Sultan Türbeleri

 • …Istanbul Türbeleri

  …Istanbul Türbeleri

  Aksaray Pertevniyal Valide Türbesi, Ayasofya Sultan II.Selim Türbesi, Ayasofya Sultan III. Murat Türbesi, Ayasofya Sultan III.Mehmet Türbesi, Ayvansaray Hz.Abussadık Amir Ibni Same Türbesi,  Ayvansaray Hz Ebuzerr El Gıffari Türbesi, Ayvansaray Hz.Abdullah El Hudri Türbesi, Beşiktaş Şeyh Zafir Türbesi, Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi, Beyazıt Mustafa Reşit Paşa Türbesi, Beyazıt Sultan II.Beyazıt Türbesi, Divanyolu Koca Sinan Paşa Türbesi, Divanyolu Keçecizade Mehmet Emin ...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN II.SELIM TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN II.SELIM TÜRBESI

  Sultan II. Selim Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya külliyesinin haziresine 1577 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir.  Türbe padişahın ölümünden üç yıl sonra bitirilmiştir. Ayasofya haziresindeki üç türbeden biridir. Dış cephesi mermer kaplı, kare planlı, çifte kubbeli bir yapıdır. Yüksek ve iki bölümlü kubbe kemerlerin yardımıyla içeriden sekiz sütun üzerine oturtulmuştur. Bu türbe iç düzenlemesi itibarı ile Kanuni Sultan ...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN III. MEHMET TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN III. MEHMET TÜRBESI

  Sultan III. Mehmet Türbesi;  İstanbul Suriçi Gülhane Ayasofya haziresinde bulunan Sultan III. Mehmet’in türbesini Mimar Dalgıç Ahmet Ağa yaptırmıştır. Bu türbe de Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat türbelerinde uygulanan mimari sistem küçük değişikliklerle tekrar edilmiştir. Dalgıç Ahmet Ağa’nın eseri olan bu türbe dıştan mermer kaplı, içten de sekiz köşeli plana sahiptir. Türbenin üzerini örten iç ...

  Devamı

 • AYASOFYA SULTAN III.MURAT TÜRBESI

  AYASOFYA SULTAN III.MURAT TÜRBESI

  Sultan III.Murat Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya külliyesinin haziresine 1595 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşasına başlanmıştır. Mimar Davut Ağa’nın 1598 yılında ölümünden sonra Mimar Dalgıç Ahmet Ağa tarafından 1600 yılında tamamlanmıştır. Ayasofya haziresinde bulunan üç türbeden ikincisidir. Türbenin dış cepheleri mermer kaplı, altıgen planlı olup, üzeri iç ve dış olmak üzere iki kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbeler doğrudan ...

  Devamı

 • AYASOFYA VAFTİZHANE TÜRBELERI

  AYASOFYA VAFTİZHANE TÜRBELERI

  Sultan I. İbrahim ve Sultan I. Mustafa Türbeleri;  İstanbul Suriçi Ayasofya’nın Bizans Çağı’na tarihlenen vaftizhanesi fetihten sonra bir süre camiye dönüştürülen yapının kandillerinin yanmasını sağlayan yağhane olarak kullanılmıştır. Sultan I. Mustafa’nın 1623 yılında ölümü üzerine gömülmesi için yer bulunamamış, naşı bir süre bekletildikten sonra vaftizhane türbeye dönüştürülmüş ve oraya gömülmüştür. Sultan İbrahim’in 1648 yılında ölümünden sonra O da Sultan I. ...

  Devamı

 • BEYAZIT SULTAN II.BEYAZIT TÜRBESI

  BEYAZIT SULTAN II.BEYAZIT TÜRBESI

  Sultan II.Beyazıt Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Meydanı’nda 1514 yılında Sultan II. Bayazıt külliyesinin haziresine inşa edilmiştir. Türbeyi Sultan II. Bayazıt’ın (1481–1512) oğlu Yavuz Sultan Selim (1512–1520) caminin Kıble yönündeki hazireye yaptırmıştır. Türbenin mimarı kesinlik kazanamamakla birlikte Mimar Hayrettin olduğu sanılmaktadır. Sultan II. Bayazıt saltanatı oğlu Yavuz Sultan Selim’e bıraktıktan sonra Dimetoka’ya gönderilmiş, ancak Çorlu yakınlarında 1512 yılında ölmüştür. Bundan sonra ...

  Devamı

 • DİVANYOLU SULTAN II MAHMUT TÜRBESI

  DİVANYOLU SULTAN II MAHMUT TÜRBESI

  Sultan II.Mahmut Türbesi; İstanbul Suriçi  Divanyolu Yeniçeriler Caddesi üzerine 1840 yılında  Ebniye-i Hümayun kalfalarından Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından inşa edilmiştir. Sultan II. Mahmut Türbesi çevresindeki büyük bir alanda bir Osmanlı anıtsal mezarlığı olmuştur. Bu türbe alanında Sultan II. Mahmut dışında Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit yatmaktadır. Türbe alanı sebil, muvakkithane ve hazireden meydana gelmiş olup türbe bu ...

  Devamı

 • EMINÖNÜ HATICE TURHAN SULTAN TÜRBESI

  EMINÖNÜ HATICE TURHAN SULTAN TÜRBESI

  Hatice Turhan Sultan Türbesi, İstanbul Suriçi Eminönü Yeni Camii haziresine 1663 yılında Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Bu türbede 5 Osmanlı Padişahı medfundur. Sultan IV. Mehmet, Sultan II. Mustafa, Sultan III. Ahmet, Sultan I. Mahmut ve Sultan III. Osman’dır. Safiye Sultan’ın 1598’de yapımını başlattığı camii Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır. Yeni Cami’nin güneyinde yer alan türbe ile cami arasında ...

  Devamı

 • EMINÖNÜ SULTAN I ABDÜLHAMIT TÜRBESI

  EMINÖNÜ SULTAN I ABDÜLHAMIT TÜRBESI

  Sultan I.Abdülhamit Türbesi; İstanbul Suriçi Eminönü Hamidiye Caddesinde 4.Vakıf Han’ın karşısında bulunan Sultan I.Abdülhamit külliyesinin haziresine 1790 yılında Mimar Tahir ağa tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Sultan I.Abdülhamit (1774–1789) tarafından1777 yılında yaptırılan imaretin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu imaretin yanına medrese, sebil, çeşme, kütüphane eklemiştir. İmaretin Bina eminliğini Mustafa Ağa, mimarlığını da Beylerbeyi Camisi’ni yapan Mehmet Tahir Ağa yapmıştır. Meşrutiyetin ilk yıllarında ...

  Devamı

 • EMINÖNÜ SULTAN V. MURAT CEDIT TÜRBESI

  EMINÖNÜ SULTAN V. MURAT CEDIT TÜRBESI

  Cedid Havatin Türbesi;  İstanbul Suriçi Eminönü, Yeni Cami külliyesinin haziresindeki, Hatice Turhan Sultan Türbesi’nin arkasında, 384. ada, 156. parselde yer almaktadır. Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne, kadınlar türbesi anlamındaki Havatin Türbesi’nin eklenmesinin de yetersiz kalmasından dolayı, yeni bir bölüm daha ilave edilmiştir. Bu bölüme Cedit Havatin Türbesi denilir. Türbe, dikdörtgen planlı, kuzeybatı kısmı kubbeli bir yapıdır. Türbeye hem batı kenarındaki bir ...

  Devamı