Mescitler

 • Ayvansaray Kazasker Ivaz Efendi Camii

  Ayvansaray Kazasker Ivaz Efendi Camii

  Kazasker İvaz Efendi Camii; İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı'da Kara surlarına cepheli olarak 1585 yılında Kazasker İvaz Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Buna karşı Mimar Sinan eserlerini anlatan tezkerelerde caminin ismi yoktur. Yapı küçük bir külliye olarak yapılmış olmasına rağmen medrese ve sıbyan mektebi günümüze gelmemiştir. Kazasker İvaz Efendi Camii aynı zamanda Manav İvaz Efendi Camii olarak ta adlandırılır. Bu ...

  Devamı

 • AYVANSARAY MOLLA ASKI CAMII

  AYVANSARAY MOLLA ASKI CAMII

  Molla Aşkı Camii; İstanbul Suriçi Edirnekapı ile Ayvansaray arasında bulunan Paşa Hamamı sokakta 1450’li yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapının mimarı ve kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Yapı İstanbul’un fethine katılmış Aşki Mehmet Efendi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Minberini 1735 yılında İstanbul kadısı Abdüllatif Razi Efendi'nin kız kardeşi Fatma hatun koydurtmuştur. Caminin hemen yanında yer alan yapı sıbyan mektebi olarak inşa edilmiştir. ...

  Devamı

 • AYVANSARAY YUSUF SÜCAÜDDIN CAMII

  AYVANSARAY YUSUF SÜCAÜDDIN CAMII

  Yusuf Sücaüttin Camii veya Balat İskele Camii; İstanbul Suriçi Balat sahil yolunda gidiş ve geliş şeritleri arasındaki yeşil alanda yapılış tarihi belli olmayan bir zamanda Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemalarından Yusuf Sücaüttin Anbari tarafından inşa ettirilmiştir. Bina ahşap ve fevkani türde yapılmış olup çatısı ahşaptır. Cami aradan geçen sürede 1766, 1892 yıllarında büyük çapta yenilenmiştir. Binanın orijinal ilk yapısından fazla ...

  Devamı

 • AZAPKAPI EMEKYEMEZ CAMII

  AZAPKAPI EMEKYEMEZ CAMII

  Emekyemez Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Azapkapı Emekyemez Mahallesi Yüksek Minare Sokakta inşa edilmiştir. Hüsamettin Efendi isminde kolbaşı tarafından 1590 İşçilerin ücretleri alın teri kurumadan verildiği için Emekyemez Camii adını almıştır. Mescit 1884 ve 1948 de yenilenmiştir. Yapının inşa edildiği yapı adası üçgen bir alan olup diğer sokaklar ile arada kot farkı bulunmaktadır. Arsanın şekli caminin planlamasını zorlaştırmıştır. 200 metrekare ...

  Devamı

 • Azapkapı Sokollu Mehmet Pasa Camii

  Azapkapı Sokollu Mehmet Pasa Camii

  Sokollu Mehmet Paşa Camii; İstanbul Boğazının Rumeli yakasında Karaköy Tersane Caddesi ile Şişhane Refik Saydam Caddelerini kesiştiği yapı adasında 1578 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman devri Sadrazamlarından Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Cami Unkapanı köprüsünün Galata kıyısına değdiği noktada inşa edilmiştir. Unkapanı köprüsünün yapılması ile cami köprü kotundan aşağıda kalmıştır. CAMİNİN BANİSİ: Sokollu Mehmet Paşa ya da gerçek ...

  Devamı

 • Bebek Hümayunu Abat Camii

  Bebek Hümayunu Abat Camii

  Bebek Camii veya Bebek Hümayunu Abat Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Bebek Parkı içinde Sahil yolunda Bebek Vapur İskelesi’nin yanında 1726 yılında ilk cami inşa edilmiştir. Banisi. Sultan III. Ahmet adına Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. 18. yüzyılın birinci yarısında 1726 yılında Boğaziçi’nde Sultan III. Ahmet’in ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Bebek Köyü yazlık bir yerleşim yeri olarak düzenlenirken, ...

  Devamı

 • Besiktas Abbas Aga Camii

  Besiktas Abbas Aga Camii

  Abbas Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakası Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde, Selamlık Caddesi ile Abbasağa Camii Sokağı kavşağında bulunmaktadır. Banisi, Sultan IV.Mehmet dönemi Osmanlı Sarayı’nın ünlü Darüssaade ağalarından, Abbas Ağa adı ile şöhret bulmuş, Abbas bin Abdürrezzak’tır. Abbas Ağa Camii 1666’da Abbas Ağa’nın Darüssaade Ağalığından önce yapılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Abbasağa 16 Temmuz 1672’de Darüssaade Ağalığından azledilerek Mısır’a sürgün edildi ve orada ...

  Devamı

 • Besiktas Asariye Camii

  Besiktas Asariye Camii

  Asariye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi ile Asariye Çıkmazı’nın kesiştikleri köşede 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Sultan II. Mahmut’tur. Caminin bugünkü yapısının 1839’da Sultan II. Mahmut tarafından inşa edildiğini bilinmektedir. Mimarı bilinmemektedir. Asariye Camisi’nden evvel aynı yerde daha eski tarihli bir caminin bulunduğu kaynaklarda yazılıdır. Ancak kaynaklarda söz konusu olan caminin banisi, yeri, ve ...

  Devamı

 • Besiktas Ertugrul Tekke Camii

  Besiktas Ertugrul Tekke Camii

  Ertuğrul Tekke Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nın başlangıcında, Yıldız Mahallesinde, Serencebey Yokuşu Yıldız Caddesi üzerinde 1887 tarihinde  Sultan II. Abdülhamit  tarafından inşa ettirilmiştir. Şazeli Tarikatı Medeni kolu’nun kurucusu Trablusgarb’lı Şeyh Hamza Zafir adına inşa ettirilmiştir. Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphanesiyle küçük bir külliyedir. Caminin adı, Osmanlı Hanedanı’nın Ceddi Ertuğrul Gazi’nin hatırasını canlandırma arzusu ile Sultan II. ...

  Devamı

 • Besiktas Hamidiye Camii

  Besiktas Hamidiye Camii

  Yıldız Hamidiye Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros bulvarı ile Yıldız Sarayı arasında 1884-1886 yıllarında Sultan II.Abdülhamit tarafından Saray başmimarı Sarkis Balyan’a inşa ettirilmiştir. Camii çevreleyen demir parmaklıkların arasındaki kalın demir kapıdan avluya girdikten sonra, camiin iki yanında sağlı sollu beyaz mermer merdivenler ve onların arasında yüksek bir taç kapıyla gelinir. Bu büyük kapının üzerinde zafer takına benzeyen ince ...

  Devamı