Osmanlı Türbeleri

 • EYÜP FERHATPASA TÜRBESI

  EYÜP FERHATPASA TÜRBESI

  Ferhatpaşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Feshane Caddesi üzerinde 1595 yılında Ferhat Paşa’nın sağlığında yaptırılmıştır. Ferhat Paşa Sultan III. Murat (1574-1595) ve Sultan III. Mehmet (1595-1603) dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı sarayında Enderun’da yetişmiştir. Bir süre Kapıcıbaşılık yapmıştır. Sultan III. Murat tarafından Yeniçeri Ağası görevine getirilmiştir. Koca Sinan Paşa sadrazamlıktan alınınca da Rumeli Beylerbeyi olmuştur. Ardından 1582 yılında İran Serdarlığı’na getirilmiş, burada ...

  Devamı

 • EYÜP FERIDUN PASA TÜRBESI

  EYÜP FERIDUN PASA TÜRBESI

  Feridun Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Sultan Mahallesi, Beybaba Sokak, 49. ada, 1. parselde yer almaktadır. Nişancı Feridun Paşa, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat devri devlet adamlarındandır. Aynı zamanda iyi nesir yazanlara verilen ünvanla  Osmanlı Münsirlerinin  en tanınmışlarındandır. Bosna’lı veya İstanbul’lu olarak bilinir. Baş Defterdar Çivizade Abdullah Çelebi’nin yanında yetişti. Çok iyi bir tahsil gördü. Divan-ı Hümayun katiplerinden ...

  Devamı

 • EYÜP HACI BESIR AGA TÜRBESI

  EYÜP HACI BESIR AGA TÜRBESI

  Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa Türbesi;  İstanbul Surdışı Eyüp Sultan Camii avlusu, Eyüp Sultan Türbesi girişi, 134. ada, 15. parselde yer almaktadır. Hacı Beşir Ağa on sekizinci asırda, Osmanlı Sarayı’na hakim olan en nüfuzlu saray mensuplarındandır. 17. yy. ortalarında doğmuştur. Küçük yaşta zenci köle olarak İstanbul’a getirildi ve Kızlar Ağası, Yapraksız Ali Ağa’nın yanında yetişti. Daha sonra Padişah Muhasibliği görevine ...

  Devamı

 • EYÜP HALIL RIFAT PASA TÜRBESI

  EYÜP HALIL RIFAT PASA TÜRBESI

  Halil Rifat Paşa Türbesi;  İstanbul Surdışı Eyüp Bostaniskelesi Sokağı ile Boyacı Sokağın kesiştiği yapı adasında tarihinde inşa edilmiştir. Mimarı belli değildir. Tam köşedeki türbe Halil Rifat Paşa’ya aittir. Bunun arkasındaki türbe ise Mahmut Paşa’ya aittir. Aradaki kapı ile birbirlerine geçilmektedir. TÜRBENİN BANİSİ: Sadrazam Halil Rıfat Paşa, 1827 yılında Selanik’te doğmuş olup, 1901 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Sultan II. Abdülhamit saltanatında, ...

  Devamı

 • EYÜP HANÇERLI SULTAN TÜRBESI

  EYÜP HANÇERLI SULTAN TÜRBESI

  Hançerli Fatma Sultan Türbesi;  İstanbul Surdışı Eyüp Sultan V.Mehmet Reşat Caddesi üzerinde, Eyüp Sultan haziresinin Bostan İskelesi Sakağa Bakan tarafında yer alır. Sultan II. Beyazıt’ın oğlu Şehzade Mahmut’un kızı, Sadrazam İbrahim Paşa’nın oğlu Mehmet Bey’in hanımı Hançerli Fatma Sultan adına 1533 yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Türbenin kapısındaki kitabe tam okunmasa bile Mehmet b. İbrahim Paşa’nın adı seçilebilmektedir. Türbede Hançerli Fatma ...

  Devamı

 • EYÜP HUBBI HATUN TÜRBESI

  EYÜP HUBBI HATUN TÜRBESI

  Hubbi HatunTürbesi; İstanbul Surdışı Eyüp, Tabakhane mevkii, Defterdar Caddesi üzeri, 65. ada, 10. parselde yer almaktadır. Ayşe Hubbi Hatun, Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin torunu, Akşemsettinzade Şemsi Efendi’nin eşi, Sultan II. Selim’in nedimesidir. İyiliksever ve şair olan Hubbi Hatun’un, Saray’da büyük nüfusu vardı. Sultan II. Selim ve III. Murat devrinin Şüera Tezkereleri’ne geçmiş kadın şairlerin en tanınmışıdır. Şiirleri çok güzel olup, gazelleri, ...

  Devamı

 • EYÜP KAPTANI DERYA HÜSNÜ PASA TÜRBESI

  EYÜP KAPTANI DERYA HÜSNÜ PASA TÜRBESI

  Kaptanı Derya Hasan Hüsnü Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp, Boyacı Sokak’ta 1904 yılında inşa edilmiştir. Hasan Hüsnü Paşa, Sultan II. Abdülhamit devri Bahriye Nazırlarındandır. 12 Ocak 1881 ve 3 Aralık 1882 tarihlerinde olmak üzere iki defa Bahriye Nazırlığı yapmıştır. İkinci defa getirildiği Bahriye Nazırlığı görevini sürdürürken 27 Temmuz 1903 yılında vefat etti. Eyüp’te ve Kadıköy’de birer cami yaptırdı. 1832 yılında ...

  Devamı

 • EYÜP LALA MUSTAFA PASA TÜRBESI

  EYÜP LALA MUSTAFA PASA TÜRBESI

  Lala Mustafa Paşa Türbesi;  İstanbul Surdışı Eyüp ilçesi, Eyüp Sultan Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbe 1580 yılında Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır. Lala Mustafa Paşa, Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) ve Sultan II. Selim (1566–1574) dönemi vezirlerindendir. Sultan II. Selim’in şehzadeliği sırasında Ona lalalık yaptığından ötürü Lala unvanı ile anılmıştır. Sokullu Mehmet Paşa sülalesinden, Deli Hüsrev Paşa’nın da kardeşidir. Bosna’nın Sukoloviç kasabasında ...

  Devamı

 • EYÜP MIHRISAH VALIDE SULTAN TÜRBESI

  EYÜP MIHRISAH VALIDE SULTAN TÜRBESI

  Mihrişah Sultan Türbesi; İstanbul Eyüp Bostan İskelesi Sokağı’nda Mihrişah Valide Sultan’ın yaptırdığı külliyenin haziresinde 1796 yılında Mimar Kethüdası Arif Ağa tarafından 1796 yılında inşa edilmiştir. Mihrişah Valide Sultan, Sultan III. Mustafa’nın (1757–1774) baş kadını olup, Sultan III. Selimin (1789–1807) de annesidir. Mihrişah Valide Sultan imaret, sebil, çeşme ve sıbyan mektebinden ve türbeden oluşan külliyesi içerisinde yer almaktadır. Külliyenin ve türbenin ...

  Devamı

 • EYÜP MIRIMARAN MEHMET PASA TÜRBESI

  EYÜP MIRIMARAN MEHMET PASA TÜRBESI

  Mirimaran Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Cami-i Kebir Caddesi ile Beybaba Sokağı arasında 1589 yılında yapılmıştır. Mirimiran Mehmet Ağa, Sultan III. Murat (1574–1595) dönemi devlet adamlarındandır. Sultan II. Selim’in (1566–1574) hizmetinde bulunmuş, Yeniçeri Ağası, Rumeli Beylerbeyi ve 1587’de Vezirliğe getirilmiştir. Sultan III. Murat döneminde, tarihe Beylerbeyi Vakası diye geçen olay Onunla ilgilidir. Değeri düşürülen akçe meselesinin çözümlenmesi için onu ...

  Devamı