Türbeler

 • AYVANSARAY HZ.EBUZERR EL GIFFARI TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.EBUZERR EL GIFFARI TÜRBESI

  Hz.Ebuzerr El Gıfarı Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray  Esnaf Loncası Sokak’da bulunur. Ebuzerr El Gıfari ilk Müslüman olanlar arasında beşinci sırada yer alır. Aslen eşkiyalık yapıp, kervanları soyarak geçinen Gıfari kabilesindendir. Müslüman olduktan sonra Bedir’den itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Mekke’nin fethinde kaviminin sancaktarlığını yapmıştır. Peygamberin dostum olarak bahsettiği bu evliya kişi, İslam orduları ile İstanbul’a kuşatmaya gelenler arasındadır. Bazı tarihçilere göre ...

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.HACETI HAFIR TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.HACETI HAFIR TÜRBESI

  Hz.Haceti Hafir Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi’ne cepheli olarak Eğrikapı surlarında inşa edilmiştir. Bu türbede Hz. Peygamber devrinde yaşamış ve Hz. Peygamberin dostluğunu kazanmış sahabenin Bizans’ın fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un muhasarası sırasında yapılan savaşlarda surlar önünde şehit düşmüştür. Daha sonra şehit düştüğü yere defnedilmiştir. Osmanlıların İstanbul’u fethinden sonra buraya türbe inşa edilmiştir.

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.SUBE TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.SUBE TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.ŞU’BE HAZRETLERİ TÜRBESİ   Hz.Şu’be Hazretleri Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Şişhane Caddesi üzerinde bulunan açık bir türbedir. İstanbul sahabelerinden daha birisinin türbesi İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmiş. Belediyenin koyduğu kitabede Hz.Şabe olarak yazılmış. Türbenin üstü açık. Türbenin ortasında bulunan bir ağaç maalesef konmuş mezar taşını kırmış. Hazreti Şube’nin kimliği ile ilgili pek bir bilgi bulunmuyor. Sadece kitabede bir dörtlük ...

  Devamı

 • AYVANSARAY MUHAMMET EL ENSARI TÜRBESI

  Muhammed El Ensari Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray bulunur. Sahabe Medinelidir. İstanbul’un fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. Kuşatma esnasında şehit düşer. Kabrinin bulunduğu yere Bab-ül Ensari veya Parmakkapı denildiği rivayet edilir. Defalarca tamir edilen türbenin içinde bir oda ve kuyu bulunmaktadır. Eyüp Sultan’a gelenlerin ilk durağı burasıdır. Türbe kapısının üzerindeki kitabede türbenin Sultan II. Mahmut tarafından birçok defa ...

  Devamı

 • BESIKTAS BARBAROS HAYRETTIN PASA TÜRBESI

  BESIKTAS BARBAROS HAYRETTIN PASA TÜRBESI

  Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Vapur İskelesi yakınında 1541 tarihinde Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa heykelinin bulunduğu meydanda bulunmaktadır. Türbe sekizgen planda olup sağır kubbelidir. Girişi revaklı bir yapıdır. Kesme küfeki taşından yapılmış türbenin giriş dışındaki cephelerinde altta ve üstte birer pencere vardır. Girişteki revaklı kısım, iki tam ikisi yarım sütun üzerindedir. Yapının ...

  Devamı

 • BESIKTAS GÜZELCE ALI PASA TÜRBESI

  BESIKTAS GÜZELCE ALI PASA TÜRBESI

  Güzelce Ali Paşa Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş, Çırağan Caddesine cepheli olan Yahya Efendi Dergahı Külliyesi’nin içinde 551. ada, 39. parselde yer almaktadır. Güzelce Ali Paşa on yedinci asır devlet adamlarındandır. Sultan II. Osman devri Sadrazamlarındandır. İstanköy’de 1575 senesinde dünyaya geldi. Babası İstanköy’lü Ahmet Paşa’dır. Anne tarafından, Seyyit’ler dendir. Çocukluğu ve gençliği denizlerde geçti. 1597-1602 yılları arasında beş sene ...

  Devamı

 • BESIKTAS SEYH YAHYA EFENDI TÜRBESI

  BESIKTAS SEYH YAHYA EFENDI TÜRBESI

  Şeyh Yahya Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş’ta Çırağan Sarayı karşısında Yahya Efendi Sokak’ta 1570’lerin başlarında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Türbe Yahya Efendinin vefatından sonra dostu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şeyh Yahya Efendi Trabzon’da 1495 yılında doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği sırasında Trabzon’da doğmuştur. Kanuni, Yahya Efendi’nin annesinden süt emmiş ve Onunla ...

  Devamı

 • BESIKTAS SEYH ZAFIR TÜRBESI

  BESIKTAS SEYH ZAFIR TÜRBESI

  Şeyh Zafir Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Serencebey Mahallesi girişinde ve Barbaros Bulvarı’nın başında, 1887 yılında Mimar Raimondo D’aranco tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Ertuğrul Dergahı’nın bulunduğu camiinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Sultan II. Abdülhamit (1876–1909) bir dönem İslamcılık politikasını uygulamak için çeşitli tarikat şeyhlerini İstanbul’ davet etmiştir.  İstanbul’a davet edilmiş Şazeli Tarikatının önde gelen şeyhlerinden Şeyh Hamza Zafir Efendi İstanbul’da ...

  Devamı

 • BEYAZIT MUSTAFA RESIT PASA TÜRBESI

  BEYAZIT MUSTAFA RESIT PASA TÜRBESI

  Mustafa Reşit Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Camii’nin haziresinde güneydoğu köşesinde 1858 yılında İsviçreli Mimar Fossatti tarafından inşa edilmiştir. Beyazıt Camii haziresinde bulunan türbeler arasında anıtsal niteliği ile son türbedir. Beyazıt Camii'nin haziresinin güney köşesinde, Yeniçeriler Caddesine bakan cephededir. Bu türbe ile Sultan Beyazıt'ın türbesi arasındaki göz alıcı farklılık Osmanlı mimarisinin 3 asırlık dönemde ne denli değiştiğini gösterir. Osmanlı türbe ...

  Devamı

 • BEYAZIT SELÇUK SULTAN TÜRBESI

  BEYAZIT SELÇUK SULTAN TÜRBESI

  Selçuk Sultan Türbesi;  İstanbul Suriçi Beyazıt Meydanı’nda Beyazıt Camii Haziresinde 1508 tarihinde inşa edilmiştir. Selçuk Sultan, Sultan II. Beyazıt’ın kızı ve Yavuz Sultan Selim’in kız kardeşidir. Türbeyi de Yavuz Sultan selim inşa ettirmiştir. Yapı sekizgen planlı ve kubbelidir. Türbenin giriş kısmı hariç bütün kısmı kesme taştan inşa edilmiştir. Giriş mermer sövelidir. Türbede iki sıra halinde on dört pencere bulunmaktadır. Tüm ...

  Devamı