Surdışı Mescitleri

 • EYÜP ARAKIYECI CAFER ÇELEBI CAMII

  EYÜP ARAKIYECI CAFER ÇELEBI CAMII

  Takkeci Çafer Çelebi Camii veya Arakiyeci Çafer Çelebi Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Abdurrahman Şeref Bey Caddesi ile Arakiyeci Camii sokağın birleştiği yapı adasında 1616 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi Arakiyeci Cafer Çelebidir. Cafer Çelebi caminin haziresinde medfundur. Caminin kitabesi bulunamadığı için yapı ile ilgili fazla bir bilgi yoktur. Caminin minberini Darüssade Ağası Beşir Ağa koydurmuştur. Caminin karşısında bulunan mektebin de Banisi ...

  Devamı

 • EYÜP ARPACI HAYRETTIN CAMII

  EYÜP ARPACI HAYRETTIN CAMII

  Arpacı Hayrettin Mescidi; İstanbul Surdışı Eyüp Çömlekçiler mahallesinde Abdurahman Şeref Bey Caddesi ile Arpacı Hayrettin Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Yapım tarihi belli değildir. Fatih Sultan Mehmet’in Arpacıbaşısı Hayrettin Efendi tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’un fethi sırasında ordunun arpasını verdiği bilinmektedir. Mimar Sinan eserlerini gösteren Tezkiretül Ebniye’de bu yapı ile ilgili bilgi vardır.  Arpacı Hayrettin Efendi’nin 1456 yılında vefat ettiği mezar ...

  Devamı

 • EYÜP BABA HAYDAR CAMII

  EYÜP BABA HAYDAR CAMII

  Baba Haydar Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Haydar Baba Caddesi ile Baba Haydar Camii Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Caminin her iki sokağa da kapısı vardır. Baba Haydar caddesinden merdivenlerle cami avlusuna ulaşılır. Soldaki Cami haziresinde Baba Haydar’ın mezarı bulunur. Caminin oldukça büyük bir haziresi bulunmaktadır. CAMİNİN BANİSİ: Caminin banisi kanuni Sultan Süleyman’dır. Baba Haydar’ı uğurlu saydığı için bu camiyi ...

  Devamı

 • EYÜP BAHARIYE SAH SULTAN CAMII

  EYÜP BAHARIYE SAH SULTAN CAMII

  Şah Sultan Camii;  İstanbul Surdışı Eyüp Silahtar Ağa caddesine cepheli olarak 1555 yılında sahile Yavuz Sultan Selim’in kızı Şah Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Camii Eyüp’ten Haliç sahil yolunda Alibeyköy sapağına gelmeden sağdadır. Camiden başka deniz kenarında mevlevi tekkesi ve hücrelerini ve bir de sıbyan mektebi yaptırılmıştır. Bu alanda evvelden Hançerli Sultan denilen Şah Sultan’ın sarayı denilen bir yalı bulunmakta idi. ...

  Devamı

 • EYÜP BALI HOCA CAMII

  EYÜP BALI HOCA CAMII

  Bali Hoca Camii;  İstanbul Surdışı Eyüp Merkezde Yusufmuhlis Paşa Caddesi ile Kemikçi Çıkmazı Sokağın kesiştiği yapı adasında 1590 tarihlerinde inşa edilmiştir. Hadika yazarı bu cami ile ilgili bu açıklamayı yapar. Caminin banisi Abdullah Bali Efendi, Sultan III. Murat döneminde yaşamıştır. Kendi mezarı bile caminin haziresindedir. Civarında olan türbede Sultan I.Ahmet vakfından Şeyhülkurra olan Şeyh Abdülkadir medfundur. Camii kagir bir yapı ...

  Devamı

 • EYÜP CEZERI KASIM PASA CAMII

  EYÜP CEZERI KASIM PASA CAMII

  Cezeri Kasım Paşa Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Zalpaşa Caddesi ile Cezeri Kasım Akarçeşme Sokağının kesiştiği yapı adasında 1515 tarihlerinde Kubbealtı vezirlerinden Cezri Kasımpaşa tarafından inşa edilmiştir. Cezeri Kasım Paşa’nın Cağaloğlu Meydanı’nda da bir camisi vardır. CAMİNİ BANİSİ: Banisi Cezeri Kasım Paşa Yavuz Sultan Selim dönemi vezirlerindendir. Kendisi Koca Kasım Safi Çelebi Paşa olarak tanınmakta idi. İsmindeki Cezeri lakabı ...

  Devamı

 • Eyüp Defterdar Nazlı Mahmut Efendi Camii

  Eyüp Defterdar Nazlı Mahmut Efendi Camii

  Defterdar Nazlı Mahmut Efendi Camii;  İstanbul Surdışı Eyüp eski Defterdar iskelesi karşısında Yavedut Caddesi ile Çömlekçiler arkası sokağın çevrelediği yapı adasında Kanuni Sultan Süleyman devri defterdarlarından Nazlı Mahmut Efendi tarafından 1541 yılında inşa ettirilmiştir. Yapı Mimar Sinan eseridir. Cami karşısında bulunan iskeleye Defterdar iskelesi denmesi camiden dolayıdır. Aynı zamanda çevre mahallede ismini camiden alır. Bu gün yapı Eyüp sahil yolunda ...

  Devamı

 • EYÜP DEMIRCILER CAMII

  EYÜP DEMIRCILER CAMII

  Çiviçiler Mescidi veya Demirciler Mescidi veya Çeribaşı Mescidi; İstanbul Eyüp Feshane Caddesi ile Camii Kebir Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1540 tarihlerinde inşa edilmiştir. Mescidin baniyesi Zehra bint-i Abdullah Hatun’dur.   Mescidin banisi hazirede gömülüdür. Mescit son senlerde restore edilmiştir. Cami kare bir planlıdır. Yapı kagir olarak inşa edilmiştir. Cami kesme taştan inşa edilmiştir. Yapıda iki sıra pencere bulunmaktadır. Caminin çatısı ahşaptır. ...

  Devamı

 • EYÜP DÖKMECILER CAMII

  EYÜP DÖKMECILER CAMII

  Dökmeciler Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Düğmeciler Caddesine cepheli olarak Anadolu Kazaskeri Dökmecizade Mehmet Bakır Paşa tarafından 1590 yılından önce inşa ettirilmiştir. CAMİNİN BANİSİ: Dökmecizade Mehmet Bakır Paşa, Dökmecizade Hüseyin Efendi’nin oğludur. Medrese eğitiminden sonra medresede ulema olarak ders vermiştir. Sokollu Mehmet Paşa’nın kızlarına muallim olarak tayin edilmiştir. Müderris olduktan sonra Eylül 1579 yılında Edirne kadısı, Ocak 1582 yılında ise İstanbul ...

  Devamı

 • EYÜP HACI BESIR AGA DARÜLHADIS CAMII

  EYÜP HACI BESIR AGA DARÜLHADIS CAMII

  Hacı Beşir Ağa Darülhadis Mescidi;  İstanbul Eyüp Nişanca’da Baba Haydar Çeşmesi Sokağı, Baba Haydar Mektebi ve Balcı Yokuşu sokakları arasındaki Hacı Beşir Ağa Külliyesinin bir yapısı olarak 1735 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye, darülhadis, kütüphane, sıbyan mektebi, mescit ve çeşmeden meydana gelir. Darülhadis, hadis ilminin okutulması için inşa edilmiş bir medrese türüdür. Bu külliye oldukça sade bir yapı olarak eğimli bir ...

  Devamı