Surdışı Mescitleri

 • EYÜP HACI HÜSREV CAMII

  EYÜP HACI HÜSREV CAMII

  Hacı Hüsrev Mescidi veya Ümmi-Han Hatun Mescidi;  İstanbul Ayvansaray’da Karasurları ile Haliç Surlarının kesiştiği noktada taşınarak inşa edilmiş bir mescittir. Mescidin ilk yeri Eğrikapı dışında ve bu kapı ile Yavedut Türbesi arasında, Yenimahalle Sokağı ile Hacı Hüsrev Camii Sokağı'nın birleştiği yerde ve Hacı Hüsrev Sokağı'nın sağ köşesinde 1591 tarihinde Divan Katipi Hacı Hüsrev tarafından inşa ettirilmiştir. Haliç Köprüsü ve çevre ...

  Devamı

 • EYÜP IDRISKÖSKÜ HOCAHÜSAM TEKKESI CAMII

  EYÜP IDRISKÖSKÜ HOCAHÜSAM TEKKESI CAMII

  İdrisköşkü Ahmet Dede Mescidi veya Hoca Hüsam Tekkesi Mescidi veya Selim Efendi Tekkesi; İstanbul Surdışı Eyüp İdrisköşkü, Gümüşsuyu çeşmesi yakınında Eyüp Gümüşsuyu Yolu ile Hüsamefendi sokağının kesiştiği yapı adasında 1732 tarihinde inşa edilmiştir. Bu bölgeye eskiden Bağlar Mevkii ismiyle geçer. Mescit, çok geniş ve meyilli bir arazi içinde inşa edilmiştir. Caminin, Eyüp Gümüşsuyu yolu üzerine iki bir de Hüsam Efendi ...

  Devamı

 • EYÜP IDRISKÖSKÜ IDRISI BITLISI CAMII

  EYÜP IDRISKÖSKÜ IDRISI BITLISI CAMII

  İdris-i Bitlisi Mescidi; İstanbul Haliç’in güneyinde Eyüp İdrisköşkü mahallesinde  İdrisköşkü Caddesi’nde, Nakilbent Hasan Ağa Türbesi ile çeşmesinin yanında bulunan bu sıbyan mektebi 1626 tarihinde inşa edilmiştir. Kemerli kapısı üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Yapı ile ilgili olarak iki farklı iddia vardır. Bazı görüşlere göre İdris-i Bitlisi tarafından yaptırılmıştır. Diğer iddia ise sıbyan mektebinin Attan düşen Ali Ağa tarafından yaptırıldığıdır. Sultan IV.Murat dönemi ...

  Devamı

 • EYÜP IDRISKÖSKÜ ZEYNEP HATUN CAMII

  EYÜP IDRISKÖSKÜ ZEYNEP HATUN CAMII

  İdrisköşkü Zeynep Hatun Camii;  İstanbul Surdışı Eyüp İdrisköşkü Kerimağa sokak ile Gümüşsuyu cami sokaklarının kesiştiği yapı adasında 1521 yılında inşa edilmiştir. Zeynep Hatun’un kabri ise Türbe sokağının sol başında ve set üzerindedir. Etrafı demir parmaklık ile çevrilmiştir. Lahdi sonradan yapılmıştır. Yazısı ve şahidesi yoktur. Mescit, kesme taştan yapılmıştır. Çatısı ahşaptır. 1983 yılında yapı sıvanmıştır. Dar bir alana yapılmış olduğu için ...

  Devamı

 • EYÜP ISLAMBEY TEKKESI CAMII

  EYÜP ISLAMBEY TEKKESI CAMII

  İslambey Tekkesi Camii;  İstanbul Surdışı Eyüp İslam Bey Mahallesi, İslambey Caddesi ile İslam Bey Çeşmesi sokaklarının kesiştiği yapı adasında 1521 tarihinde inşa edilmiştir. Her iki sokağa da açılan avlu kapıları vardır. Caminin banisi Kanuni Sultan Süleyman devri kumandanlarından Kırşehirli İslam Bey’dir. Hadika yazarı bu cami için şu bilgiyi vermektedir:’’ Sultan Süleyman’ın emirlerinden İslam bey yaptırmıştır. Kabri de buradadır. Mahallesi de ...

  Devamı

 • EYÜP KAPTANPASA CAMII

  EYÜP KAPTANPASA CAMII

  Kaptan Paşa Camii veya Büyük iskele Camii; İstanbul Eyüp İskele Meydanında Haliçe cepheli 1577 tarihinde Hacı Mahmut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami Eyüp Vapur iskelesi  civarındadır. Eyüp İskelesi Caddesi ile  Hünkar İskelesine giden caddenin kesiştiği yapı adasında  Kızılmescit Sokağı karşısındadır. Bu bahsi geçen caddeler zaman içinde istimlak edildiği için yapı meydanda kalmıştır. 1819 tarihinde Cevri Usta tarafından yenilenen cami, son ...

  Devamı

 • Eyüp Kasım Çavuş Camii

  Kasım Çavuş Mescidi veya Eski Yeni Camii; İstanbul Eyüp Fahri Korutürk Caddesi, İslambey Caddesi ve Balıkçı Bakkal Sokağı’nın birleştikleri yapı adasında 16.yüzyılın ikinci yarısında  Kasım Çavuş tarafından inşa edilmiştir. Cami avlusundan her iki yola da kapı bulunmaktdır. Hadikatül Cevami kitabında şu açıklama bulunmaktadır.: Banisi Kasım Ağa , İstanbul’un feth ile İstanbul’a gelenlerdedir. Kabri caminin bahçesindedir. Kardeşi de kabri bu caminin ...

  Devamı

 • EYÜP KIZIL CAMII

  EYÜP KIZIL CAMII

  Kızıl Mescit veya Kiremitçi Süleyman Mescidi;  İstanbul Surdışı Eyüp Zalpaşa Caddesi ile Kızıl değirmen Sokakların kesiştiği yapı adasında 1531 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin banisi Kiremitçi Süleyman Çelebidir. Mescidin karşısında 1571 tarihli Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi, bunun arkasında Afife Hanım Tekkesi, kuzey tarafında Cafer Paşa Medresesi ve Halvetiye Dergahı, doğu tarafında ve Feshane Caddesi üzerinde Vusuli Efendi ve Hubbi Hatun türbeleri ...

  Devamı

 • EYÜP NISANCA DAVUT AGA CAMII

  EYÜP NISANCA DAVUT AGA CAMII

  Nişanca Davut Ağa Camii veya Kapı Ağası Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Nişanca Davut Ağa caddesine cepheli olarak 1555 tarihinde inşa edilmiştir.  Camii Sertarik-zade Tekkesi ile şeyh Murat Tekkesi arasındadır. Camii yığma taştan yapılmış olup mihrap tarafında ve sol köşede, arazi meyilli olduğu için taş bir payanda ile takviye edilmiştir. Klasik bir on altıncı yüzyıl mescididir. Taş duvarlar üstünde ahşap çatılı ...

  Devamı

 • EYÜP NİŞANCA MÜNZEVI CAMII

  EYÜP NİŞANCA MÜNZEVI CAMII

  Süleyman Subaşı Mescidi veya Münzevi Mescidi veya Karcı Süleyman Mescidi; İstanbul Eyüp Nişanca’da Münzevi Caddesi ile Süleyman Subaşı Türbesi Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında 1545 tarihinde inşa edilmiştir. Mescit Karcı Süleyman Süleyman Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Mescidin Mimar Sinan eseri olduğuna dair rivayetler vardır. Banisi mescidin haziresinde yatmaktadır. Bu cami ile ilgili olarak Hüseyin Ayvansarayi Hadikatül Cevami kitabında şu bilgileri verir. ...

  Devamı