzadebaşı Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1720 yılında, kütüphane ve darülhadis medresesi olarak inşa ettirilmiştir. Külliye’nin avlusunun güney tarafında, Damat İbrahim Paşa ve oğullarının mezarları yer alır. Bu mezarlıklarla aynı yöndeki eyvanlı odalar medrese öğrencileri için bina ettirilmiştir. Külliyenin cadde yönündeki çeşmesi ve sebili yol ...

  Devamı

 • SARAÇHANE GAZANFER AGA KÜLLIYESI

  SARAÇHANE GAZANFER AGA KÜLLIYESI

  Gazanfer Ağa Külliyesi; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane Kırkçeşme mahallesi Atatürk Bulvarı ile Kovacılar caddesinin kesiştiği yapı adasında 1596 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi Sultan III.Mehmet’in kapı ağalarından Macar asıllı Gazanfer ağadır. Gazanfer Ağa 1603 tarihinde idam edilmiştir. Külliye, medrese, türbe, hazire ve sebilden meydan gelmektedir. Bu bölgede bulunan Bozdoğan su kemerinin Haliç’e bakan cephesindedir. Külliye hassa baş mimarı Davut Ağa tarafından ...

  Devamı

 • SARAÇHANE SEHZADE MEHMET KÜLLIYESI

  SARAÇHANE SEHZADE MEHMET KÜLLIYESI

  Şehzade Mehmet Külliyesi;  İstanbul Suriçi Saraçhanede Şehzade caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında Kanuni Sultan Süleyman tarafından çok sevdiği ve kendisinden sonra tahta çıkarmayı düşündüğü oğlu Şehzade Mehmet için 1543 yılında Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Şehzade Külliyesi’nin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de Şehzade Mehmet Türbesi’ndeki şehzadenin sandukası üzerinde 1543 Cami-i şerif şehr-i recebde tamam olmuştur” yazar. Tezkiretü’l Bünyan’da ...

  Devamı