Medreseler

 • Süleymaniye Siyavuş Paşa Medresesi

  Siyavuş Paşa Medresesi veya Hoca Hamza Medresesi veya Deveoğlu Medresesi; İstanbul Suriçi Süleymaniye Demirtaş Mahallesi Odun kapısı yokuşu, Kepenekçi sokakların kesiştiği yapı adasında 1590 tarihlerine inşa edilmiştir. Siyavuş Paşa Sultan III.Murat dönemi Sadrazamlarındandır. Siyavuş Paşa Kanije doğumlu olup Hırvat veya Macar kökenlidir. Sultan II.Selim’in kızı Fatma Sultan ile evlenerek saraya damat olmuştur. Siyavuş Paşa 1602 tarihinde vefat etmiştir. Türbesi Eyüp ...

  Devamı

 • SÜLEYMANIYE TIP MEDRESESI

  SÜLEYMANIYE TIP MEDRESESI

  Süleymaniye Tıp Medresesi; İstanbul Suriçi Süleymaniye külliyesini meydana getiren yapılar topluluğundan ikisidir. Süleymaniye külliyesinin içinden geçen Prof.Sıddık Sami Onar Caddesi ile Kanuni Medreseleri Sokak arasında kalan yapı adasında inşa edilmişlerdir. Bu yapılar onuncu Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından dönemin mimarı Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Külliye; cami, medrese, sıbyan mektebi, hamam, türbeler, darülşifa, tabhane, kervansaray, hazire, şadırvan, kütüphane, tıp medresesi,  darülkurra ...

  Devamı

 • SULTANAHMET CEDIT MEHMET AGA MEDRESESI

  SULTANAHMET CEDIT MEHMET AGA MEDRESESI

  Cedit Mehmet Ağa Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Sultanahmet Kabasakal Caddesi ile Mimar Mehmet Ağa Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun restore ederek otel olarak kullanılan Yeşil Ev’in bitişiğindeki Cedit Mehmet Efendi Medresesi aynı zamanda Kabasakal Medresesi olarak da tanınmaktadır. Medresenin tarihi geçmişi ile ilgili kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Banisi olarak söylenen Cedit Mehmet Efendi’nin kim olduğu konusunda ...

  Devamı

 • SULTANAHMET SULTAN I.AHMET MEDRESESI

  SULTANAHMET SULTAN I.AHMET MEDRESESI

  Sultanahmet Külliyesi Medresesi; İstanbul Suriçi Sultanahmet Meydanı’na cepheli olarak 1617 tarihinde tamamlanmış olan Sultan I.Ahmet Külliyesinin bir yapısıdır. , Sultan I. Ahmet tarafından 1610–1617 yıllarında yaptırmış olan külliye, cami, hünkar kasrı, türbe, darül-hadis medresesi, darül-kurra, sıbyan mektebi, çeşme, sebiller, darüşşifa, imaret, hamam ve arastadan meydana gelmektedir. Sultanahmet Külliyesi dönemin mimarbaşı Sedefkar Mimar Ağa tarafından yapılmıştır. Bu yapı topluluğunun bir bölümünü ...

  Devamı

 • TOPHANE KILIC ALI PASA MEDRESESI

  TOPHANE KILIC ALI PASA MEDRESESI

  Kılıç Ali Paşa Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kılıç Ali Paşa Külliyesinin bir yapısı olarak 1587 yıllarında inşa edilmiştir. Medrese; Hamamı Sokak, Ali Paşa Medresesi Sokağı ve Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokakların çevirdiği yapı adasında bulunmaktadır. Uluç lakabıyla da bilinen Kılıç Ali Paşa tanınmış bir Osmanlı Kaptan-ı deryasıdır. Sultan II.Selim ve Sultan III.Murat döneminde ...

  Devamı

 • TOPKAPI KARA AHMET PASA MEDRESESI

  TOPKAPI KARA AHMET PASA MEDRESESI

  Gazi Kara Ahmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Topkapı Topkapı Caddesi ile Arpa Emini Yokuşunun kesiştiği köşede 1555 tarihinde inşa edilmiş olan Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesinin bir yapısıdır. Külliye İstanbul surlarının Topkapı girişine çok yakındır. Külliye; cami, medrese, şadırvan, sıbyan mektebi, türbeden meydana gelmektedir. Kara Ahmet Paşa Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde görev yapmış bir Osmanlı Sadrazamıdır. ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AHMEDIYE MEDRESESI

  ÜSKÜDAR AHMEDIYE MEDRESESI

  Ahmediye Külliyesi Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gündoğumu caddesinde 1720 tarihinde Ahmediye Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Medrese, Ahmediye semtindeki Ahmediye Camisi'nin avlusundadır.1721 tarihinde Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından külliye ile beraber yaptırılmıştır. Ahmediye Camii bahsine bakınız. Camiin avlusunda ve 'L'  şeklindeki medrese, dershane ile kütüphane arasında yer alır. On bir medrese odasının önünde, mermer sütunlar üzerine oturtulmuş ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR ÇAVUSDERE ÇINILI MEDRESESI

  ÜSKÜDAR ÇAVUSDERE ÇINILI MEDRESESI

  Çinili Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Nuhkuyusu caddesi Çinili Mescit sokağında Kösem Mahpeyker Sultan tarafından 1640'ta Mimar Kasım Ağa'ya inşa ettirilen külliyenin bir yapısıdır. Medrese, Çinili Cami'nin sol tarafında ve gerisindedir. 'V' formu şeklindeki medrese, set üzerine yapıldığından 9-10 basamak taş merdivenle çıkılır. Merdivenin karşısında dershane yer almıştır. Sağ ve solunda üçer hücre bulunmaktadır. Her bir hücrede, ocak yeri ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR MIHRIMAH SULTAN MEDRESESI

  ÜSKÜDAR MIHRIMAH SULTAN MEDRESESI

  Mihrimah Sultan Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar meydanına cepheli olarak 1547 tarihinde Mimar Sinan’a inşa ettirilen Mihrimah Sultan Külliyesinin bir yapısıdır. Cami avlusuna açılan yüksek ve muhteşem kapısı üzerinde kitabe yoktur. Kapının iki yanına birer mihrapçık yapılmış olup üst kısmı kavsaralıdır. Kemeri kırmızı ve beyaz mermerden yapılmıştır. Buradan, ortasında güzel, mermer bir şadırvan olan dikdörtgen şeklindeki avluya girilir. Kapının ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA MEDRESESI

  ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA MEDRESESI

  Ahmet Şemsi Paşa Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar meydanının sahil kısmında 1580 tarihinde inşa edilmiş olan külliyenin bir yapısıdır. Külliye, cami, medrese, türbe, hazireden meydana gelmektedir. Şemsi Paşa semtinde ve bu isimle anılan camiin kuzey ve batı tarafında olup 'L' şeklindedir. Mimar Sinan tarafından, Şemsi Ahmet Paşa adına, 1580 tarihinde, türbe ve cami ile beraber yapılmıştır. Kubbeli oniki hücre, ...

  Devamı