Köşkler

 • MODA DR. MAHMUT ATA KÖSKÜ

  MODA DR. MAHMUT ATA KÖSKÜ

  Moda Dr. Mahmut Ata Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Moda Şifa sokakta inşa edilmiştir. Bir zamanlar denize nazır yeşillikler içinde olan köşkün bulunduğu yapı adası Kadıköy’ün önemli bir noktasıdır. Doktor Mahmut Ata tarafından yaptırılan köşk Kadıköy’de önemli bir tarihtir. Köşkün bir katı Doktorun muayenehanesi idi. Hatta köşkte ufak bir ameliyathane de bulunuyordu. Köşkün tüm malzemesi Avrupa’dan getirilmiş idi.  Köşk ...

  Devamı

 • MODA MAHMUT MUHTAR PASA KÖSKÜ

  MODA MAHMUT MUHTAR PASA KÖSKÜ

  Mahmut Muhtar Paşa Konağı veya Mermer Köşk;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Moda Caddesi Hacı İzzet Sokak’ta 1870 tarihlerinde bir Levanten aile tarafından yaptırılmıştır. Bugün Kadıköy Kız Lisesi olarak kullanılan binanın yanına daha sonra iki bina daha yaptırılmıştır. Caddeden denize kadar uzanan geniş bir bahçe içindeki 3 binadan oluşur. Birinci derece tarihi eser statüsündeki “Mermer Köşk” bu binalardan biridir. 1870 ...

  Devamı

 • RUMELIHISAR ASIYAN TEVFIK FIKRET KÖSKÜ

  RUMELIHISAR ASIYAN TEVFIK FIKRET KÖSKÜ

  Aşiyan Tevfik Fikret Köşkü;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Rumelihisarı Aşiyan Yolu’nın sonunda 1906 tarihinde Tevfik Fikret tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı kagir bodrum üzerine iki ahşap kattan meydana gelmiştir. Yapının tasarımı bizzat şair Tevfik Fikret tarafından yapılmıştır. Yapıya verilen isim ‘’kuş yuvası’’ anlamındadır. Tevfik Fikret Robert Kolej’de hocalık yaptığı dönemde hayatının son dokuz yılını bu evde geçirmiştir. Tevfik Fikret vefat ettikten ...

  Devamı

 • SÜLEYMANIYE KAYSERILI AHMET PASA KONAGI

  SÜLEYMANIYE KAYSERILI AHMET PASA KONAGI

  Kayserili Ahmet Paşa Konağı;  İstanbul Suriçi Fatih Süleymaniye Molla Hüsrev mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Sokağında 1875 yılında inşa edilmiştir. Konak üç katlı ve Cihannümalı olup Kayserili Ahmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Konak, kagir bir bodrum üzerine oturan ahşap bir yapıdır. Zemin katta iki giriş de aynı taşlığa açılmaktadır. Zemin katın üzerinde, aynı plana sahip iki kat daha bulunmaktadır. Bu ik ...

  Devamı

 • SULTANAHMET ISMAIL DEDE EFENDI KÖSKÜ

  SULTANAHMET ISMAIL DEDE EFENDI KÖSKÜ

  Hamamizade İsmail Dede Efendi Köşkü;  İstanbul Suriçi Fatih Cankurtaran Akbıyık sokakta inşa edilmiştir. Kitabesi olmadığı için mimarı ve kesin inşa tarihi belli değildir. Sirkeci Bakırköy Sahil yolundan Cankurtaran Çatladıkapı Sur Kapısı’nıda geçince ulaşılabilmektedir. Bu köşkün yanında Sultan I. Mahmut Sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa’nın kendi annesi adına yaptırdığı kitabeli bir çeşme bulunur. 1778 yılında İstanbul’da doğan İsmail Dede Efendi Mevlevi tarikatine ...

  Devamı

 • SULTANAHMET TALAT PASA KONAGI

  SULTANAHMET TALAT PASA KONAGI

  Talat Paşa Konağı;  İstanbul Suriçinde Sultanahmet Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesinin kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Talat Paşa 1917 – 1918 döneminde Sadrazamlık yapmış olup bu konak aynı zamanda resmi konut olarak kullanılmıştır. Talat Paşa Konağı dört katlıdır. Yapı kagirdir. Birinci kattan sonra konsol olarak öne çıkmaktadır. Zemin katta uzun bir ilave bir yapı bulunmaktadır. Yapı 1978 yılında Mimar Cengiz ...

  Devamı

 • SULTANAHMET YESIL KÖSK

  SULTANAHMET YESIL KÖSK

  Yeşil Köşk; İstanbul Suriçi Sultanahmet Haseki Hürrem Sultan Hamamı arkasındaki Kabasakal Sokağına cepheli olarak inşa edilmiştir. Üç katlı ahşap köşkün inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Bu yapı adasındaki iki önemli yapı Türk Turing Kurumu tarafından restore edilmiştir. Yeşil Köşk, reji nazırı Şükrü Beyin köşkü olup uzun yıllar bakımsız kalmıştı. Bu köşk ve yanındaki Cedit Mehmet Efendi Medresesi beraber olarak restore ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR BAGLARBASI HALIFEABDÜLMECIT KÖSKÜ

  ÜSKÜDAR BAGLARBASI HALIFEABDÜLMECIT KÖSK

  Halife Abdülmecit Efendi Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Üsküdar Bağlarbaşı Kuşbakışı caddesi üzerinde 74 dönüm bir koru içerisine Mimar Alaxandre Vallaury’e inşa ettirilmiştir. TBMM hükümeti, Sultan VI. Mehmet Vahdettin’in yurt dışına çıkması sonucunda Saltanatı kaldırmıştır.  Saltanatın kaldırılmasına rağmen Halifelik o dönemde korunmuştur. Sultan VI. Mehmet Vahdettin’den sonra aynı aileden Abdülmecit Efendi Halife olarak ilan edilmiştir. Elli yıla yakındır boş olan Abdülmecit Efendi ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR BAGLARBASI ÖMERHILMI EFENDI KÖSKÜ

  ÜSKÜDAR BAGLARBASI ÖMERHILMI EFENDI KÖSK

  Bağlarbaşı Şehzade Ömer Hilmi Efendi Köşkü;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Bağlarbaşı Beylerbeyi arasındadır. Yapı Kuşbakışı Sokağı üzerindedir. Şehzade ve son halife Abdülmecit Efendi'nin bugün de mevcut olan Köşk'ünün karşısında inşa edilmiştir. Bu köşk de Abdülmecit Efendi köşkü gibi Mısırlı Hıdiv İsmail Paşa tarafından 1870 tarihlerinde yaptırılmış ve sonradan 1910 tarihinde Ömer Hilmi Efendi'nin uhdesine geçmiştir. Ömer Hilmi Efendi, Sultan ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR IHSANIYE HAFIZ MEHMET BEY KÖSKÜ

  ÜSKÜDAR IHSANIYE HAFIZ MEHMET BEY KÖSKÜ

  İhsaniye Mabeynci Hafız Mehmet Bey Köşkü veya Köprülü Konak;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar İhsaniye semtinde eski adı Çit Sokağı, yeni ismi Neyzenbaşı Halil Can Sokağı ile Hafız Mehmet Bey Sokağı'nın birleştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Kargir bir olarak inşa edilmiştir. Hafız Mehmet Bey Sokağı'nın sağ köşesindeki yapı, diğeri gibi üç katlı olup, Eczacı Mustafa Nevzat Bey'e aittir. Mehmet Bey ...

  Devamı