Türbeler

 • BEYAZIT SULTAN II.BEYAZIT TÜRBESI

  BEYAZIT SULTAN II.BEYAZIT TÜRBESI

  Sultan II.Beyazıt Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Meydanı’nda 1514 yılında Sultan II. Bayazıt külliyesinin haziresine inşa edilmiştir. Türbeyi Sultan II. Bayazıt’ın (1481–1512) oğlu Yavuz Sultan Selim (1512–1520) caminin Kıble yönündeki hazireye yaptırmıştır. Türbenin mimarı kesinlik kazanamamakla birlikte Mimar Hayrettin olduğu sanılmaktadır. Sultan II. Bayazıt saltanatı oğlu Yavuz Sultan Selim’e bıraktıktan sonra Dimetoka’ya gönderilmiş, ancak Çorlu yakınlarında 1512 yılında ölmüştür. Bundan sonra ...

  Devamı

 • CAGALOGLU MAHMUT NEDIM PASA TÜRBESI

  CAGALOGLU MAHMUT NEDIM PASA TÜRBESI

  Mahmut Nedim Paşa Türbesi;  İstanbul Suriçi Cağaloğlu Molla Fenari Mahallesi Cağaloğlu Meydanı’na cepheli olarak 1883 tarihinde inşa edilmiştir. Türbenin mimarı bilinmemekte olup türbe neo klasik üslupla inşa edilmiştir. Kare planlı olan türbenin üç cephesi mermer kaplamalıdır. Kubbeli yapının tepesinde bir alem bulunmaktadır. TÜRBENİN BANİSİ: 1818 yılında doğan Mahmut Nedim Paşa Şam ve Bağdat valilikleri yapmış olan vezir rütbeli Gürcü Mehmet ...

  Devamı

 • CERRAHPASA CERRAH MEHMET PASA TÜRBESI

  CERRAHPASA CERRAH MEHMET PASA TÜRBESI

  Cerrah Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Aksaray ile Cerrahpaşa arasındaki Cerrah Mehmet Paşa Camiinin avlusuna 1604 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cerrah Mehmet Paşa külliyesi camii, türbe, çeşme, çifte hamam ve medreseden meydana gelmiştir. Külliyenin yapım tarihi 1593 yılıdır. Cerrah Mehmet Paşa Sultan III. Mehmet (1595–1603) dönemi sadrazamlarındandır. Enderun’da cerrahlık öğrenmiş, Sultan III. Mehmet’i sünnet etmiştir. Topkapı Sarayı’ndan Yeniçeri ...

  Devamı

 • CERRAHPASA DAVUTPASA TÜRBESI

  CERRAHPASA DAVUTPASA TÜRBESI

  Davutpaşa Türbesi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Kocamustafapaşa, Hobyar Mahallesi, Davutpaşa Camii kıble avlusu, 1134. ada, 35. parselde yer almaktadır. Davut Paşa, Fatih Sultan Mehmet devrinde Beylerbeyliği, Vezirlik ve 1483-1497 yılları arasında Veziriazamlık yapmıştır. Aslen Arnavut asıllı olup, Enderun’da yetişti. “Koca” ve “Derviş” lakapları ile anılır. Çirmen Sancak Beyi iken gösterdiği başarılardan dolayı 1470 yılında Ankara Sancak Beyliği’ne, andından da Anadolu Beylerbeyliği’ne ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KECECIZADE FUAT PASA TÜRBESI

  DIVANYOLU KECECIZADE FUAT PASA TÜRBESI

  Keçeçizade Mehmet Emin Fuat Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Binbirdirek Mahallesi, Peykhane Caddesi üzerinde 1870 yılında inşa edilmiştir. Fuat Paşa 1869 yılında Fransa’da Nice şehrinde vefat etmiştir. Keçecizade Fuat Paşa’nın ölmeden önce bu türbenin tasarımını yaptırdığı, ölümünden sonra da inşa edildiği bilinmektedir. Fuat Paşa Tanzimat sonrası birçok defa Dış işleri bakanlığı ve Sadrazamlık yapmıştır. Keçecizade Fuat Paşa Tanzimat dönemi Osmanlı ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KOCA SINAN PASA TÜRBESI

  DIVANYOLU KOCA SINAN PASA TÜRBESI

  Koca Sinan Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş’ta Divanyolu Caddesi’ne cepheli olarak 1596 tarihinde Koca Sinan Paşa Külliyesi’nin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Koca Sinan Paşa Külliyesinin haziresine Mimar Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Koca Sinan Paşa Sultan II. Selim (1566–1574), Sultan III. Murat (1574–1595), Sultan III. Mehmet (1595–1603) dönemlerinde beş defa sadrazamlık yapmıştır. Mirimiranlık rütbesi ile Erzurum, Halep, Mısır Beylerbeyliğine ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KÖPRÜLÜ MEHMET PASA TÜRBESI

  DIVANYOLU KÖPRÜLÜ MEHMET PASA TÜRBESI

  Köprülü Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Divanyolu’na cepheli olarak 1661'de Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Mescit, medrese, türbe, çeşme, sebil,  ve dükkanlar geniş bir alana yerleştirilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa külliyesi altı adet binadan oluşmaktadır. Daha sonra Kütüphane ve Vezir Hanı 1676 tarihinde Köprülü Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa tarafından ilave edilmiştir. Ayrıca türbenin etrafına zamanla yapılan gömülerle burası bir ...

  Devamı

 • DIVANYOLU NURUOSMANIYE KÜLLIYESI TÜRBESI

  DIVANYOLU NURUOSMANIYE KÜLLIYESI TÜRBESI

  Nuruosmaniye Türbesi;  İstanbul Suriçi Nuruosmaniye Mahallesi Nuruosmaniye Külliyesi’nin kuzey doğusunda külliye ile beraber olarak 1755 tarihinde inşa edilmiştir. Yapının mimarları Simoen Kalfa ve Mustafa Ağa’dır.  Türbenin mimarisi klasik Osmanlı Türbelerinden ayrışır. Bu türbe Sultan I. Mahmut için inşa edilmiştir. Sultan I. Mahmut inşaat bitmeden vefat ettiği için Eminönü’ndeki Hatice Turhan Sultan türbesine defnedilmiştir. Külliyenin bitirtilmesi ise Sultan III. Osman tarafından ...

  Devamı

 • DİVANYOLU SULTAN II MAHMUT TÜRBESI

  DİVANYOLU SULTAN II MAHMUT TÜRBESI

  Sultan II.Mahmut Türbesi; İstanbul Suriçi  Divanyolu Yeniçeriler Caddesi üzerine 1840 yılında  Ebniye-i Hümayun kalfalarından Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından inşa edilmiştir. Sultan II. Mahmut Türbesi çevresindeki büyük bir alanda bir Osmanlı anıtsal mezarlığı olmuştur. Bu türbe alanında Sultan II. Mahmut dışında Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit yatmaktadır. Türbe alanı sebil, muvakkithane ve hazireden meydana gelmiş olup türbe bu ...

  Devamı