Anadolu Yakası Mescitleri

 • ÜSKÜDAR AHMEDIYE AHÇIBASI MEHMETAGA CAMII

  ÜSKÜDAR AHMEDIYE AHÇIBASI MEHMETAGA CAMI

  Ahçıbaşı Mehmet Ağa Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Kapıağası mahallesi İnadiye Camii sokağına cepheli olarak 1680 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin Banisi Sultan IV.Mehmet’in aşçıbaşısı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış olup yapı kagirdir. Caminin iki yanından Mehmet Çavuş Sokağı ile Aşçıbaşı Mektebi Sokağı geçmekte ve bu yollar arasındaki camiye de kısa çıkmaz sokaklar ile gidilmektedir. Hemen karşısında Aşçıbaşı Mezarlığı da denilen ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AHMEDIYE CAMII

  ÜSKÜDAR AHMEDIYE CAMII

  Ahmediye Camii veya Kefçe Dede Camii;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gündoğumu caddesi ile Esvapçı sokakların köşesinde 1722 tarihinde Tersane emini İbnül Emin Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin mimarı planı kare formundadır. Yaklaşık 250 metrekare alan üzerine moloz yığma taştan inşa edilmiştir. Solunda bulunan minaresi kesme taştandır. 1931 yılında yapıldığı söylenen ahşap son cemaat yeri 1965’teki onarım sırasında kaldırılmış ve yenisi ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AHMEDIYE MALATYALI ISMAIL CAMII

  ÜSKÜDAR AHMEDIYE MALATYALI ISMAIL CAMII

  Malatyalı İsmail Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye mahallesinde Şair Naili Sokak ile Dönmedolap Sokağı'nın kesiştiği yapı adasında 1635 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi, Akağalardan Darüssaade Ağası olan Malatyalı İsmail Ağa'dır.  Cami zaman süresinde birçok defa yenilenmiştir. 1902 yılında Şevket Paşa tarafından cami tekrar restore ettirilmiştir. Yakınında çifte hamamı ve bir çeşmesi dahi vardır. Malatyalı İsmail ağanın Bab-ı Hümayun ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AHMEDIYE NALÇACI HALIL CAMII

  ÜSKÜDAR AHMEDIYE NALÇACI HALIL CAMII

  Nalçacı Halil Efendi Camii veya Şeyh Tului Tekke Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye Balcılar Yokuşu Nalçacı Hasan Sokağına cepheli olarak 1625 tarihinde inşa edilmiştir. Bu semtin eski İcadiye olarak bilinmektedir. Tekkenin banisi Nalçacı Şeyh Halil Efendi'dir. Burası aynı zamanda bir Şabani Tekkesidir. Tekkenin ayin günü perşembedir. Dönemin Maraş valisi Abdullah Paşa tarafından, 1750 yılında mescide minber eklenmiştir. Camiinin ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AHMEDIYE TAVASI HASAN AGA CAMII

  ÜSKÜDAR AHMEDIYE TAVASI HASAN AGA CAMII

  Tavaşi Hasan Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye İnadiye Mektebi Sokağı ile Gündoğumu Caddesi'nin kesiştiği yapı adasında 1587 tarihinde inşa edilmiştir. Bu caddeye İnadiye Yokuşu denmektedir. Cami iki caddeye de kapısı vardır. Caminin bir avlusu yoktur. Mezarlıklar arasında dar bir yoldan Camiye ulaşılır. Son cemaat yeri ahşap cephelidir. Camii kagir bir yapı olup ahşap çatısı vardır. Cami dikdörtgen ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR ALTUNIZADE ISMAIL PASA CAMII

  ÜSKÜDAR ALTUNIZADE ISMAIL PASA CAMII

  Altunizade Camii veya Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası Küçük Çamlıca Caddesi ve Tophanelioğlu Caddelerinin kesiştiği yapı adasında Hacı İsmail Zühtü paşa tarafından 1865 tarihinde yaptırılmıştır. Cami Altunizade dedir. Kare planlı mabet, kargir olup tek kubbelidir. Kubbe dört kemer üzerine oturtulmuştur. Alt üst pencerelerden ışık alır. Sağ taraftaki minaresi, alemine kadar kesme taştandır. Son cemaat yerindeki üç ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR ATPAZARI OSMAN EFENDI CAMII

  ÜSKÜDAR ATPAZARI OSMAN EFENDI CAMII

  Atpazarı Osman Efendi Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Atpazarı mahallesinde Eski Atpazarı Caddesi, Yeni Toptaşı Caddesi ile Beygirciler Sokaklarının çevirdiği yapı adasında 1728 tarihinde inşa edilmiştir. Cami Genç Mehmet Paşa Çeşmesi'nin arkasındadır. Caminin duvarları yığma moloz taşından olup küçük minaresi ve çatısı ahşaptı. Kapı karşısında medrese tarzında yapılmış derviş hücreleri vardı. Bugün yeri park olarak kullanılmaktadır. Semtinden dolayı, Atpazarlı ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AYAZMA CAMII

  ÜSKÜDAR AYAZMA CAMII

  Ayazma Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Üsküdar Ayazma Ressam Ali Rıza Caddesi ile Mehmet Paşa değirmeni sokaklarının kesiştiği yapı adasında 1761 yıllarında Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Sultan ile kardeşi Şehzade Süleyman adlarına Mimarbaşı Mehmet Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Caminin bulunduğu yerde daha önce Bizans döneminde Ayazma Sarayı ve bahçesi olduğundan bu ismi almıştır. Caminin yapıldığı alan Üsküdar’ın en ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AZIZ MAHMUT HÜDAYI CAMII

  ÜSKÜDAR AZIZ MAHMUT HÜDAYI CAMII

  Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Ahmet Çelebi mahallesinde, Hüdayi Mahmut, Aziz Mahmut ve Aziz Efendi Mektebi sokaklarının kesiştiği noktada 1589-1595 yıllarında Aziz Mahmut Hüdayi Efendi tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısıdır. Külliyenin çekirdeğini oluşturan tekkenin banisi Aziz Mahmut Hüdayi 1628 tekkenin arsasını 1589’da satın almış ve aynı yıl inşaatı başlatmıştır. Muhtemelen mensupları ve muhiblerinin de ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR BALABAN TEKKESI MESCIDI

  ÜSKÜDAR BALABAN TEKKESI MESCIDI

  Balaban Tekkesi Mescidi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Şemsipaşa Caddesi, Doğancılar Caddesi ve Keresteciler Sokaklarının çevrelediği yapı adasında 1637 tarihinde inşa edilmiştir. Mescit Tekkeye aittir. Bu mescit için İsfendiyar Tekkesi Mescidi veya Yağcızade Tekkesi Mescidi isimleri de kullanılmaktadır. Bu mescit için, Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi eserinde şunları yazmıştır: "Banisi, İsfendiyar ismiyle müsemma bir kimsedir. Kaş miktarda emlak tedarik edip, imam ...

  Devamı