Medreseler

 • ÜSKÜDAR TOPTASI ATIK VALIDE DARÜLHADISI

  ÜSKÜDAR TOPTASI ATIK VALIDE DARÜLHADISI

  Atik Valide Külliyesi Darülhadisi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Toptaşı’nda 1583 yıllında Sultan II.Selim'in eşi, Sultan III.Murat'ın ise annesi Afife Nur-Banu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış olan külliyenin bir yapısıdır. Yer, mekan, ev gibi anlamlara gelen dar ile hadis kelimelerinden meydana gelen darülhadis, Hz. Peygamber'in söz fiil ve takrirlerinden ibaret olan hadis tedris ve tetkiklerinin yapıldığı yer demektir. Bunun ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR TOPTASI ATIK VALIDE MEDRESESI

  ÜSKÜDAR TOPTASI ATIK VALIDE MEDRESESI

  Eski Valide Sultan Medresesi veya müftülük kayıtlarına göre Atik Valide Medresesi ; İstanbul Üsküdar Toptaşı’nda 1583 yıllında Sultan II.Selim'in eşi, Sultan III.Murat'ın ise annesi Afife Nur-Banu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış olan külliyenin bir yapısıdır. Medrese, Toptaşı Camii'nin kuzey yönünde ve şadırvan avlusunun önündedir. Arazinin meylinden dolayı cami avlusu, medrese avlusuna göre yüksekte bulunduğundan medreseye 19 basamaklı taş merdivenle ...

  Devamı

 • VEFA EBUL VEFA MEDRESESI

  VEFA EBUL VEFA MEDRESESI

  Ebul Vefa Medresesi veya Hankah Medresesi veya  Hakaniye-i Vefa Medresesi; İstanbul Suriçi  Vefa Hacı Kadın Mahallesi’nde bulunan Şeyh Ebu’l Vefa Külliyesi’nin bir binası olarak 1481 – 1490 tarihlerinde inşa edilmiştir. Külliye, medrese,  cami, imaret, türbe, zaviye, hamam ve çeşmeden meydana gelir. Caminin kuzeyinde bulunan medrese, Darülhadis sokağı üzerindedir. Medresenin adına yapıldığı Şeyh Ebul Vefa,  Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşamış büyük ...

  Devamı

 • VEFA EKMEKÇIZADE AHMET PASA MEDRESESI

  VEFA EKMEKÇIZADE AHMET PASA MEDRESESI

  Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Vefa’da Cemal Yener Tosyalı Caddesi ile Taş Mektepler Sokağı’nın birleştiği köşede Molla Hüsrev Camisi karşısında 1618 tarihinde inşa edilmiştir. Ekmekçizade Ahmet Paşa, Sultan I.Ahmet döneminde görev yapmış bir maliyeci ve vezir idi. Burası ufak bir külliyedir. Külliye, medrese, türbe, sebil, çeşme ve hazireden meydana gelir. Şehzade Camisine çok yakın olduğu için külliyenin camisi yoktur. ...

  Devamı

 • VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA MEDRESESI

  VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA MEDRESESI

  Kuyucu Murat Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Vezneciler Balabanoğlu Mahallesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi binasının yanında 1610 tarihlerinde Kuyucu Murat Paşa tarafından inşa edilmiş olan külliyenin bir yapısıdır. Üçgen bir arsa üzerine inşa edilen Kuyucu Murat Paşa Medresesi az görülen bir yapı tarzıdır. Külliye, medrese, türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkanlardan meydana gelmektedir. Sultan I.Ahmet dönemi sadrazamlarından Kuyucu Murat Paşa külliyeyi ...

  Devamı

 • Vezneciler Seyyit Hasan Paşa Medresesi

  Vezneciler Seyyit Hasan Paşa Medresesi

  Sadr-esbak Seyyit Hasan Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Vezneciler Caddesi Kimyager Derviş Sokağı üzerinde bulunan bu medrese Sultan I. Mahmut (1730–1754) dönemi sadrazamlarından Seyyit Hasan Paşa tarafından yaptırılan külliyenin medresesidir. Külliye medresenin yanı sıra sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve dükkânlardan meydana gelmiştir. Mimarbaşı Çelebi Mustafa Ağa tarafından yapılmıştır. Medrese fevkani olarak kesme küfeki taşı ve tuğladan yapılmıştır. Zemin katın ortasında ...

  Devamı