Sibyan Mektepleri

 • VEFA KAZASKER ATAULLAH EFENDI MEKTEBI

  VEFA KAZASKER ATAULLAH EFENDI MEKTEBI

  Kazaskar Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Vefa Cemal yener Tosyalı caddesine cepheli olarak 1571 tarihinde inşa edilmiştir. Vefa’daki Bozdoğan Kemeri geçtikten sonraki köşe başındadır. Sıbyan Mektebini yaptıran Birgili Ataullah Atai Ahmet Efendi olup vakfiyesi 1571 tarihlidir. Ataullah Efendi aynı zamanda Sultan II. Selim’in Şehzadelik yıllarında hocalığını yapmıştır. 1566 yılından sonra da Padişah hocalığı yapmıştır. Hoca 1571 de vefat ettiğinde ...

  Devamı

 • VEFA REISÜLKÜTTAP RECAI EFENDI MEKTEBI

  VEFA REISÜLKÜTTAP RECAI EFENDI MEKTEBI

  Reisülküttap Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Vefa Molla Hüsrev Mahalleside Yener Tosyalı Caddesi’ne cepheli olarak 1775 yılında Sultan III. Mustafa (1757–1774) dönemi Reisülküttaplarından Recai Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir.  Sıbyan mektebi iki katlı olup, kesme taş ve tuğladan rokoko üslubunda yapılmıştır. Zemin katı mermerle kaplanmış olup, bu cepheye giriş kapısı çeşmeler ve sebil yerleştirilmiştir. Ayrıca birinci katta mermer ...

  Devamı

 • VEFA SEBSEFA KADIN SIBYAN MEKTEBI

  VEFA SEBSEFA KADIN SIBYAN MEKTEBI

  Şebsefa Kadın Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Vefa Atatürk Bulvarı’nda Hacı Kadın Caddesi üzerinde bulunan sıbyan mektebi cami ile birlikte Sultan I. Abdülhamit’in (1774-1789) altıncı kadını Fatma Şebsefa Hatun tarafından 1787 yılında yaptırılmıştır. Şebsefa Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi ilk yapılışında yüksek bir set üzerinde bulunuyordu. Ancak, sonradan yapılan çevre düzenlemeleri sonucunda cadde kotunun altında kalmış ve orijinalliğinden kısmen uzaklaşmıştır. Caminin ...

  Devamı

 • VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA MEKTEBI

  VEZNECILER KUYUCU MURAT PASA MEKTEBI

  Kuyucu Murat Paşa Külliyesi; İstanbul suriçi Beyazıt Vezneciler caddesine cepheli olarak 1610 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Sultan I. Ahmet dönemi sadrazamlarından Kuyucu Murat Paşa’dır. Külliye küçük ebatlı bir külliyedir. Külliye, medrese, dershane, mescit, türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkanlardan oluşmaktadır.  Kuyucu Murat Paşa 1611 yılında Diyarbakır’da vefat etmiştir. Cenazesi daha sonra İstanbul’a getirilerek külliyedeki türbesine gömülmüştür. Türbe kapısı üzerinde ...

  Devamı

 • Yedikule Ali Fakih Sibyan Mektebi

  Yedikule Ali Fakih Sibyan Mektebi

  Ali Fakih Arapkuyusu Sıbyan Mektebi;  İstanbul Suriçi Yedikule Samatya arasında bulunan Narlıkapı Arap Kuyusu Sokağında 1308 ada, 7–8 parselde adanın köşesinde bulunmaktadır. Yapının kitabesi yoktur. Bundan dolayı kesin inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Bina kuzey yönünden yanındaki binaya bitişik, diğer cephelerden ise açıktır. Yapı hemen hemen bir kat yüksekliğinde dolgu olduğu tahmin edilen bir kat üzerine tek katlı olarak inşa ...

  Devamı