Osmanlı Türbeleri

 • …Istanbul Türbeleri

  …Istanbul Türbeleri

  Aksaray Pertevniyal Valide Türbesi, Ayasofya Sultan II.Selim Türbesi, Ayasofya Sultan III. Murat Türbesi, Ayasofya Sultan III.Mehmet Türbesi, Ayvansaray Hz.Abussadık Amir Ibni Same Türbesi,  Ayvansaray Hz Ebuzerr El Gıffari Türbesi, Ayvansaray Hz.Abdullah El Hudri Türbesi, Beşiktaş Şeyh Zafir Türbesi, Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi, Beyazıt Mustafa Reşit Paşa Türbesi, Beyazıt Sultan II.Beyazıt Türbesi, Divanyolu Koca Sinan Paşa Türbesi, Divanyolu Keçecizade Mehmet Emin ...

  Devamı

 • AKSARAY MURATPASA OGLANLAR TÜRBESI

  AKSARAY MURATPASA OGLANLAR TÜRBESI

  Oğlanlar Türbesi; İstanbul Suriçi Aksaray Meydanı’nda Murat Paşa Camisi’nin şadırvan avlusunda bugün görülmektedir.  Yapı, Çakır Ağa Mahallesi'nde Cerrahpaşa Caddesi ile Millet Caddesi’nin kesiştiği yerde, Aksaray karakolunun yanında bulunan Oğlanlar Tekkesi' ne ait sebil,  türbe, çeşmedir. 1957'de Millet Caddesi'ni açmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları sırasında tekke binası yıktırılmış ve adı geçen eserler Murat Paşa Cami'nin kuzey avlusuna taşınmıştır. İçerden 7 x ...

  Devamı

 • AKSARAY PERTEVNIYAL VALIDE SULTAN TÜRBESI

  AKSARAY PERTEVNIYAL VALIDE SULTAN TÜRBES

  Pertevniyal Valide Sultan Türbesi;  İstanbul Suriçi Aksaray meydanında bulunan Guraba Hüseyin Ağa Mahallesi’nde inşa edilmiş olan Pertevniyal Valide Sultan Camisi’nin yapılarından bir tanesidir. Türbe 1871 yılında inşa edilmiştir. Türbeler camilerin kıbleye bakan hazirelerine inşa edilir. Valide Sultan türbesi caminin güney batısındadır. Türbe Aksaray meydanının istimlaklar nedeniyle birçok defa taşınmıştır. İlk yapımında caminin kıble avlusunda yer alan türbe 1926–1929 yıllarında tramvay ...

  Devamı

 • BESIKTAS BARBAROS HAYRETTIN PASA TÜRBESI

  BESIKTAS BARBAROS HAYRETTIN PASA TÜRBESI

  Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Vapur İskelesi yakınında 1541 tarihinde Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa heykelinin bulunduğu meydanda bulunmaktadır. Türbe sekizgen planda olup sağır kubbelidir. Girişi revaklı bir yapıdır. Kesme küfeki taşından yapılmış türbenin giriş dışındaki cephelerinde altta ve üstte birer pencere vardır. Girişteki revaklı kısım, iki tam ikisi yarım sütun üzerindedir. Yapının ...

  Devamı

 • BESIKTAS GÜZELCE ALI PASA TÜRBESI

  BESIKTAS GÜZELCE ALI PASA TÜRBESI

  Güzelce Ali Paşa Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş, Çırağan Caddesine cepheli olan Yahya Efendi Dergahı Külliyesi’nin içinde 551. ada, 39. parselde yer almaktadır. Güzelce Ali Paşa on yedinci asır devlet adamlarındandır. Sultan II. Osman devri Sadrazamlarındandır. İstanköy’de 1575 senesinde dünyaya geldi. Babası İstanköy’lü Ahmet Paşa’dır. Anne tarafından, Seyyit’ler dendir. Çocukluğu ve gençliği denizlerde geçti. 1597-1602 yılları arasında beş sene ...

  Devamı

 • BESIKTAS SEYH ZAFIR TÜRBESI

  BESIKTAS SEYH ZAFIR TÜRBESI

  Şeyh Zafir Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Serencebey Mahallesi girişinde ve Barbaros Bulvarı’nın başında, 1887 yılında Mimar Raimondo D’aranco tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Ertuğrul Dergahı’nın bulunduğu camiinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Sultan II. Abdülhamit (1876–1909) bir dönem İslamcılık politikasını uygulamak için çeşitli tarikat şeyhlerini İstanbul’ davet etmiştir.  İstanbul’a davet edilmiş Şazeli Tarikatının önde gelen şeyhlerinden Şeyh Hamza Zafir Efendi İstanbul’da ...

  Devamı

 • BEYAZIT MUSTAFA RESIT PASA TÜRBESI

  BEYAZIT MUSTAFA RESIT PASA TÜRBESI

  Mustafa Reşit Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Camii’nin haziresinde güneydoğu köşesinde 1858 yılında İsviçreli Mimar Fossatti tarafından inşa edilmiştir. Beyazıt Camii haziresinde bulunan türbeler arasında anıtsal niteliği ile son türbedir. Beyazıt Camii'nin haziresinin güney köşesinde, Yeniçeriler Caddesine bakan cephededir. Bu türbe ile Sultan Beyazıt'ın türbesi arasındaki göz alıcı farklılık Osmanlı mimarisinin 3 asırlık dönemde ne denli değiştiğini gösterir. Osmanlı türbe ...

  Devamı

 • BEYAZIT SELÇUK SULTAN TÜRBESI

  BEYAZIT SELÇUK SULTAN TÜRBESI

  Selçuk Sultan Türbesi;  İstanbul Suriçi Beyazıt Meydanı’nda Beyazıt Camii Haziresinde 1508 tarihinde inşa edilmiştir. Selçuk Sultan, Sultan II. Beyazıt’ın kızı ve Yavuz Sultan Selim’in kız kardeşidir. Türbeyi de Yavuz Sultan selim inşa ettirmiştir. Yapı sekizgen planlı ve kubbelidir. Türbenin giriş kısmı hariç bütün kısmı kesme taştan inşa edilmiştir. Giriş mermer sövelidir. Türbede iki sıra halinde on dört pencere bulunmaktadır. Tüm ...

  Devamı

 • CAGALOGLU MAHMUT NEDIM PASA TÜRBESI

  CAGALOGLU MAHMUT NEDIM PASA TÜRBESI

  Mahmut Nedim Paşa Türbesi;  İstanbul Suriçi Cağaloğlu Molla Fenari Mahallesi Cağaloğlu Meydanı’na cepheli olarak 1883 tarihinde inşa edilmiştir. Türbenin mimarı bilinmemekte olup türbe neo klasik üslupla inşa edilmiştir. Kare planlı olan türbenin üç cephesi mermer kaplamalıdır. Kubbeli yapının tepesinde bir alem bulunmaktadır. TÜRBENİN BANİSİ: 1818 yılında doğan Mahmut Nedim Paşa Şam ve Bağdat valilikleri yapmış olan vezir rütbeli Gürcü Mehmet ...

  Devamı

 • CERRAHPASA CERRAH MEHMET PASA TÜRBESI

  CERRAHPASA CERRAH MEHMET PASA TÜRBESI

  Cerrah Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Aksaray ile Cerrahpaşa arasındaki Cerrah Mehmet Paşa Camiinin avlusuna 1604 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cerrah Mehmet Paşa külliyesi camii, türbe, çeşme, çifte hamam ve medreseden meydana gelmiştir. Külliyenin yapım tarihi 1593 yılıdır. Cerrah Mehmet Paşa Sultan III. Mehmet (1595–1603) dönemi sadrazamlarındandır. Enderun’da cerrahlık öğrenmiş, Sultan III. Mehmet’i sünnet etmiştir. Topkapı Sarayı’ndan Yeniçeri ...

  Devamı