Mescitler

 • ÜSKÜDAR SULTANTEPE MEHMET EFENDI CAMII

  ÜSKÜDAR SULTANTEPE MEHMET EFENDI CAMII

  Şeyhülislam Mehmet Efendi Camii veya Mirzabeyzade Mehmet Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Sultantepe Selvilik Caddesi ile Kirişçi Sokağın kesiştiği yapı adasında 1730 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin Banisi Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi’dir. Caminin avlu kapıları her iki yola açılmaktadır.  Kirişçi Sokağı'na giden yol merdivenli, dar bir patika şeklini almıştır. Servilik Caddesi'ne açılan avlu kapısının sağ tarafında tonoz çatılı büyük ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR TABAKLAR CAMII

  ÜSKÜDAR TABAKLAR CAMII

  Debbağlar Camii veya Tabaklar Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Tabaklar Camisi Caddesine cepheli olarak 1587 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Hacı Ferhat ve kardeşi Hacı Mehmet olup yapı kagirdir. Hadika yazarı şu bilgiyi vermektedir: "Banileri, Hacı Ferhat ve biraderi Hacı Mehmet namında kimselerdir. Vatan-ı aslileri Konya olup İstanbul'a geldiklerinde Üsküdar'da vaki Valide-i Atik Camii şerif binası zamanına tesadüf etmekle ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR TOPTASI ATIK VALIDE SULTAN CAMII

  ÜSKÜDAR TOPTASI ATIK VALIDE SULTAN CAMII

  Atik Valide Sultan Camii; Nurbanu Valide Sultan Camii veya müftülük kayıtlarına göre Atik Valide Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında  Üsküdar Toptaşı  1583 yıllında Sultan II.Selim'in eşi, Sultan III.Murat'ın ise annesi Afife Nur-Banu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış olan külliyenin bir yapısıdır. Nurbanu Valide Sultan Külliyesi, cami, medrese, tekke, sıbyan mektebi, kervansaray, hamam,  darülkurra, darüşşifa'dan oluşur. Külliye alan olarak İstanbul’da ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR VANIKÖY MEHMET PASA CAMII

  ÜSKÜDAR VANIKÖY MEHMET PASA CAMII

  Vaniköy Camii veya Vani Mehmet Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Vaniköy sahilinde 1665 tarihinde inşa edilmiştir. Denize sıfır noktada ağaçlar arasında kaybolan yapı, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665’de yaptırılmıştır. Sultan I. Mahmut zamanında ise camiye hünkar mahfili ilave edilmiştir. CAMİNİN BANİSİ: Vaniköy’e de adını veren caminin banisi Vani Efendi, Sultan IV.Mehmet zamanında “Hünkar şeyhi” sanıyla sarayda nüfuslu bir ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR YENI VALIDE CAMII

  ÜSKÜDAR YENI VALIDE CAMII

  Yeni Valide Camii; İstanbul Üsküdar sahilindeki meydanın güneyinde Hakimiyeti Milliye caddesi ile Balaban iskelesi sokağının kesiştiği noktada 1708- 1710 yıllarında Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet'in annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan tarafından Lale Devri baş mimarı Kayserili Mehmet Ağa’ya inşa ettirilmiştir. CAMİNİN BANİSİ: Haseki Emetullah Rabia Gülnuş Valide Sultan, 1647 yılında doğmuştur. Osmanlı döneminde Valide Sultan olup 2 ayrı ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMIL ARAKIYECI CAMII

  ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMIL ARAKIYECI CAMII

  Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Zeynep Kamil mahallesi Divitçiler Caddesi ile Körbakkal Sokağı'nın birleştiği köşededir. Karşısında ve köşede mescitten 130 yıl sonra yapılan Abbas Ağa'nın 1669 tarihli bir çeşmesi vardır. Halk arasında Divitçiler Camii adıyla bilinir. Camii 1537 tarihinde vefat eden Mehmet Ağa adında bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır. Sonradan ve 68 yıl sonra kendi ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMIL CEVRI USTA CAMII

  ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMIL CEVRI USTA CAMII

  Cevri Usta Cami; İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi ile Toptaşı Caddesi'nin birleştiği yapı adasında 1800’lü yıllarda inşa edilmiştir. Caminin kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi belli değildir. Yapının mimari formu1850 sonrasını göstermektedir. Eski İstanbul Belediye Başkanı ve Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimliği de yapmış olan Dr. Fahri Atabey tarafından genişletilen Zeynep Kamil Hastahanesi genişletilmiştir. Bu genişletmeden ...

  Devamı

 • VEFA ATLAMATASI CAMI

  VEFA ATLAMATASI CAMI

  Atlamataşı Mescidi; İstanbul Suriçi Vefa Unkapanı Atlamataşı caddesi üzerinde 1614 tarihinde inşa edilmiştir. Hoca Halil Attar veya Arabacılar Mescidi adlarıyla da bilinir. Banisi Hoca Halil Attar 1614 yılında inşa ettirmiştir ve son olarak da 1908 ile 1939 yıllarında tamirler görmüştür.  Hoca Halil Attar'ın ikinci bir mescidi de Tahtakale'de Rüstem Paşa Camii'nin yerindeydi. Rüstem Paşa Camiinin yapımı için yıkılmış ve Yeni ...

  Devamı

 • VEFA MIMAR MEHMET AGA CAMII

  VEFA MIMAR MEHMET AGA CAMII

  Mimar Mehmet Ağa Mescidi; İstanbul Suriçi Vefa Molla Hüsrev Mahallesi Katip Çelebi Caddesi 88 adresinde 1480 tarihlerinde medrese olarak Zeyni Mehmet Efendi tarafından inşa edilmiştir. Bu medresenin dershanesi Sultan IV.Murat tarafından mescide çevrilmiştir. Daha sonra Cibali yangınında mescit harabeye dönmüştür. 1756 yılında Mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından yeniden inşa edilmiştir. Bu inşa sırasında bir de minare inşa edilmiştir. Uzun yıllar ...

  Devamı

 • VEFA MOLLA HÜSREV CAMII

  VEFA MOLLA HÜSREV CAMII

  Molla Hüsrev Mescidi; İstanbul Suriçi Vefa Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokak ile Cemal Yener Tosyalı caddesinin kesiştiği dört yol ağzında 1460 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin karşısında Ekmekcizade Ahmet Paşa Medresesi bulunur. Mescidin Sebili ise Hüsrev Kethüda Darülhadis’i karşısındadır. Mescidi yaptıran Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet dönemi alimlerinden ve Şeyhülislamlarındandır. Bu çevrede Cibali Küçük Mustafa Paşa’da bir camisi daha vardır. Mescidin ...

  Devamı