Dini Türbeler

 • …Istanbul Türbeleri

  …Istanbul Türbeleri

  Aksaray Pertevniyal Valide Türbesi, Ayasofya Sultan II.Selim Türbesi, Ayasofya Sultan III. Murat Türbesi, Ayasofya Sultan III.Mehmet Türbesi, Ayvansaray Hz.Abussadık Amir Ibni Same Türbesi,  Ayvansaray Hz Ebuzerr El Gıffari Türbesi, Ayvansaray Hz.Abdullah El Hudri Türbesi, Beşiktaş Şeyh Zafir Türbesi, Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi, Beyazıt Mustafa Reşit Paşa Türbesi, Beyazıt Sultan II.Beyazıt Türbesi, Divanyolu Koca Sinan Paşa Türbesi, Divanyolu Keçecizade Mehmet Emin ...

  Devamı

 • BESIKTAS SEYH YAHYA EFENDI TÜRBESI

  BESIKTAS SEYH YAHYA EFENDI TÜRBESI

  Şeyh Yahya Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş’ta Çırağan Sarayı karşısında Yahya Efendi Sokak’ta 1570’lerin başlarında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Türbe Yahya Efendinin vefatından sonra dostu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şeyh Yahya Efendi Trabzon’da 1495 yılında doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği sırasında Trabzon’da doğmuştur. Kanuni, Yahya Efendi’nin annesinden süt emmiş ve Onunla ...

  Devamı

 • EYÜP EBU EYYÜP EL ENSARI TÜRBESI

  EYÜP EBU EYYÜP EL ENSARI TÜRBESI

  Ebu Eyyüp el Ensari Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp semtinde, Eyüp Sultan Camii avlusu, 47. ada, 13. parselde yer almaktadır. Eyyüp Sultan’nın, asıl adı Halit bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’dir. Medine’nin yerlilerine ensar denilmesi nedeniyle “Ensari” adını almıştır. Sahabe-i Kiram’dan büyük bir zattır. Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolundandır. Hz. Peygamber Efendimize, dedesi Abdülmuttalib Efendi’nin annesi tarafından akrabadır. Hicret’ten iki sene kadar evvel ...

  Devamı

 • KOCAMUSTAFAPASA SÜMBÜL EFENDI TÜRBESI

  KOCAMUSTAFAPASA SÜMBÜL EFENDI TÜRBESI

  Sümbül Efendi Türbesi; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa’daki Kocamustafapaşa Camisi’nin haziresine 1529 yılında inşa edilmiştir. Sümbül Sinan Efendi Halveti tarikatının Cemali koluna bağlı Sümbüliye şubesinin kurucusudur. Gerçek ismi Yusuf olup, Zeynüddin unvanı ile tanınmaktadır. Halk Ona Sümbül Efendi ismini yakıştırmıştır. Sümbül Efendi Merzifon’da 1451 yılında doğmuş, İstanbul’a gelerek medrese eğitimi almıştır. Daha sonra Halveti Tarikatına girmiş, Mısır’a gitmiştir. Dergâh şeyhi Mehmet Cemalettin ...

  Devamı

 • TOPKAPI MERKEZ EFENDI TÜRBESI

  TOPKAPI MERKEZ EFENDI TÜRBESI

  Merkez Efendi Türbesi; İstanbul, Zeytinburnu'nun Topkapı semti, Merkez Efendi mahallesinde, Merkez Efendi Camii bahçesinde yer alır. Türbe günümüzde İstanbul Türbeler Müdürlüğü’nün yönetiminde olup, ziyarete açıktır. Merkez Efendi, 1463 yılında Denizli’de doğmuştur. Asıl adı Musa Muslihittin olan Merkez Efendi, ilköğrenimini Manisa'da tamamlamış, daha sonra İstanbul’a gelerek Hızır Velüyittin Efendi ve Mevlana Ahmet Paşa’dan dersler almıştır. Müderrislik için Bursa, Karaman ve Amasya’ya ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR AZIZ MAHMUT HÜDAI TÜRBESI

  ÜSKÜDAR AZIZ MAHMUT HÜDAI TÜRBESI

  Aziz Mahmut Hüdai Türbesi,  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi Mektep Sokakta Aziz Mahmut Hüdai Camisi’nin avlusunda bulunmaktadır. Bu türbenin yapım tarihi kesin olmamakla beraber 17. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Aziz Mahmud Hüdai Anadolu velilerinden olup, Celveti Tarikatının piridir. Şereflikoçhisar’da 1541 yılında doğmuş, çocukluğu orada geçmiş ve ilköğreniminden sonra İstanbul’a gelerek Ayasofya Medresesi’nde öğrenim görmüştür. Hocası Nazırzade Ramazan Efendi ...

  Devamı