Sahabe Türbeleri

 • AYVANSARAY ABDULLAH EL HUDRI TÜRBESI

  AYVANSARAY ABDULLAH EL HUDRI TÜRBESI

  Hz. Abdullah El-Hudri Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Kandilli Türbe Sokak’ta bulunur. Hz. Abdullah El-Hudri, 7.yüzyılda Bizans şehrini kuşatan arap ordusu ile birlikte buraya gelir. Diğer Sahabeler gibi burada şehitlik mertebesine erişir. Nasıl olduysa bu türbe de sur içinde kalmaktadır. Bu sokağa bu türbeden dolayı Kandilli Türbe Sokağı denir. Bundan dolayı da 29 numaralı kabir Kandilli Türbe olarak adlandırılır. Bu ...

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.ABÜSSADIK AMR IBNI SAME TÜRBESİ

  AYVANSARAY HZ.ABÜSSADIK AMR IBNI SAME TÜ

  Hz.Abdüssadık Amır İbn-ı Same;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi üzerinde Surların girişinde inşa edilmiştir. Bu türbede Hz. Peygamber devrinde yaşamış ve Hz. Peygamberin dostluğunu kazanmış sahabenin Bizans’ın fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un muhasarası sırasında yapılan savaşlarda surlar önünde şehit düşmüştür. Daha sonra şehit düştüğü yere defnedilmiştir. Osmanlıların İstanbul’u fethinden sonra buraya türbe inşa edilmiştir.

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.EBU SEYBE EL HUDRI TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.EBU SEYBE EL HUDRI TÜRBESI

  Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray  inşa edilmiştir. Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen sınırlı sayıdaki sahabe türbelerinden biridir. Fatih, türbedarlığa, Ni’me’lceyş’ten olan ‘’fethin övülmüş askerlerinden’’ ve devrin velilerinden Şeyh Toklu İbrahim Dede’yi getirmiştir. Türbenin bulunduğu hazirede önemli tarihi şahsiyetlerin mezarı bulunmaktadır. Sultan II.Beyazıt Vakfı’ndan türbeye tahsisat ayrılması gibi uygulamalar, Osmanlının İstanbul’un fethinin ...

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.EBUZERR EL GIFFARI TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.EBUZERR EL GIFFARI TÜRBESI

  Hz.Ebuzerr El Gıfarı Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray  Esnaf Loncası Sokak’da bulunur. Ebuzerr El Gıfari ilk Müslüman olanlar arasında beşinci sırada yer alır. Aslen eşkiyalık yapıp, kervanları soyarak geçinen Gıfari kabilesindendir. Müslüman olduktan sonra Bedir’den itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Mekke’nin fethinde kaviminin sancaktarlığını yapmıştır. Peygamberin dostum olarak bahsettiği bu evliya kişi, İslam orduları ile İstanbul’a kuşatmaya gelenler arasındadır. Bazı tarihçilere göre ...

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.HACETI HAFIR TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.HACETI HAFIR TÜRBESI

  Hz.Haceti Hafir Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi’ne cepheli olarak Eğrikapı surlarında inşa edilmiştir. Bu türbede Hz. Peygamber devrinde yaşamış ve Hz. Peygamberin dostluğunu kazanmış sahabenin Bizans’ın fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un muhasarası sırasında yapılan savaşlarda surlar önünde şehit düşmüştür. Daha sonra şehit düştüğü yere defnedilmiştir. Osmanlıların İstanbul’u fethinden sonra buraya türbe inşa edilmiştir.

  Devamı

 • AYVANSARAY HZ.SUBE TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.SUBE TÜRBESI

  AYVANSARAY HZ.ŞU’BE HAZRETLERİ TÜRBESİ   Hz.Şu’be Hazretleri Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Şişhane Caddesi üzerinde bulunan açık bir türbedir. İstanbul sahabelerinden daha birisinin türbesi İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmiş. Belediyenin koyduğu kitabede Hz.Şabe olarak yazılmış. Türbenin üstü açık. Türbenin ortasında bulunan bir ağaç maalesef konmuş mezar taşını kırmış. Hazreti Şube’nin kimliği ile ilgili pek bir bilgi bulunmuyor. Sadece kitabede bir dörtlük ...

  Devamı

 • AYVANSARAY MUHAMMET EL ENSARI TÜRBESI

  Muhammed El Ensari Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray bulunur. Sahabe Medinelidir. İstanbul’un fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. Kuşatma esnasında şehit düşer. Kabrinin bulunduğu yere Bab-ül Ensari veya Parmakkapı denildiği rivayet edilir. Defalarca tamir edilen türbenin içinde bir oda ve kuyu bulunmaktadır. Eyüp Sultan’a gelenlerin ilk durağı burasıdır. Türbe kapısının üzerindeki kitabede türbenin Sultan II. Mahmut tarafından birçok defa ...

  Devamı