Medreseler

 • …Istanbul Medreseleri Listesi

  …Istanbul Medreseleri Listesi

  Ahırkapı İsak Paşa Medresesi, Aksaray Murat Paşa Ve Atik Medresesi, Ayasofya-yı Kebir Medresesi, Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Rakım Efendi Medresesi, Beyazıt Rüznameci Ali Efendi Medresesi, Cağaloğlu Acımusluk Medresesi, Cağaloğlu Hadım Hasan Paşa Medresesi , Cağaloğlu Rüstempaşa Medresesi, Cağaloğlu Şah-ı Huban Medresesi, Cibali Haydar Paşa Medresesi, Çapa Defterdar Ahmet Çelebi Medresesi, Çarşıkapı Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi, Çemberlitaş ...

  Devamı

 • .IHTISAS MEDRESELERI

  .IHTISAS MEDRESELERI

  Klasik Osmanlı Medreseleri dışında da bazı ihtisas medreseler bulunmaktadır. Bunlar, daha ziyade ihtisası gerektiren bir dalda ağırlıklı eğitim ve öğretim yapılan medreselerdir. Belli branşlar da faaliyet gösteren bu medreseler, Osmanlılardan önceki İslam dünyasında oldukları gibi Osmanlı’larda da ayni isimle varlıklarını devam ettirmişlerdir. Klasik dönemde bunları:  Darü'l-kurra, Darü'l-hadis ve Darü't-tib olmak üzere üçe ayrılır. Osmanlı dönemi ihtisas medreseleri ile bunların fonksiyonlarını ...

  Devamı

 • .MEDRESE HOCALARI

  .MEDRESE HOCALARI

  İslam dünyasında medreselerin ortaya çıkması ile başlayan medrese dönemi eğitim ve öğretimi, bir veya birkaç kişinin öğrencilere bilgi vermesi ve belli bir sistem çerçevesinde onları eğitmesi sonucunda öğretim kadrosu teşekkül etti. Kendisinden önceki İslam devletlerinin uygulamalarından bir hayli istifade eden Osmanlı dönemi medreselerinin, öğretim kadrosuna dahil olan elemanlar ile öğrenciler şu şekilde tanımlanabilirler. MÜDERRIS Osmanlı dönemi medreselerinde, belirli bir tahsilden ...

  Devamı

 • .MEDRESELER GENEL

  .MEDRESELER GENEL

  İslam eğitim tarihi içinde özel bir yeri bulunan Osmanlı medreseleri, orta ve yüksek tahsili gerçekleştiren müesseselerdi. Medrese, memleketin ihtiyaç duyduğu kültürü veren ve elemanları yetiştiren bir eğitim ve öğretim kuruluşudur. Daha önceki devirlerde olduğu Osmanlı'da da şahıslar tarafından tesis edilen ve yaşaması için vakiflar kurulan medreselerin hocalarına "müderris", yardimcılarına da "muid" denirdi. Medrese talebesi ise danismend, suhte veya talebe isimleri ...

  Devamı

 • .MEDRESELERIN MIMARI TARZI

  .MEDRESELERIN MIMARI TARZI

  Medrese mimarisi Selçuklular döneminde gelişmiş ve Osmanlı’nın İstanbul’u almasından sonra ideal hale gelmiş bir planlamadır. Osmanlı döneminde iki çeşit medrese inşa edilmiştir. Birinci grup bir bani tarafından yaptırılan külliyelerdir. Bunlar Padişahlar, Sultanlar denilen Padişah kızları veya Padişah eşleri, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, Valide Sultanlar, Darüssade Ağaları ve önemli Vezirlerdir. Bu kişiler İstanbul’daki bir bölgeyi veya semti adeta imar etmişlerdir. Yaptırdıkları külliyeler ile ...

  Devamı

 • .SARAY MEKTEPLERI

  .SARAY MEKTEPLERI

  Bu mektepler, saraydaki çocukları okutmak, hünkarın hizmetinde bulunacak memur ve müstahdemleri yetiştirmek üzere saray içinde açılan mekteplerdir. Bunlar da:   Sehzadegan Mektebi Osmanlı şehzadelerinin okudukları mekteptir. Bu mektep, Topkapi Sarayi'nin Harem dairesinde Dâru's-saade Agasi'nin bulundugu binanin üst katindadir. Mektebin âmiri, adi geçen agadir. Tahsil derecesi, halka açik olan ve halk çocuklarinin devam ettikleri "Sibyân Mektebi" seviyesindedir. Osmanli hanedanina mensub olanlarin ...

  Devamı

 • AKSARAY HORHOR HASAN AGA MEDRESESI

  AKSARAY HORHOR HASAN AGA MEDRESESI

  Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi;  İstanbul Suriçi Aksaray Horhor’da Çıngıraklı Bostan Sokak’ta 1659 tarihinde Has Odabaşı Hasan Ağa tarafından inşa ettirilmiştir.  Medrese 1659 depreminden sonra bir daha inşa edilmiştir. Bu tarihte dikdörtgen bir revaklı avlu etrafın da  on adet hücre ve bir dershane bulunmaktadır. Günümüzde çok harap olmuş ve revaklar duvarla örülmüştür.  Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi 1792 yılında 11 kişi, 1869 ...

  Devamı

 • AYASOFYA MEDRESESI

  AYASOFYA MEDRESESI

  Ayasofya medresesi; İstanbul Suriçi Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Ayasofya Medresesi Fatih Sultan Mehmet’in (1451–1481) Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra kuzeyine bir de medrese yaptırmıştır. Evliya Çelebi’nin Ebu’l Feth Sultan Han binası olan Ayasofya’yı kebir medresesi olarak sözünü ettiği bu yapı Ayasofya ile Topkapı Sarayı dış avlu surları arasında yer alıyordu. Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre de daha önce bu alanda patrik ve keşişlerin ...

  Devamı

 • BESIKTAS SINAN PASA MEDRESESI

  BESIKTAS SINAN PASA MEDRESESI

  Sinan Paşa Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesinin kesiştiği noktada 1555 tarihinde Sinan Paşa tarafından yaptırılmış külliyenin bir yapısıdır. Sinan Paşa Osmanlı kaptanı deryası olup Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Sinan Paşa Külliyesi Mimar Sinan tarafında Edirne Üç Şerefeli Camiden ilham alınarak inşa edilmiş bir külliyedir. Külliyeden geriye Cami ve Medrese kalmıştır. Külliye’nin hamamı ve sıbyan mektebi ...

  Devamı

 • BEYAZIT SULTAN II. BEYAZIT MEDRESESI

  BEYAZIT SULTAN II. BEYAZIT MEDRESESI

  Sultan II.Beyazıt Medresesi; İstanbul Fatih Beyazıt Meydanı’nda Sultan II. Beyazıt’ın (1481–1512) yaptırmış olduğu külliye cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, tabhane, hamam ve kervansaraydan meydana gelmiştir. Külliyenin yapımına 1500 yılında başlanmış, 1505 yılında da tamamlanmıştır. Mimar Hayrettin’in eseridir. Sultan II. Beyazıt Külliyesi’nin bir bölümünü oluşturan medrese camiden biraz daha uzakta, bağımsız bir yapı olarak yapılmıştır. Sultan II. Beyazıt Vakfiyesinde bu medresenin ...

  Devamı