Suriçi Konakları

 • …Suriçi Köşkleri

  …Suriçi Köşkleri

  Fatih Atikali Kenan Rifai Köşkü,  Beyazıt Keçecizade Mehmet Fuat Paşa Konağı,  Beyazıt Ali Paşa Konağı,  Beyazıt Zeynep Hanım Konağı,  Cağaloglu Bülbül Tevfik Paşa Konağı, Cağaloğlu Rauf Paşa Konağı, Cağaloglu Kırmızı Konak- Merkezi Umumi, Divanyolu Belediye Köşkü,  Fatih Horhor Abdüllatif Suphi Paşa Konağı, Süleymaniye Kayserili Ahmet Paşa Köşkü,  Sultanahmet Mehmet Talat Paşa Konağı,  Sultanahmet Yeşil Köşk, Vefa Mütercim Rüştü Paşa Konağı,

  Devamı

 • BEYAZIT KEÇECİZADE FUAT PASA KONAGI

  BEYAZIT KEÇECİZADE FUAT PASA KONAGI

  Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Konağı;  İstanbul Suriçi Fatih Beyazıt Darülfunun caddesine cepheli olarak Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak kullanılmaktadır. Sadrazam Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa için Fransız mimar Bourgeois'ya yaptırılmıştır. Fuat Paşa'nın ölümünden sonra Maliye Bakanlığı binası olarak kullanıldığında "Maliye Konağı" olarak da anılır. 1999 yılındaki Marmara Depremi’nde büyük hasar gören bina yenilenerek ...

  Devamı

 • BEYAZIT MEHMET EMIN ALI PASA KONAGI

  BEYAZIT MEHMET EMIN ALI PASA KONAGI

  Mehmet Emin Ali Paşa Konağı; İstanbul Suriçi Beyazıt Fuat Paşa Caddesi, Semaver sokak, Tacirhane Sokak, Nargileci Sokakların çevrelediği yapı adasında inşa edilmiştir. Mehmet Emin Ali Paşa’nın Konağı Osmanlı konakları arasında önemli bir bina olup, günümüze gelememiştir. Konakların, sahiplerinin vefatı sonrasında, devlet tarafından kiralanarak veya satın alınarak  eğitim amaçlı olarak kullanılması veya çeşitli devlet dairelerinin kullanımına verilmesi Osmanlı’da çok görülen bir ...

  Devamı

 • BEYAZIT ZEYNEP KAMIL HANIM KONAGI

  BEYAZIT ZEYNEP KAMIL HANIM KONAGI

  Zeynep Hanım Konağı;  İstanbul Suriçi Fatih Beyazıt Darülfünun Caddesine cepheli olarak Zeynep Kamil hanım tarafından 1864 tarihinde inşa edilmiştir. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi tarafından kullanılmıştır. 1942 yılında çıkan yangında yok olmuştur. Üç katlı tarihi yapıdır. Konağın yerinde bugün İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri bulunur. Hattat Vahdeti Efendi tarafından 1864 yılında yazılmış kitabesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Kavalalı ...

  Devamı

 • CAGALOGLU BÜLBÜL TEYFIK PASA KONAGI

  CAGALOGLU BÜLBÜL TEYFIK PASA KONAGI

  Bülbül Tevfik Paşa Konağı; İstanbul Cağaloğlu 1866 tarihinde Sadaret müsteşarı Bülbül Tevfik Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bina tadilat sırasında yeniden betonarme olarak yenilenmiştir. 876 metrekare arsa üzerine 360 metrekare arsa üzerinde 1.400 metrekare olarak inşa edilmiştir. Yapı 4 katlıdır. Yapı dört katlıdır. Yapının cephelerinin orta kısımları dışarı doğru ‘’t ‘’ formları halinde inşa edilmiştir. Orta kısımları üçer tane pencereleri olan ...

  Devamı

 • CAGALOGLU MÜNIF PASA KONAGI

  CAGALOGLU MÜNIF PASA KONAGI

  Pembe Konak veya Kırmızı Konak veya Merkezi Umumi; İstanbul Suriçinde Cağaloğlu Türkocağı Caddesine cepheli olarak inşa edilmiştir. Köşkün bulunduğu semt Yanıksaraylar olarak anılır. Bu konağın önemli üç dönemi vardır. Konağın birinci dönemi: Yapı eski Maarif Nazırlarından Münif Paşa tarafından yaptırılmıştır. Döneminin aydın ve kültürel birikimlerine sahip olan Münif Paşa üç defa Maarif Nazırlığı yapmıştır. Münif Paşa'nın toplam 8 lisan konuştuğu ...

  Devamı

 • CAGALOGLU RAUF PASA KONAGI

  CAGALOGLU RAUF PASA KONAGI

  Rauf Paşa Konağı;  İstanbul Suriçi Cağaloğlu Ankara Caddesine cepheli olarak 1885 tarihinde inşa edilmiştir. Cağaloğlu meydanındaki kavşakta İran konsolosluğunun karşısındadır. Kagir üç katlı bir yapıdır. Bina ya sonradan birçok ekleme yapıldığı için özgün halinden çok şey kaybetmiştir Tarihi bina, 1865 tarihli Hocapaşa yangınında yanan Rıfat Paşa'nın ahşap konağının yerine kagir olarak Rıfat Paşa'nın oğlu Rauf Paşa tarafından yaptırılmıştır. 24 Eylül ...

  Devamı

 • FATIH ATIKALI KENAN RIFAI KONAGI

  FATIH ATIKALI KENAN RIFAI KONAGI

  Atikali Kenan Rifai Konağı;  İstanbul Suriçi Fatih Atikali Fevzi Paşa Caddesine yakın bir sokakta 1867 tarihinde Kenan Rifai ailesi tarafından inşa edilmiştir. Köşkün büyük bahçesinde Altay dergahı olarak adlandırılan bir eski tekke binası bulunmaktadır. Yapı Fevzi Paşa Caddesi ile Hırka-ı Şerif arasındadır. Köşk üç katlıdır. Giriş katı kagirdir. Bu kat üzerine iki ahşap bağdadi kat inşa edilmiştir. Yapı Ormanlı sivil ...

  Devamı

 • FATIH HORHOR ABDÜLLATIF SUPHI PASA KONAGI

  FATIH HORHOR ABDÜLLATIF SUPHI PASA KONAG

  Abdüllatif Suphi Paşa Konağı;  İstanbul Suriçi Fatih Horhor Caddesine cepheli olarak 1854 tarihinde Abdüllatif Suphi Paşa tarafından inşa edilmiştir. Paşa’nın geldiği aile Sami Paşa Zade ailesidir. Konak eskiden cevrede Taş Konak ismiyle tanınmakta idi. Bu tür konakların içinde ahşap dekorasyonlar bulunur. Bu yapıda ‘’kündekari’’ üslubu kullanılmıştır. Yani hiç çivi kullanılmıştır. Konağın kapısında inşa tarihi rumi ve miladi olarak yazar. İnşa ...

  Devamı

 • Istanbul Köskleri

  Istanbul Köskleri

  KÖŞK NEDİR Köşk kelimesi Farsça’dan dilimize geçmiştir. Birçok dilde kullanılan bir kelimedir. Türkçe’de korularda, bağlarda, sayfiyelerde veya saray bahçelerinde inşa edilmiş ahşap yapılardır. İstanbul kültüründe sayfiye veya yazlık kullanılan ahşap veya kagir yapılardır. Hatta bazıları konaklardan daha büyük olsa dahi bunlara köşk denmiştir. Aslında evden büyük, konaktan küçük yapılara köşk denir. Köşkler daha ziyade hali vakti yerinde olan ailelerin yazlık ...

  Devamı