Osmanlı Türbeleri

 • ÜSKÜDAR CENNET EFENDI TÜRBESI

  ÜSKÜDAR CENNET EFENDI TÜRBESI

  Cennet Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Sokakta inşa edilmiştir. Asıl türbe binasının yanarak yok olmuştur. Daha sonra çevresi beton duvarla çevrilmiş bir hazire şeklini almıştır. Ahşap olan asıl türbe yapısının orijinal şekline uygun olarak restore edilmesi gerekmektedir. Orijinal kitabesi halen mevcuttur. Türbe, Aziz Mahmut Efendi Sokağı üzerinde ve Hüdayi Külliyesi'nin karşısındadır. ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR DOGANCILAR AHMET PASA TÜRBESI

  ÜSKÜDAR DOGANCILAR AHMET PASA TÜRBESI

  Hacı Ahmet Doğancı Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Mahallesi’nde 1584 tarihinde Ahmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın eseridir. Türbenin Şemsi Paşa tarafından kaleme alınan 1584 tarihli kitabesine göre Ahmet Paşa’nın sağlığında inşa edilmiştir. Yapı sekizgen bir planla inşa edilmiştir. Kapı tarafındaki revak cephesi dışındaki diğer yedi cephesi birbirinin aynı olmak üzere, klasik üslupta teşkilatlandırılmış olan türbe kesme ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR DOGANCILAR NASUHI MEHMET TÜRBESI

  ÜSKÜDAR DOGANCILAR NASUHI MEHMET TÜRBESI

  Nasuhi Mehmet Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Nasuhi Tekkesi Camisi’nin sol tarafında 1718 tarihinde Nasuhi Mehmet Efendi için inşa edilmiştir. Şu anki şeklini 1863 yılındaki onarım sonrası meydana çıkmıştır. Yapı dikdörtgen planlıdır. Yığma taştan ahşap çatılı olarak inşa edilmiştir. Dört pencereden ışık alan türbenin minare tarafına bakan pencere üstünde Şeyh Zekai Efendi tarafından beyit yer almaktadır. Türbede ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR FENAYI ALI EFENDI TÜRBESI

  ÜSKÜDAR FENAYI ALI EFENDI TÜRBESI

  Fenayi Ali Efendi Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çavuşbaşı Bozbeyi sokağa cepheli olarak 1745 tarihinde inşa edilmiştir. Üsküdar semtinde özelikle yaygın olan Celvetilik inanışının bir kolu olan Fenayilik tarikatın kurucusu olan Fenayi Ali Efendi’nin türbesidir. Dikdörtgen şeklindeki türbe sekiz köşelidir. Türbenin duvarları kagir olup çatısı ahşaptır. Tam kemer şeklindeki pencereleri kanatlı ve demir parmaklıdır. Türbenin özgün yapısı saçak silmesiyle ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR GÜLNUS VALIDE SULTAN TÜRBESI

  ÜSKÜDAR GÜLNUS VALIDE SULTAN TÜRBESI

  Gülnuş Valide Sultan Türbesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar meydanındaki Yeni Valide külliyesinin haziresinde 1713 yılında inşa edilmiştir. Emetullah Gülnuş Sultan, Sultan IV. Mehmet’in baş kadını, Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet’in annesidir. Rabia Gülnuş ve Emetullah Gülnuş isimleri ile de tanınan bu sultan 1642 yılında Girit’te doğmuş, Deli Hüseyin Paşa Resmo’yu fethedince bu kızı da esir alarak Osmanlı ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR HÜMAŞAH AYŞE SULTAN TÜRBESI

  ÜSKÜDAR HÜMAŞAH AYŞE SULTAN TÜRBESI

  Hümaşah Ayşe Sultan Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Efendi Külliyesi’nin güneyinde 1612 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bu yapının içinde bir birine bitişik ve geçilebilen dokuz türbe bulunmaktadır. Ön kısımda Reisü’lhulefa Şeyh Ahmet Efendi Türbesi, sağ tarafında Hanımefendiler Türbesi arka kısımda ise Sadrazam Halil Paşa türbesi yer almaktadır. Türbe tekkelerin kapatılmasından sonra uzun yıllar bakımsız kalmıştır. 1935 yıllarında ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR KARACA AHMET TÜRBESI

  ÜSKÜDAR KARACA AHMET TÜRBESI

  Karaca Ahmet Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Aşçıbaşı Mahallesi, Karaca Ahmet Caddesi’nde inşa edilmiştir. İnşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yalnızca Karaca Ahmet Dergâhının bir odasında korunan manzum kitabede 1595 yılında Safiye Sultan tarafından yanındaki dergah ile birlikte yaptırıldığı yazılıdır. Günümüze gelebilen türbe Matbah-ı Amire Emini Ziya Bey tarafından eşi Fehmiye Hanım’ın ruhu için 1866 yılında yaptırılmıştır. Dergah ve türbe 1878 ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR MEVLEVIHANESI TÜRBESI

  ÜSKÜDAR MEVLEVIHANESI TÜRBESI

  Üsküdar Mevlevihanesi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Caddesi’ne cepheli olarak inşa edilmiş olan Üsküdar Mevlevihanesi içerisindedir. Semahane türbe arsanın güney doğu köşesindedir ve cadde üzerinde cephelidir. Mevlevihane, Şeyh el-hac Sultanzade Halil Numan Dede bey (ölümü 1798) tarafından hicri 1792’de kurulmuştur. Halil Numan Dede’nin de ölüm tarihi 1798 yılıdır. Üsküdar Mevlevihanesi’nin alt katının türbe olarak düzenlenmesiyle oluşan mekan dikdörtgene ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SADRAZAM HALİL PASA TÜRBESI

  ÜSKÜDAR SADRAZAM HALİL PASA TÜRBESI

  Halil Paşa Türbesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi, Yeni Çeşme Yokuşu’nda bulunan Halil Paşa Camiinin haziresinde 1759 yılında inşa edilmiştir. Halil Paşa, Sultan II. Osman (1618–1622) ve Sultan IV. Murat (1623–1640) devri sadrazamlarındandır. Osmanlı Sarayı’nda Enderun’dan yetişmiş Doğancıbaşı, Çakırcıbaşı ve 1607 yılında da Yeniçeri Ağası olmuştur. Bir süre Kapta-ı Deryalık görevine getirilmiştir. İsyan eden asileri bastırmak üzere ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA TÜRBESI

  ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA TÜRBESI

  Şemsi Ahmet Paşa Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar sahilinde bulunan Şemsi Paşa Külliyesi haziresine 1580 yılında inşa edilmiştir. Türbe, külliye ile birlikte yapılmıştır. Şemsi Ahmet Paşa, Sultan II. Selim (1566–1574) ve Sultan III. Murat (1574–1595) dönemlerinde vezirlik yapmıştır. İsfendiyar ailesinden Kastamonu Beyi Kızıl Ahmet Bey’in torunu, Mirza Paşa’nın da oğludur. Osmanlı Saray Okulu olan Enderun’da yetişmiştir. Avcıbaşı, Bölük Ağası, ...

  Devamı