Osmanlı Türbeleri

 • CERRAHPASA DAVUTPASA TÜRBESI

  CERRAHPASA DAVUTPASA TÜRBESI

  Davutpaşa Türbesi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Kocamustafapaşa, Hobyar Mahallesi, Davutpaşa Camii kıble avlusu, 1134. ada, 35. parselde yer almaktadır. Davut Paşa, Fatih Sultan Mehmet devrinde Beylerbeyliği, Vezirlik ve 1483-1497 yılları arasında Veziriazamlık yapmıştır. Aslen Arnavut asıllı olup, Enderun’da yetişti. “Koca” ve “Derviş” lakapları ile anılır. Çirmen Sancak Beyi iken gösterdiği başarılardan dolayı 1470 yılında Ankara Sancak Beyliği’ne, andından da Anadolu Beylerbeyliği’ne ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KECECIZADE FUAT PASA TÜRBESI

  DIVANYOLU KECECIZADE FUAT PASA TÜRBESI

  Keçeçizade Mehmet Emin Fuat Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Binbirdirek Mahallesi, Peykhane Caddesi üzerinde 1870 yılında inşa edilmiştir. Fuat Paşa 1869 yılında Fransa’da Nice şehrinde vefat etmiştir. Keçecizade Fuat Paşa’nın ölmeden önce bu türbenin tasarımını yaptırdığı, ölümünden sonra da inşa edildiği bilinmektedir. Fuat Paşa Tanzimat sonrası birçok defa Dış işleri bakanlığı ve Sadrazamlık yapmıştır. Keçecizade Fuat Paşa Tanzimat dönemi Osmanlı ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KOCA SINAN PASA TÜRBESI

  DIVANYOLU KOCA SINAN PASA TÜRBESI

  Koca Sinan Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş’ta Divanyolu Caddesi’ne cepheli olarak 1596 tarihinde Koca Sinan Paşa Külliyesi’nin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Koca Sinan Paşa Külliyesinin haziresine Mimar Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Koca Sinan Paşa Sultan II. Selim (1566–1574), Sultan III. Murat (1574–1595), Sultan III. Mehmet (1595–1603) dönemlerinde beş defa sadrazamlık yapmıştır. Mirimiranlık rütbesi ile Erzurum, Halep, Mısır Beylerbeyliğine ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KÖPRÜLÜ MEHMET PASA TÜRBESI

  DIVANYOLU KÖPRÜLÜ MEHMET PASA TÜRBESI

  Köprülü Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu’na cepheli olarak 1661'de Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Mescit, medrese, türbe, çeşme, sebil,  ve dükkanlar geniş bir alana yerleştirilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa külliyesi altı adet binadan oluşmaktadır. Daha sonra Kütüphane ve Vezir Hanı 1676 tarihinde Köprülü Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa tarafından ilave edilmiştir. Ayrıca türbenin etrafına zamanla yapılan gömülerle burası bir ...

  Devamı

 • DIVANYOLU NURUOSMANIYE KÜLLIYESI TÜRBESI

  DIVANYOLU NURUOSMANIYE KÜLLIYESI TÜRBESI

  Nuruosmaniye Türbesi;  İstanbul Suriçi Nuruosmaniye Mahallesi Nuruosmaniye Külliyesi’nin kuzey doğusunda külliye ile beraber olarak 1755 tarihinde inşa edilmiştir. Yapının mimarları Simoen Kalfa ve Mustafa Ağa’dır.  Türbenin mimarisi klasik Osmanlı Türbelerinden ayrışır. Bu türbe Sultan I. Mahmut için inşa edilmiştir. Sultan I. Mahmut inşaat bitmeden vefat ettiği için Eminönü’ndeki Hatice Turhan Sultan türbesine defnedilmiştir. Külliyenin bitirtilmesi ise Sultan III. Osman tarafından ...

  Devamı

 • EMINÖNÜ HAVATIN TÜRBESI

  EMINÖNÜ HAVATIN TÜRBESI

  Havatin Türbesi; İstanbul Suriçi Eminönü Yeni Camii haziresindeki Hatice Turhan Sultan Türbesi’nin batı yönündeki çıkıntılı kısmına eklenmiş olan bu türbenin ne zaman yapıldığı konusunda bir belgeye rastlanmamıştır. Türbe içerisinde bulunan sandukalardan en eskisi 1845 tarihlidir. Ancak, türbenin mimari yapısı bu tarihten daha önceki bir devre işaret etmektedir.  Türbe kesme taştan 7.55 x 7.67 m. ölçüsünde olup, dışarıya çıkıntı yapan bir ...

  Devamı

 • EYÜP ABDURAHMANPASA TÜRBESI

  EYÜP ABDURAHMANPASA TÜRBESI

  Abdurrahman Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Camii Kebir Caddesi ile Boyacı Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında 1648 yılında Şekerpare Kadın tarafından yaptırılmıştır. Abdurrahman Paşa, Sultan İbrahim (1640–1648) döneminde Babüssaade Ağası olmuştur. Osmanlı sarayında Enderun’dan yetişmiş, Anadolu ve Mısır valiliklerinde bulunmuş 1652 yılında da öldürülmüştür. Türbe küfeki taşından, sekizgen planlı kubbeli bir yapıdır. Klasik Osmanlı üslubunda olan türbenin kubbeye geçişleri pandantiflerle sağlanmıştır. ...

  Devamı

 • EYÜP ADILE SULTAN TÜRBESI

  EYÜP ADILE SULTAN TÜRBESI

  Adile Sultan Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Bostan İskelesi Sokak üzerinde Prens Sabahattin ve Hüsrev Paşa Türbeleri aynı yapı bloku içerisinde 1849 tarihinde inşa edilmiştir. Bu Türbe 1868 yılında Adile Sultan’ın eşi Mehmet Ali Paşa için inşa edilmiştir. Daha sonra kızı 1869 yılında kızı Hayriye Hanım buraya defnedilmiştir. Adile Sultan 1899 yılında vefat etmiştir. TÜRBENİN BANİSİ: Adile Sultan, 23 Mayıs 1826 ...

  Devamı

 • EYÜP DEFTERDAR MAHMUT ÇELEBI TÜRBESI

  EYÜP DEFTERDAR MAHMUT ÇELEBI TÜRBESI

  Defterdar Mahmut Çelebi Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Defterdar Caddesi’nde Mahmut Çelebi Camisi’nin avlusunda Mimar Sinan tarafından 1546 yılında inşa edilmiştir.  Defterdar Mahmut Çelebi, Nazlı Mahmut Çelebi ismi ile de tanınmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) dönemi defterdarlarındandır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1537–1546 yıllarında Baş Defterdarlık görevine getirilmiştir. Ölümüne kadar da bu görevde kalmıştır. Dafterdar Mahmut Çelebi aynı zamanda devrinin tanınmış bir ...

  Devamı