Sebiller

 • AKSARAY PERTEVNIYAL VALIDE SULTAN SEBILI

  AKSARAY PERTEVNIYAL VALIDE SULTAN SEBILI

  Pertevniyal Valide Sultan Sebili;  İstanbul Aksaray’da bulunan 1869-1871 yıllarında, Sultan II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan külliyesinin bir yapısı olarak Pertevniyal Valide Sultan tarafından Mimar Montani’ye inşa ettirilmiştir.  Planlarını Sarkis Balyan'ın çizdiği, hazırlanmasına Hagop Balyan`ın katıldığı da bilinmektedir. Mimarı Montani'dir. Çizim işlerinde, desinatör Osep çalışmıştır. Uygulama ve şantiye yönetimi için Bedros Kalfa ve duvarcı Ohannes ...

  Devamı

 • AZAPKAPI SALIHA SULTAN SEBILI

  AZAPKAPI SALIHA SULTAN SEBILI

  Azapkapı Saliha Sultan Sebili; İstanbul Galata Azapkapı Tersane caddesi ile Refik Satdam caddesinin kesiştiği yapı adasında 1732-33 yılında Sultan II. Mustafa’nın karısı Saliha Sultan Çeşme tarafından Hassa Mimarbaşı Kayserili Mustafa’ya inşa ettirilmiştir. Sultan IV. Mehmet’in eşi II. Mustafa’nın annesi Rabia Gülnuş Valide Sultan arabasıyla gezerken, Azapkapı’nın sokakları arasında küçük bir meydandaki çeşmenin başında, kırılan testisinden elinde kulpu kalmış ağlayan bir ...

  Devamı

 • BEYAZIT KAPTANI DERYA IBRAHIMPASA SEBILI

  BEYAZIT KAPTANI DERYA IBRAHIMPASA SEBILI

  Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sebili; İstanbul Suriçi Beyazıt İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin olduğu Besim Ömerpaşa Caddesine cepheli, 1725 yılında Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Külliyesi küçük bir külliye olup, Mektep, cami, aşhane, sebil ve hamamdan oluşur. Yan tarafında bulunan külliyenin hamamı üzerine, 1912 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından İ.Ü ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KARA MUSTAFA PASA SEBILI

  DIVANYOLU KARA MUSTAFA PASA SEBILI

  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sebili;  İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu Caddesi üzerinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa külliyesi içine Kaptan-ı Derya ve Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1683–1690 yıllarında inşa ettirilmiştir. Külliyenin dershanesi üzerindeki kitabeden öğrenildiğine göre, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın oğlu Ali Bey tarafından Mimar Hamdi’ye yarıda kalan külliyeyi yaptırmıştır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Sultan IV. Mehmet (1648–1687) döneminde ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KOCA SINAN PASA SEBILI

  DIVANYOLU KOCA SINAN PASA SEBILI

  Çemberlitaş Koca Sinan Paşa Sebili; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesi ile Bileyciler sokağın kesiştiği yapı adasında 1594 yılında Koca Sinan Paşa külliyesinin bir yapısı olarak Koca Sinan Paşa tarafından mimar Davut Ağa’ya inşa ettirilmiştir. SEBİLİN BANİSİ: Koca Sinan Paşa; Osmanlı padişahları Sultan III. Murat ve Sultan III. Mehmet'in saltanat dönemlerinde 5 defa olmak üzere toplam 8 yıl 5 ay sadrazamlık ...

  Devamı

 • DOLMABAHCE KOCA YUSUF PASA SEBILI

  DOLMABAHCE KOCA YUSUF PASA SEBILI

  Koca Yusuf Paşa Sebili; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Dolmabahçe Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde 1786 tarihinde Koca Yusuf Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sebilin Plan Özellikler şu şekildedir. Plan çok alışılmış bir plan tipi değildir. Bir daire parçası alan ile bir dikdörtgen alanın birleşmesinden ortaya çıkmış bir formdur. Bu daire parçası şeklindeki kısım ortadaki yüzün çeşme olarak değerlendirildiği yedi yüzden oluşur. Ortadaki ...

  Devamı

 • DOLMABAHÇE MEHMET EMIN AGA SEBILI

  DOLMABAHÇE MEHMET EMIN AGA SEBILI

  Mehmet Emin Ağa Sebili; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Dolmabahçe Meclisi Mebusan Caddesine cepheli olarak 1740 tarihinde Sipahi Ağası Mehmet Emin Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Mehmet Emin Ağa Çeşmesi ve Sebili, Bezmialem Valide Sultan Camii karşı köşesinde yer alır.  Çeşme ve sebil 1741 yılında Sultan I.Mahmut dönemi Sipahi Ağalarından Mehmet Emin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda  “Sipahi Ağası Mehmet Emin Ağa ...

  Devamı

 • EMİNÖNÜ HATICE TURHAN SULTAN SEBILI

  EMİNÖNÜ HATICE TURHAN SULTAN SEBILI

  Hatice Turhan Sultan Sebili; İstanbul Suriçi Eminönü Hamidiye caddesi ile Yalı köşkü caddesinin kesiştiği noktada 1663 tarihinde Hatice Turhan Valide Sultan tarafından Yeni Valide camiinin bir yapısı olarak Mimarbaşı Bekir Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Plan özelikleri olarak dikdörtgen planlı geniş hazneli iki cepheli tek yüzlü meydan çeşmesi, sebili ve yanında olduğu düşünülen hazireyi çevreleyen ihata duvarıdır. Hatice Turhan Valide Sultan, Sultan ...

  Devamı

 • EYÜP CAMII SULTAN I. AHMET SEBILI

  EYÜP CAMII SULTAN I. AHMET SEBILI

  Sultan I. Ahmet Sebili;  İstanbul Surdışı Eyüp Camisi’nin iç avlusunda Ebu Eyyüp El Ensari türbesinin hemen yanında 1613 yılında inşa ettirilmiştir. Bu sebil kızlarağası Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Sebilin içinde bir çeşme ve Mustafa Ağa’nın mezarı bulunmaktadır. İki defa kızlarağası olan Şeyhülharem Mustafa Ağa 1623 yılında vefat etmiştir. Eyüp sultan türbesinin hemen yanında olan yapılmış olan sebil altıgen planlıdır. ...

  Devamı

 • EYÜP MIHRISAH VALIDE SULTAN SEBILI

  EYÜP MIHRISAH VALIDE SULTAN SEBILI

  Mihraşah Valide Sultan Sebili; İstanbul Eyüp Bostan iskelesi sokakta 1794 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılmış olan Külliyenin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Yirmi altıncı Osmanlı hükümdarı Sultan III. Mustafa’nın baş kadını olan Mihrişah Sultan’ın Gürcü asıllı olduğu ve 1744 yılı civarında doğduğu rivayet edilir. Cariye olarak Saray-ı Hümayun’a alınıp, iyi bir terbiye gördükten sonra henüz on üçünde iken Sultan ...

  Devamı