Anadolu Yakası Yalıları

 • ÇUBUKLU AHMET RASIM PASA YALISI

  ÇUBUKLU AHMET RASIM PASA YALISI

  Ahmet Rasim Paşa Yalısı; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Beykoz Çubuklu Piri Reis caddesindeki sahilde birinci yalı olup 1890 tarihlerinde Ahmet Rasim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Ahmet Rasim Paşa Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde çeşitli valilik görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Yazar Ahmet Rasim ile karıştırılmamalıdır. Tüccar Mustafa Ağa’nın oğludur. Yunanistan’da 12 yıl geometri, fizik ve diğer bilimleri tahsil ettikten sonra ...

  Devamı

 • ÇUBUKLU HALIL ETHEM BEY YALISI

  ÇUBUKLU HALIL ETHEM BEY YALISI

  Halil Ethem Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Çubuklu Caddesi üzerinde bulunan yalı 1850 tarihlerinde Sultan II. Abdülhamit dönemi Sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. İbrahim Ethem Paşa Hüsrev Paşa tarafından himaye edilmiş ve yetiştirilmiştir. O dönemde yurt dışına gönderilmiş ve Fransa’da madencilik tahsili yapmıştır. Türkiye’nin ilk maden mühendisidir. Sultan I. Abdülmecit ve Sultan I. Abdülaziz dönemlerinde çeşitli ...

  Devamı

 • ÇUBUKLU YEDI SEKIZ HASAN PASA YALISI

  ÇUBUKLU YEDI SEKIZ HASAN PASA YALISI

  Yedi Sekiz Hasan Paşa Yalısı;  İstanbul boğazının Anadolu yakasında Beykoz Çubuklu Piri Reis caddesinde 1870 tarihlerinde Asaf Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Aşı boyası renginde olduğu için Osmanlının Gülü adı ile tanınırdı. Bina Asaf Paşa tarafından yaptırılmasına karşın Yedi Sekiz Hasan Paşa ismiyle meşhurdur. Okuma yazma bilmediği anlatılan Paşa Sultan Abdülaziz döneminde İstanbul’da bir karakolun komutanıydı. Abdülaziz tahttan indirilince memleketi Çorum’a ...

  Devamı

 • KANDILLI EDIP EFENDI YALISI

  KANDILLI EDIP EFENDI YALISI

  Edip Efendi Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kandilli Caddesi, No:25 bulunan yalı Kandilli Akıntı burnunda, eski Kandilli Sarayı yerine, kayalar üzerine oturtulmuş olup harem ve selamlığı aynı çatı altındadır. 1850 yılından itibaren Edip Efendi'nin ismine bağlanan, geniş yayvan yalının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir: Tapu kayıtlarından ilk sahibinin Muammer Paşa olduğu, ondan Kani Paşa'ya geçtiği, Kani Paşa'dan da 1887 ...

  Devamı

 • KANDILLI HADI SEMI YALISI

  KANDILLI HADI SEMI YALISI

  Hadi Semi Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kandilli Göksu Caddesi’nde İstanbul’da çalışan iki İngiliz Doktor tarafından inşa ettirilmiştir.Bu yalı bundan dolayı Mumford House diye de bilinir. I.Dünya Savaşından sonra İstanbul’dan ayrılan Doktorlar yalıyı Likardopoulos isimli bir Yunanlı armatöre sattılar.1946 yılında ise Likardopoulos bu yalıyı Avukat Hadi Semi’ye sattılar. Avukat Hadi Semi, bu yalıyı mübadele sonrası Selanik’te bıraktığı mülklerine karşı ...

  Devamı

 • KANDILLI KONT OSTROROG YALISI

  KANDILLI KONT OSTROROG YALISI

  Kont Ostrorog Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kandilli Göksü Caddesi’nde bulunan bu yalı 1850 tarihlerinde Adliye Nazırı Server Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Yalı 1904 tarihlerinde Polonyalı Leon Valerien Ostrorog tarafından satın alınmış ve bu isimle tanınmıştır. Kont Ostrororg İslam Hukuku üzerinde çalışmış, Oxford ve Lahey üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış bir bilim adamı olup, 1900’lü yıllarda Osmanlı hükümetinin daveti üzerine ...

  Devamı

 • KANLICA DR. ALI MAZHAR YALISI

  KANLICA DR. ALI MAZHAR YALISI

  Doktor Ali Mazhar Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca Körfez caddesinde 1864 inşa ettirilmiştir. İstanbul’da 1863 yılında açılmış olan Hirfet Sanat ve Ticaret sergisi bittikten sonra buradan artan malzeme ile yapılmıştır. Bizim tarihimizde artan malzemelerle ikinci bir bina yapma geleneği vardır. Çırağan sarayının artan malzemeleriyle de Yeniköy’deki Doktor Karatodori yalısı yapılmıştır. Bu Doktor Ali Mazhar yalısı, Kapalıçarşı’da yağ ticareti ...

  Devamı

 • KANLICA ESVAPCI AHMET BEY YALISI

  KANLICA ESVAPCI AHMET BEY YALISI

  Esvapçı Ahmet Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca Körfez Caddesi 21 numarada 1850 tarihlerinde Selami Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Bu çevredeki iki yalı ve içerlerde bulunan ahşap köşk Şerif Abdülmuttalip Efendi tarafından satın alınmıştır. Yalılardan ikisi daha sonra Üsküdar Mutasarrıfı Asaf Paşa tarafından satın alındı. Yalılardan birinde Asaf Paşa ailesi ile kalırken diğer yalıda kalfalar ve çalışanlar kalıyordu. ...

  Devamı

 • KANLICA FERRUH EFENDI YALISI

  KANLICA FERRUH EFENDI YALISI

  Ferruh Efendi Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca caddesinde Sezen Aksu yalısı yanında Saray teşrifatçısı Ferruh Efendi tarafından yaptırılmıştır. İki katlı yalının sağ tarafı cumbalıdır. Kuzeydeki harem ile güneydeki selamlık arasında küçük bir bahçe vardır. Şimdilerde duvar ile ayrılmış olan bu iki bölümden Selamlık oldukça büyüktür. Eskiden altında kayıkhane olan yalı şimdi ayrılmış müstakil bir yalıdır. Yalının harem kısmı ...

  Devamı

 • KANLICA HACI AHMET ARIF BEY YALISI

  KANLICA HACI AHMET ARIF BEY YALISI

  Hacı Ahmet Arif Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca Körfez Caddesinde Mehmet Muhtar Beyin torunu Hacı Ahmet Arif Bey tarafından 1880 tarihlerinde yaptırılmıştır. Yalı orijinal haliyle, bu güne kadar ayakta kalmış nadir yalılardan biridir. Yalının sahiplerinden biri Nazmiye Ramazanoğlu idi. Atatürk Nazmiye Ramazanoğlu’nun çocuğunun sünnet düğününe bu yalıya gelip katılmıştı. Yalının mimari planı yığma taştan yapılmış yalı giriş ...

  Devamı