Türbeler

 • …Istanbul Türbeleri

  …Istanbul Türbeleri

  Aksaray Pertevniyal Valide Türbesi, Ayasofya Sultan II.Selim Türbesi, Ayasofya Sultan III. Murat Türbesi, Ayasofya Sultan III.Mehmet Türbesi, Ayvansaray Hz.Abussadık Amir Ibni Same Türbesi,  Ayvansaray Hz Ebuzerr El Gıffari Türbesi, Ayvansaray Hz.Abdullah El Hudri Türbesi, Beşiktaş Şeyh Zafir Türbesi, Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi, Beyazıt Mustafa Reşit Paşa Türbesi, Beyazıt Sultan II.Beyazıt Türbesi, Divanyolu Koca Sinan Paşa Türbesi, Divanyolu Keçecizade Mehmet Emin ...

  Devamı

 • AKSARAY MURATPASA OGLANLAR TÜRBESI

  AKSARAY MURATPASA OGLANLAR TÜRBESI

  Oğlanlar Türbesi; İstanbul Suriçi Aksaray Meydanı’nda Murat Paşa Camisi’nin şadırvan avlusunda bugün görülmektedir.  Yapı, Çakır Ağa Mahallesi'nde Cerrahpaşa Caddesi ile Millet Caddesi’nin kesiştiği yerde, Aksaray karakolunun yanında bulunan Oğlanlar Tekkesi' ne ait sebil,  türbe, çeşmedir. 1957'de Millet Caddesi'ni açmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları sırasında tekke binası yıktırılmış ve adı geçen eserler Murat Paşa Cami'nin kuzey avlusuna taşınmıştır. İçerden 7 x ...

  Devamı

 • AKSARAY PERTEVNIYAL VALIDE SULTAN TÜRBESI

  AKSARAY PERTEVNIYAL VALIDE SULTAN TÜRBES

  Pertevniyal Valide Sultan Türbesi;  İstanbul Suriçi Aksaray meydanında bulunan Guraba Hüseyin Ağa Mahallesi’nde inşa edilmiş olan Pertevniyal Valide Sultan Camisi’nin yapılarından bir tanesidir. Türbe 1871 yılında inşa edilmiştir. Türbeler camilerin kıbleye bakan hazirelerine inşa edilir. Valide Sultan türbesi caminin güney batısındadır. Türbe Aksaray meydanının istimlaklar nedeniyle birçok defa taşınmıştır. İlk yapımında caminin kıble avlusunda yer alan türbe 1926–1929 yıllarında tramvay ...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN II.SELIM TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN II.SELIM TÜRBESI

  Sultan II. Selim Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya külliyesinin haziresine 1577 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir.  Türbe padişahın ölümünden üç yıl sonra bitirilmiştir. Ayasofya haziresindeki üç türbeden biridir. Dış cephesi mermer kaplı, kare planlı, çifte kubbeli bir yapıdır. Yüksek ve iki bölümlü kubbe kemerlerin yardımıyla içeriden sekiz sütun üzerine oturtulmuştur. Bu türbe iç düzenlemesi itibarı ile Kanuni Sultan ...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN III. MEHMET TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN III. MEHMET TÜRBESI

  Sultan III. Mehmet Türbesi;  İstanbul Suriçi Gülhane Ayasofya haziresinde bulunan Sultan III. Mehmet’in türbesini Mimar Dalgıç Ahmet Ağa yaptırmıştır. Bu türbe de Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat türbelerinde uygulanan mimari sistem küçük değişikliklerle tekrar edilmiştir. Dalgıç Ahmet Ağa’nın eseri olan bu türbe dıştan mermer kaplı, içten de sekiz köşeli plana sahiptir. Türbenin üzerini örten iç ...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN III.MURAT TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN III.MURAT TÜRBESI

  Sultan III.Murat Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya külliyesinin haziresine 1595 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşasına başlanmıştır. Mimar Davut Ağa’nın 1598 yılında ölümünden sonra Mimar Dalgıç Ahmet Ağa tarafından 1600 yılında tamamlanmıştır. Ayasofya haziresinde bulunan üç türbeden ikincisidir. Türbenin dış cepheleri mermer kaplı, altıgen planlı olup, üzeri iç ve dış olmak üzere iki kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbeler doğrudan ...

  Devamı

 • AYASOFYA VAFTİZHANE TÜRBELERI

  AYASOFYA VAFTİZHANE TÜRBELERI

  Sultan I. İbrahim ve Sultan I. Mustafa Türbeleri;  İstanbul Suriçi Ayasofya’nın Bizans Çağı’na tarihlenen vaftizhanesi fetihten sonra bir süre camiye dönüştürülen yapının kandillerinin yanmasını sağlayan yağhane olarak kullanılmıştır. Sultan I. Mustafa’nın 1623 yılında ölümü üzerine gömülmesi için yer bulunamamış, naşı bir süre bekletildikten sonra vaftizhane türbeye dönüştürülmüş ve oraya gömülmüştür. Sultan İbrahim’in 1648 yılında ölümünden sonra O da Sultan I. ...

  Devamı

 • AYVANSARAY ABDULLAH EL HUDRI TÜRBESI

  AYVANSARAY ABDULLAH EL HUDRI TÜRBESI

  Hz. Abdullah El-Hudri Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Kandilli Türbe Sokak’ta bulunur. Hz. Abdullah El-Hudri, 7.yüzyılda Bizans şehrini kuşatan arap ordusu ile birlikte buraya gelir. Diğer Sahabeler gibi burada şehitlik mertebesine erişir. Nasıl olduysa bu türbe de sur içinde kalmaktadır. Bu sokağa bu türbeden dolayı Kandilli Türbe Sokağı denir. Bundan dolayı da 29 numaralı kabir Kandilli Türbe olarak adlandırılır. Bu ...

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.ABÜSSADIK AMR IBNI SAME TÜRBESİ

  AYVANSARAY HZ.ABÜSSADIK AMR IBNI SAME TÜ

  Hz.Abdüssadık Amır İbn-ı Same;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi üzerinde Surların girişinde inşa edilmiştir. Bu türbede Hz. Peygamber devrinde yaşamış ve Hz. Peygamberin dostluğunu kazanmış sahabenin Bizans’ın fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un muhasarası sırasında yapılan savaşlarda surlar önünde şehit düşmüştür. Daha sonra şehit düştüğü yere defnedilmiştir. Osmanlıların İstanbul’u fethinden sonra buraya türbe inşa edilmiştir.

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.EBU SEYBE EL HUDRI TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.EBU SEYBE EL HUDRI TÜRBESI

  Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray  inşa edilmiştir. Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen sınırlı sayıdaki sahabe türbelerinden biridir. Fatih, türbedarlığa, Ni’me’lceyş’ten olan ‘’fethin övülmüş askerlerinden’’ ve devrin velilerinden Şeyh Toklu İbrahim Dede’yi getirmiştir. Türbenin bulunduğu hazirede önemli tarihi şahsiyetlerin mezarı bulunmaktadır. Sultan II.Beyazıt Vakfı’ndan türbeye tahsisat ayrılması gibi uygulamalar, Osmanlının İstanbul’un fethinin ...

  Devamı