Sibyan Mektepleri

 • …Istanbul Sibyan Mektepleri Listesi

  …Istanbul Sibyan Mektepleri Listes

  Cağaloğlu Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi;  Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman Sıbyan Mektebi; Eminönü Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi;  Kumkapı Cerrah İshak Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi; Eminönü Kantarcılar Tavşantaşı Sıbyan Mektebi;  Vefa Recai Efendi Sıbyan Mektebi;  Şehzadebaşı Külliyesi Sıbyan Mektebi,  Beyazıt Kaptan İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi;  Vefa Şebsefa Kadın Sıbyan Mektebi;  Laleli Koca Ragıp Paşa Sıbyan Mektebi;  Saraçhane  Amcazade Hüseyin Paşa Sıbyan Mektebi;  ...

  Devamı

 • .MESRUTIYET DÖNEMI SIBYAN MEKTEPLERI

  .MESRUTIYET DÖNEMI SIBYAN MEKTEPLERI

  Meşrutiyet Dönemi’nde politik zorlamalar dolayısıyla devletin ilköğretim politikası etkinleşmeye başladı. Mali yardımlar, öğretmen meselesi, okul yapımlarına ve öğretim araç ve gereçlerine katılmalar şeklinde devlet ülkedeki ilköğretimi kontrol altına almaya çalıştı. Genel bir ilköğretim yasası çıkarma çalışmalarına girişildi. İlköğretim müfettişleri getirildi. İlköğretimin zorunlu ve parasız olma ilkeleri herkesçe kabul edilmeye başlanıldı. 1913’te İlköğretim geçici yasası olarak adlandırılan Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati ...

  Devamı

 • .SIBYAN MEKTEPLER MÜFREDATI

  .SIBYAN MEKTEPLER MÜFREDATI

  Sıbyan okullarının müfredatında zaman içinde değişiklik ve gelişmeler olmuştur. Bütün bu değişiklik ve gelişmeler, gerek Fatih Sultan Mehmet, gerek Sultan II. Beyazıt, gerekse daha sonraki dönemlerde çokça olmuştur. Nitekim Sultan I. Mahmut'un annesi tarafından Galata'da yaptırılan mektebin vakfiyesinde "Fenn-i kitabette mahareti müsellem ve talim-i meşk-i hatta alem bir kimesne hace-i meşk olup" denilmektedir. Keza Sultan I. Abdülhamit'in vakfiyesinde de "bir ...

  Devamı

 • .SIBYAN MEKTEPLERI GENEL

  .SIBYAN MEKTEPLERI GENEL

  Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullarına genel olarak "sıbyan mektebi" veya "mahalle mektebi" denilmektedir. Sıbyan mekteplerine “mekteb” veya “küttab”, yoksul çocuklar için açılanlara da “küttab-ı sebil” veya “mekteb-i sebil” de deniyordu. Bu okullar, Selçuklulardan ve öteki İslam ülkelerinden devralınmıştı. Bu okullara “darüttalim”, “mektebhane”, “muallimhane” veya “darülilm” de deniyordu. Küttab veya mekteb, “yazı öğretilen yer” anlamına gelir, burada önceleri sadece yazı öğretiliyordu. Ancak ...

  Devamı

 • .SIBYAN MEKTEPLERINDE AMIN ALAYI

  .SIBYAN MEKTEPLERINDE AMIN ALAYI

  Osmanlı Devleti’nde 4-7 yaş arasındaki çocuklara “Elif-Ba” ve ahlak bilgilerinin öğretildiği ilk mektebe başlatılırken yapılan merasimdir. Bu merasimin bir kandil günü olmasına bilhassa dikkat edilirdi. Bu mümkün olmazsa, pazartesi veya perşembe günleri yapılırdı. Merasime bir gün önceden evin temizliğiyle başlanırdı. Ayrıca ailenin mensupları Kapalıçarşı’ya giderek, okula başlayacak çocuğa ve mahalledeki fakirlerin çocuklarına gerekli eşyaları alırlardı. Bundan başka aile yadigarı rahle ...

  Devamı

 • .SULTAN II.MAHMUT SONRASI SIBYAN MEKTEPLERI

  .SULTAN II.MAHMUT SONRASI SIBYAN MEKTEPL

  Türk ilköğretim sistemi 19.yüzyılda büyük değişmelere uğradı. 1824’te Sultan II.Mahmut, yayınladığı bir fermanla ilköğretimi “mecburi” yapmış ve “her şeyden evvel dini zaruretlerin öğretilmesi” sınırlarına sıkıştırmıştır. İlköğretimi zorunlu hale getiren padişah fermanı, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile ilgili uğraşılar ile Rus ve Mısır savaşları gibi nedenlerden dolayı, İstanbul’da bile 1839’a kadar yeterince uygulanamamıştır. Taşa okullarına ise bu zorunluluğu götürecek ve denetleyecek bir ...

  Devamı

 • Aksaray Ebubekir Ağa Sibyan Mektebi

  Aksaray Ebubekir Ağa Sibyan Mektebi

  Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Aksaray İnebey Mahallesi’nde, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bu sıbyan mektebi yanındaki çeşme ve sebil ile birlikte Divan-ı Hümayun Başçavuşu Ebubekir Ağa tarafından 1723–1724 yılları arasında yaptırılmıştır. Sıbyan mektebi fevkani bir yapı olup, kare planlıdır. Duvarları kesme taş ve iki sıra tuğlanın almaşık olarak işlenmesi ile meydana getirilmiştir. Yapının üzeri kirpi saçaklıklı bir tonoz ile ...

  Devamı

 • AKSARAY YENIKAPI NAZPERVER MEKTEBI

  AKSARAY YENIKAPI NAZPERVER MEKTEBI

  Nazperver Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Aksaray Yenikapı Davutpaşa iskelesi Samatya Caddesi’ne cepheli olarak, Sultan III. Selim’in (1789–1807) kalfası olan Naz Perver Kalfa tarafından 1792 tarihinde inşa ettirilmiştir. Sıbyan mektebi olarak günümüze sağlam iyi bir durumda gelebilen nadir örneklerden biridir. Dikdörtgen planlı, iki katlı, iki sıra tuğla bir sıra kesme taştan yapılmış olan yapının üzeri tonoz bir çatı ile örtülüdür. Sıbyan ...

  Devamı

 • AYASOFYA SIBYAN MEKTEBI

  AYASOFYA SIBYAN MEKTEBI

  Ayasofya Sıbyan Mektebi, İstanbul Ayasofya külliyesi içerisinde Sultan I.Mahmut tarafından 1742 yılında inşa ettirilmiştir. Külliyeye ek olarak Sultan I.Mahmut tarafından, kütüphane, şadırvan, Sıbyan mektebi, aşhane ve imaret yaptırılmıştır. Müstakil bir bina olarak şimdiki giriş kapısının hemen sağında bulunmaktadır. Müstakil bir bina olarak Ayasofya’nın güney batısındaki avluda yaptırılan sıbyan mektebi, taş ve tuğla malzemelerinin kullanıldığı güzel bir binadır. Osmanlı mimari geleneğinde ...

  Devamı

 • AYVANSARAY HATICE SULTAN SIBYAN MEKTEBI

  AYVANSARAY HATICE SULTAN SIBYAN MEKTEBI

  Hatice Sultan Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Yavedüt Caddesi üzerinde, İstanbul surlarının önünde bulunan bu sıbyan mektebini, Sultan IV. Mehmet’in kızı Hatice Sultan 1711 yılında cami, sebil, çeşme ve türbe ile birlikte yaptırmıştır. Sıbyan mektebi iki katlı olup, kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Duvar örgüsünde bir sıra kesme taş, bir sıra tuğla dizisi kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı olan mektebin üzeri ahşap ...

  Devamı