Sibyan Mektepleri

 • EMINONÜ AHI ÇELEBI SIBYAN MEKTEBI

  EMINONÜ AHI ÇELEBI SIBYAN MEKTEBI

  Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi; İstanbul Eminönü Unkapanı arasındaki Ragıp Gümüşpala Caddenin deniz tarafında, Eski Yemiş İskelesi’nin yanında, Zindan Hanı’nın batısında,  Yapı Haliç’in güney kıyısındadır. Yoğurtçu Sokağı ile Değirmen Sokağı’nın köşesindeki Ahi Çelebi Camisi’ne bitişik olan bu yapıyı Fatih Sultan Mehmet dönemi tabiplerinden Ahi Çelebi 16. yüzyılda yaptırmıştır. Ahi Çelebi, Mehmet bin Tabip Kemal Ahi Can Tebrizi olarak tanınmıştır. Fatih Sultan ...

  Devamı

 • EYÜP DEFTERDAR MAHMUT EFENDI MEKTEBI

  EYÜP DEFTERDAR MAHMUT EFENDI MEKTEBI

  Defterdar Nazlı Mahmut Efendi Sıbyan Mektebi;  İstanbul Eyüp Haliç’in güney yakasında eski Defterdar iskelesi karşısında Yavedut caddesinde Kanuni Sultan Süleyman devri defterdarlarından Nazlı Mahmut Efendi tarafından 1541 yılında külliyenin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Hüseyin Ayvansarayi’nin kitabı olan Hadikatül Cevami de:’’ Caminin avlusunda ahşap bir medrese kara tarafında taş mektep bina edilmiştir.’’ Sıbyan mektebi Çömlekçiler arkası sokağına açılan ve bugün ...

  Devamı

 • EYÜP EBUSSUUD EFENDI SIBYAN MEKTEBI

  EYÜP EBUSSUUD EFENDI SIBYAN MEKTEBI

  Ebu's-Suud Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Eyüp Cami-i Kebir Caddesi üzerinde bulunan sıbyan mektebinin yapılış tarihi bilinmemektedir. Önündeki hazirede bulunan en eski mezar taşı 1562 tarihlidir. Buna dayanılarak sıbyan mektebinin 16. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Banisi Şeyhülislam Ebu’s-Suud Efendi’dir.  Sıbyan mektebi tuğla hatıllı kesme taştan, dikdörtgen planlı yapılmış, üzeri ahşap, geniş saçaklıklı bir çatı ile örtülmüştür. Bu yapı İstanbul Vakıflar ...

  Devamı

 • EYÜP HEKIM ÇELEBI SIBYAN MEKTEBI

  EYÜP HEKIM ÇELEBI SIBYAN MEKTEBI

  Hekim Çelebi Sıbyan Mektebi;  İstanbul Eyüp merkezde Eyüp Sultan Türbesi’nin kuzey tarafında Silahdarağa Caddesi ile Piyer Loti Kahvesine giden Karyağdı sokağının birleştiği yapı adasında 1496 tarihinde inşa edilmiştir. Sıbyan Mektebinin vakfiyesi 1496 tarihinde tanzim edilmiştir. Vakfiyeye göre adı’’ Kutbettin bin Burhanettin el-Hekimü’l-hazık’’dır.  Mektebe Galata ve Küçük Pazar’da bazı gayrimenkuller vakfedilmiştir. Bu tarihte oğlu Ahmet bu vakfın mütevellisidir. Mektebe hoca olanlar ...

  Devamı

 • EYÜP IDRIS BITLISI SIBYAN MEKTEBI

  EYÜP IDRIS BITLISI SIBYAN MEKTEBI

  İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi veya Attan düşen Ali Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Haliç’in güneyinde Eyüp İdrisköşkü Caddesi’nde, Nakilbent Hasan Ağa Türbesi ile çeşmesinin yanında bulunan bu sıbyan mektebi 1626 tarihinde inşa edilmiştir. Kemerli kapısı üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Yapı ile ilgili olarak iki farklı iddia vardır. Bazı görüşlere göre İdris-i Bitlisi tarafından yaptırılmıştır. Diğer iddia ise sıbyan mektebinin Attan düşen Ali ...

  Devamı

 • EYÜP ISLAM BEY SIBYAN MEKTEBI

  EYÜP ISLAM BEY SIBYAN MEKTEBI

  İslam Bey Sıbyan Mektebi; İstanbul Eyüp İslam Bey Mektebi Sokağı ile Ayten Sokağı arasındadır. Eyüp merkezine giderken doğuda bulunan İslam Bey Camisi ile birlikte 1519–1520 yıllarında İslam Bey tarafından yaptırılmıştır. Caminin dar arka bahçesinde bir alandadır. Sıbyan mektebi yığma taş ve tuğla hatıllı olarak tek katlı bir yapıdır. Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Ön tarafında küçük bir avlusu bulunan ...

  Devamı

 • EYÜP LALIZADE ABDÜLBAKI EFENDI MEKTEBI

  EYÜP LALIZADE ABDÜLBAKI EFENDI MEKTEBI

  La’lizade Abdülbaki Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Surdışı Eyüp Kalenderhane Caddesi üzerinde 1743 tarihinde La’lizade Abdülbaki Efendi tarafından türbe ile inşa ettirilmiştir. Bina bugün Eyüp Müftülüğü tarafından Kuran kursu olarak kullanılmaktadır. Türk musikisinin ünlü bestekarlarından Zekai Dede Efendi eğitimini bu mektepte yapmış, babası İmam Süleyman Efendi de burada Hüsn-ü Hat dersleri vermiştir.  Zekai Dede’nin amcası Hoca İbrahim Zühtü Efendi de burada ...

  Devamı

 • EYÜP MIHRISAH VALIDE SULTAN MEKTEBI

  EYÜP MIHRISAH VALIDE SULTAN MEKTEBI

  Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi; İstanbul Surdışı Eyüp Eyüp Sultan Camii’nin kuzeyindeki alana 1795 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan külliyenin bir kısmına inşa ettirilmiştir. Bostan İskelesi Sokağında buluna Pertev Paşa Türbesi ile Mihrişah Valide Sultan Türbesi’nin karşısında bulunan bu sıbyan mektebi günümüzde mezarlığın içerisinde kalmıştır. Sıbyan mektebi karşısındaki imaret, türbe ve sebil ile birlikte 1795 yılında yaptırılmıştır. Sıbyan mektebinin ...

  Devamı

 • EYÜP RAMAZAN AGA SIBYAN MEKTEBI

  EYÜP RAMAZAN AGA SIBYAN MEKTEBI

  Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Surdışı Eyüp merkezinde Zal Paşa Caddesi üzerinde bulunan caminin bahçesine 1586 yılında  Sekbanbaşı Ramazan Ağa tarafından inşa ettirilmiştir.  Sıbyan mektebi kare planlı olup, iki katlıdır. Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Bir sıra kesme taş ve bir sıra tuğladan meydana gelen bir duvar işçiliğine sahiptir. İçerisinde haziresi de bulunan bir avludan taş bir merdivenle doğrudan ...

  Devamı

 • EYÜP RAMI MEHMET PASA SIBYAN MEKTEBI

  EYÜP RAMI MEHMET PASA SIBYAN MEKTEBI

  Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi; İstanbul Surdışı Eyüp Nişanca Mahallesinde Nişanca Meydanı’nda Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 1701 yılında inşa ettirilmiştir. Nişanca mahallesi Eyüp’ün güney doğusunda tepelik bir mahalledir. Mahallenin ortasında bulunan Nişanca Mustafa Paşa Camisine yapışık yanında bulunur. Rami Mehmet Paşa’nın 1701 tarihli vakfiyesi bulunduğundan kitabesi olmayan bu sıbyan mektebinin de bu tarihten önce yapıldığı sanılmaktadır. Sıbyan mektebi bir sıra ...

  Devamı