Mescitler

 • Ahırkapı Ishak Pasa Camii

  Ahırkapı Ishak Pasa Camii

  Sadrazam İshak Paşa Camii; İstanbul Suriçi Sultanahmet Ahırkapı İshakpaşa Caddesi ile Akbıyık sokağın kesiştiği yapı adasında Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II.Beyazıt dönemi Sadrazamlarından İnegöllü İshak Paşa tarafından 1482 tarihlerinde inşa ettirilmiştir. Camii eğimli bir araziye inşa edilmiştir. Camiye yüksek bir taş duvar ile cadde kotundan ayrılmıştır. İki sokağın kesiştiği noktadan cami avlusuna girilir. Camii ilk başta mescit olarak yaptırılmış ...

  Devamı

 • AKSARAY LANGA SAH-I GEDA CAMII

  AKSARAY LANGA SAH-I GEDA CAMII

  Şah-u Geda Mescidi veya Bostan Camii; İstanbul Suriçi  Aksaray  Küçük Langa Caddesine cepheli olarak Küçük Sanayi sitesi yakınında  1560 tarihlerinde inşa edilmiştir. Hünkar Kapıcılarından Mehmet Şah tarafından yaptırılmıştır. Banisi 1563 yılında vefat ettiğine göre cami bu tarihten önce yapılmış olmalıdır. Cami ismini Taşlıcalı Yahya’nın “Şah u Geda’ isimli şiirinden almıştır. Bostan Camii ismiyle de bilinir. Bu bir isim karışıklığıdır. Bostan ...

  Devamı

 • Aksaray Murat Pasa Camii

  Aksaray Murat Pasa Camii

  Murat Paşa Camii ; İstanbul Suriçi Aksaray Yusufpaşa  Millet Caddesi ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği yapı adasında ve her iki caddeye de cepheli olarak 1465-1471 yıllarında Has Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. CAMİNİN BANİSİ: Has Murat Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuştur. İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra Fatih, eski Bizans aristokrasisinin en soylu ...

  Devamı

 • Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii

  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii

  Pertevniyal Valide Sultan Camii; İstanbul Suriçi Aksaray meydanında 1869-1871 tarihlerinde Atatürk Bulvarı ile Turgut Özal Caddelerinin kesiştiği yapı adasında Sultan I. Abdülaziz’in annesi ve Sultan II. Mahmut'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan için inşa ettirilmiştir. Cami planlarını Sarkis Balyan'ın çizdiği, hazırlanmasına Hagop Balyan`ın katıldığı da bilinmektedir. Mimarı Montani'dir. Çizim işlerinde, desinatör Osep çalışmıştır. Uygulama ve şantiye yönetimi için Bedros Kalfa ...

  Devamı

 • Arnavutköy Tevkifiye Camii

  Arnavutköy Tevkifiye Camii

  Tevkifiye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda ve sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II.Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir. Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de Sultan II.Mahmut’un tuğrası ...

  Devamı

 • AYVANSARAY ADILSAH KADIN CAMII

  AYVANSARAY ADILSAH KADIN CAMII

  Hatice Sultan Mescidi veya Şişehane Mescidi;  İstanbul Suriçi Edirnekapı’dan Ayvansaray’a inilen cadde üzerine Şişehane Caddesi ile Sulu Sokağın kesiştiği yapı adasında 1805 tarihlerinde inşa edilmiştir. Sultan III. Mustafa’nın kızları Beyhan ve Hatice Sultan tarafından anneleri Adileşah Kadın’ın ruhu için 1805 tarihinde yaptırılmıştır. Daha önce civarındaki şişe atölyelerinden ötürü “Şişehane Camii” ismiyle de anılmıştır. Arşiv belgelerindeki kayıtlarda bu civarda Adileşah Kadın’ın ...

  Devamı

 • AYVANSARAY ÇAKIRAGA CAMII

  AYVANSARAY ÇAKIRAGA CAMII

  Çakırbaşı Mescidi veya Çakırağa Mescidi;  İstanbul Suriçi Edirnekapı Hoca Çakır Caddesi olarak bilinen Kara Surlarına paralel olan caddeye cepheli olarak inşa edilmiştir. Caminin kitabesinde şunlar yazmaktadır. “Çakırcıbaşı Mescidi” olarak da anılan Cami, Fatih Sultan Mehmet’in Sekbanbaşılarından ve Ni’me’l-ceyşten Çakır Ağa tarafından 15. yüzyılda yaptırılmıştır. 1768 tarihli bir belgede tamiriyle alakalı bilgiler vardır. 1950 yıllarında camiden hiçbir eser kalmamışken 1987′de cemaat ...

  Devamı

 • Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii

  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii

  Ferruh Kethüda Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Ayvansaray Mahkemealtı Caddesi ile Kahkaha sokağın kesiştiği noktada 1562-1563 yıllarında dönemin Sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, tevhithane, tekke bölümleri, mahkeme binası ve çeşmeden ibarettir. Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için Balat Tekkesi adıyla da ünlenmiştir. ...

  Devamı

 • AYVANSARAY HACI ILYAS YATAGAN CAMII

  AYVANSARAY HACI ILYAS YATAGAN CAMII

  Hacı İlyas Yatağan Camii; İstanbul Suriçi Ayvansaray Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Yatağan Hamamı Sokağındadır. Banisi, Fatih Sultan Mehmet’in Topçubaşısı olan Hacı İlyas Ağa’dır.  Minberini 1598 tarihinde Kazgancı İlyas Çelebi koydurmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Yatağani Dede adlı bir zatın bu civarda oturup Yatağan Çeşmesinin yapılmasına sebep olduğundan dolayı Yatağan Camisi denilmektedir. Yapı keme taştan inşa edilmiş olup, cephelerde tuğla hatıl ...

  Devamı