Rumeli Yakası Mescitleri

 • Arnavutköy Tevkifiye Camii

  Arnavutköy Tevkifiye Camii

  Tevkifiye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda ve sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II.Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir. Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de Sultan II.Mahmut’un tuğrası ...

  Devamı

 • AZAPKAPI EMEKYEMEZ CAMII

  AZAPKAPI EMEKYEMEZ CAMII

  Emekyemez Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Azapkapı Emekyemez Mahallesi Yüksek Minare Sokakta inşa edilmiştir. Hüsamettin Efendi isminde kolbaşı tarafından 1590 İşçilerin ücretleri alın teri kurumadan verildiği için Emekyemez Camii adını almıştır. Mescit 1884 ve 1948 de yenilenmiştir. Yapının inşa edildiği yapı adası üçgen bir alan olup diğer sokaklar ile arada kot farkı bulunmaktadır. Arsanın şekli caminin planlamasını zorlaştırmıştır. 200 metrekare ...

  Devamı

 • Bebek Hümayunu Abat Camii

  Bebek Hümayunu Abat Camii

  Bebek Camii veya Bebek Hümayunu Abat Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Bebek Parkı içinde Sahil yolunda Bebek Vapur İskelesi’nin yanında 1726 yılında ilk cami inşa edilmiştir. Banisi. Sultan III. Ahmet adına Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. 18. yüzyılın birinci yarısında 1726 yılında Boğaziçi’nde Sultan III. Ahmet’in ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Bebek Köyü yazlık bir yerleşim yeri olarak düzenlenirken, ...

  Devamı

 • Besiktas Abbas Aga Camii

  Besiktas Abbas Aga Camii

  Abbas Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakası Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde, Selamlık Caddesi ile Abbasağa Camii Sokağı kavşağında bulunmaktadır. Banisi, Sultan IV.Mehmet dönemi Osmanlı Sarayı’nın ünlü Darüssaade ağalarından, Abbas Ağa adı ile şöhret bulmuş, Abbas bin Abdürrezzak’tır. Abbas Ağa Camii 1666’da Abbas Ağa’nın Darüssaade Ağalığından önce yapılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Abbasağa 16 Temmuz 1672’de Darüssaade Ağalığından azledilerek Mısır’a sürgün edildi ve orada ...

  Devamı

 • Besiktas Asariye Camii

  Besiktas Asariye Camii

  Asariye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi ile Asariye Çıkmazı’nın kesiştikleri köşede 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Sultan II. Mahmut’tur. Caminin bugünkü yapısının 1839’da Sultan II. Mahmut tarafından inşa edildiğini bilinmektedir. Mimarı bilinmemektedir. Asariye Camisi’nden evvel aynı yerde daha eski tarihli bir caminin bulunduğu kaynaklarda yazılıdır. Ancak kaynaklarda söz konusu olan caminin banisi, yeri, ve ...

  Devamı

 • Besiktas Ertugrul Tekke Camii

  Besiktas Ertugrul Tekke Camii

  Ertuğrul Tekke Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nın başlangıcında, Yıldız Mahallesinde, Serencebey Yokuşu Yıldız Caddesi üzerinde 1887 tarihinde  Sultan II. Abdülhamit  tarafından inşa ettirilmiştir. Şazeli Tarikatı Medeni kolu’nun kurucusu Trablusgarb’lı Şeyh Hamza Zafir adına inşa ettirilmiştir. Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphanesiyle küçük bir külliyedir. Caminin adı, Osmanlı Hanedanı’nın Ceddi Ertuğrul Gazi’nin hatırasını canlandırma arzusu ile Sultan II. ...

  Devamı

 • Besiktas Hamidiye Camii

  Besiktas Hamidiye Camii

  Yıldız Hamidiye Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros bulvarı ile Yıldız Sarayı arasında 1884-1886 yıllarında Sultan II.Abdülhamit tarafından Saray başmimarı Sarkis Balyan’a inşa ettirilmiştir. Camii çevreleyen demir parmaklıkların arasındaki kalın demir kapıdan avluya girdikten sonra, camiin iki yanında sağlı sollu beyaz mermer merdivenler ve onların arasında yüksek bir taç kapıyla gelinir. Bu büyük kapının üzerinde zafer takına benzeyen ince ...

  Devamı

 • Besiktas Sinan Pasa Camii

  Besiktas Sinan Pasa Camii

  Sinan Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş meydanında Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1553 tarihinde Osmanlı Kaptanı Deryası Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Sinan Paşa veya Sinanüddin Yusuf Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1550-1553 yılları arasında Osmanlı Donanması'nın kaptan-ı deryasıydı. Osmanlı Hanedanı'na akrabalık bağıyla bağlı olan Sinan Paşa sadrazam Damat Rüstem Paşa'nın erkek kardeşi ...

  Devamı

 • Besiktas Visnezade Camii

  Besiktas Visnezade Camii

  Vişnezade Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Vişnezade Camii Önü Sokak ile Vişnezade Tekke Sokaklarının kesiştiği köşede 1664 tarihinde Şeyhülislam Zekeriya Efendi’nin torunu ve Vişne Lütfullah Efendi’nin oğlu Kazasker Vişnezade Mehmet İzzet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin mimari planı dikdörtgen formdadır. Cami kagir duvarlı, ahşap çatılı üstü kiremit örtülü tek minareli bir yapıdır. Toplam alanı 724 metrekare olan Vişnezade Camii’nin ...

  Devamı

 • Besiktas Yahya Efendi Dergahı Camii

  Besiktas Yahya Efendi Dergahı Camii

  Şeyh Yahya Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan Caddesine cepheli bir tepede 1538 yılında dönemin mutasavvıflarından Şeyh Yahya Efendi tarafından inşa edilen külliyenin bir yapısıdır. Şeyh Yahya Efendi; cami-tevhidhane ve tekkesini, kendi imkanlarıyla satın alıp ıslah ettiği Yıldız sırtlarından sahile kadar uzanan büyük bir arazide boğaza hakim bir tepe üzerinde 1538’de kurmuştur. Mimarı bilinmemektedir KÜLLİYENİN BANİSİ: Yahya Efendi ...

  Devamı