Medreseler

 • Cağaloğlu Acımusluk Medresesi

  Acımusluk Medresesi veya Nevşehirli İbrahim Paşa Darülhadisi Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Açı Musluk Sokağı ve Cemal Nadir Sokakların kesiştiği bir yapı adasında Açı Musluk Hamamı karşısında inşa edilmiştir. Yapılış tarihi belli değildir. Kaynaklarda Nevşehirli İbrahim Paşa darülhadisi olarak geçen yapı Mimar Kayserili Mehmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde birçok yapının mimarlığı Kayserili Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır. ...

  Devamı

 • CAGALOGLU HADIM HASAN PASA MEDRESESI

  CAGALOGLU HADIM HASAN PASA MEDRESESI

  Hadım Hasan Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Alemdar mahallesi Kazım İsmail Gürkan Caddesi ile Molla Fenari Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında Hadım Hasan paşa Külliyesinin bir yapısı olarak 1596 tarihinde inşa edilmiştir. Hadım Hasan Paşa Külliyesi medrese, sebil, dükkanlar ve sebilden meydana gelmektedir. Tamir kitabesine göre, Sultan III.Mehmet devri sadrazamlarından  Hadım Hasan Paşa  tarafından inşa ettirilmiştir. Paşa vefat ettiğinde külliye içinde ...

  Devamı

 • CAGALOGLU KIZLARAGASI MEHMETAGA MEDRESESI

  CAGALOGLU KIZLARAGASI MEHMETAGA MEDRESES

  Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Divanyolu Alemdar Mahallesi Hoca Rüstem Sokağında 1582 tarihinde inşa edilmiştir. Bu medrese Hoca Rüstem Medresesi olarak ta bilinir. Medrese tam olarak Divan yoluyla Hacı Rüstem ve Bestekar Osman Sokakları arasındaki yapı adasında kalmaktadır. Aynı yapı adası içinde bir çeşme ve bir sıbyan mektebi bulunur. Medrese Sultan III.Murat dönemi Darüssaade ağalarından Mehmet Ağa tarafından ...

  Devamı

 • CAGALOGLU RÜSTEM PASA MEDRESESI

  CAGALOGLU RÜSTEM PASA MEDRESESI

  Rüstem Paşa Medresesi; İstanbul Cağaloğlu Türkocağı Caddesi sonunda Rüstem Paşa Sokak ile Hoca Hanı sokaklarının kesiştiği noktada Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile evlenen ve 2 dönem 1544–1553; 1555–1561 yıllarında sadrazamlık görevinde bulunan Rüstem Paşa Eminönü’ndeki külliyesinin yanı sıra bu medreseyi de 1550–1551 yıllarında yaptırmıştır. Medrese Haliç’e doğru eğimli bir arazide olup, kuzeyi dayanak ...

  Devamı

 • CERRAHPASA DAVUTPASA MEDRESESI

  CERRAHPASA DAVUTPASA MEDRESESI

  Davutpaşa Medresesi; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Davut Paşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi ile Davutpaşa Medresesi’nin kesiştiği yapı adasında inşa edilmiş olan Davutpaşa Külliyesinin bir yapısı olarak 1485 tarihinde inşa edilmiştir. Davutpaşa Külliyesi; cami, medrese, tabhane, türbe, çeşme, şadırvan ve hazireden meydana gelmektedir. Külliye Sultan II.Beyazıt vezirlerinden Koca veya Derviş lakapları bulunan Sadrazam Davut Paşa tarafından inşa edildiği külliyenin kitabesinden ...

  Devamı

 • DIVANYOLU ATIK ALI PASA MEDRESESI

  DIVANYOLU ATIK ALI PASA MEDRESESI

  Gazi Atik Ali Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu üzerinde 1497 tarihinde Ali Paşa tarafından yaptırılan Külliyenin bugüne ulaşan binalarından biridir. Bugün Çemberlitaş’ta ki tramvay yolunun medrese güneyinde kalmış olup, camii ve sıbyan mektebi yolun kuzeyindedir. Adeta tramvay yolu Külliyenin içinden geçmiştir. Medrese Evkaf Sokağı ve Dönem Sokağı arasında kalmıştır. Bugün Birlik vakfı tarafından kullanılmaktadır. Gazi Atik Ali Paşa Sultan ...

  Devamı

 • DIVANYOLU ÇORLULU ALI PASA MEDRESESI

  DIVANYOLU ÇORLULU ALI PASA MEDRESESI

  Çorlulu Ali Paşa Medresesi;  İstanbul Suriçi Çemberlitaş Molla Fenari Mahallesi  Divanyolu Bileyciler sokak ve Medrese Çıkmazı sokakları arasında kalan yapı adasında Çorlulu Ali Paşa Külliyesi binalarından biri olarak 1707 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye, medrese, cami, tekke, kütüphane ve hazireden meydana gelir. Medrese Sultan II.Mustafa’nın damadı ve Sultan III.Ahmet dönemi Sadrazamlarından Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külliye’nin mimarı Davut Ağa’dır. Çorlulu ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KOCA SINAN PASA MEDRESESI

  DIVANYOLU KOCA SINAN PASA MEDRESESI

  Koca Sinan Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Çarşıkapı’da Yeniçeriler Caddesi ile Bileyciler Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan Sinan Paşa Külliyesi’ni Sadrazam Koca Sinan Paşa Mimar Davut Ağa’ya 1593 yılında yaptırmıştır. Yemen Fatihi Sinan Paşa’nın yaptırmış olduğu bu külliye medrese, dershane-mescit, türbe ve sebilden meydana gelmiştir.  Külliye simetrik olmayan bir plan düzenine göre avlu içerisinde yer almaktadır. Külliyeyi oluşturan medrese, türbe ve ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KÖPRÜLÜ MEHMET PASA MEDRESESI

  DIVANYOLU KÖPRÜLÜ MEHMET PASA MEDRESESI

  Köprülü Mehmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu Caddesine cepheli olarak 1661 tarihinde Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen Külliyenin bir yapısıdır. Medreseye Peykhane Sokaktan girilmektedir. Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi, cami, medrese, kütüphane, çeşme, türbe, vezirhan ve dükkanlardan meydana gelmektedir. Medrese ilk başta bir Darül hadis olarak inşa edilmiştir. Külliye mimarının Mustafa Ağa olduğu iddiası bulunmaktadır. Köprülü Mehmet Paşa ...

  Devamı

 • DIVANYOLU MAHMUT PASA MEDRESESI

  DIVANYOLU MAHMUT PASA MEDRESESI

  Mahmut Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Nuruosmaniye Yavuz Adem Sokak, Mahmut Paşa Mahkemesi sokak, Mengene sokak, şeref Efendi sokaklar arasındaki yapı adasında Mahmut Paşa Külliyesinin bir yapısı olarak 1473 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye, medrese, cami, mektep, tabhane, türbe ve çeşmeden meydana gelmektedir. Medrese caminin karşında konumlandırılmıştır. Osmanlı klasik döneminin en meşhur devlet adamlarından biri olan Mahmut Paşa-ı Veli diye bilinen Mahmut ...

  Devamı