Anadolu Yakası Yalıları

 • KUZGUNCUK ÜRYANIZADE ESAT EFENDI CAMII

  KUZGUNCUK ÜRYANIZADE ESAT EFENDI CAMII

  Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kuzguncuk sahilinde 1850 tarihinde Üryanizade Ahmet Esat Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Adını banisi Üryanizade Ahmet Esat Efendi’den alır. Bu yapı bir ahşap köşk görünümünde olan bir camidir. 1878 – 1889 yılları arasında on bir yıl Sultan II. Abdülhamit  Dönemi’nin Şeyhülislam’ı olarak görev yapan Ahmet Esat Efendi, 1813’de İstanbul Eyüp’de doğmuştur. ...

  Devamı

 • SERASKER RIZA PASA YALISI

  SERASKER RIZA PASA YALISI

  Serasker Rıza Paşa Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Vaniköy Caddesine cepheli olarak Sultan Abdülaziz döneminde Maybeyn Başkatibi Mustafa Suphi Paşa tarafından inşa edilmiştir. Mustafa Suphi Paşa 1881 yılında paşa olmuştur. Maarif ve Evkaf Nazırlığı’nda bulunmuştur. Kendisi 1889 yılında vefat etmiştir. Kabri Süleymaniye Camii haziresindedir. Yalının mimari yerleşimi çok değişiktir. Normal yalılar yalı arsasının rıhtımındadır. Bu yalıda yapı sahilden geriye çekilmiştir. ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR PASA LIMANI BASTIMAR YALISI

  ÜSKÜDAR PASA LIMANI BASTIMAR YALISI

  Baştımar Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kuzguncuk arasındaki Paşa Limanı caddesinde bulunan Paşa Limanı parkının yanındaki iki yalıdan biridir. Baştımar ailesi Sultan II. Abdülhamit döneminde Yunanistan’la yaptığımız Dömeke savaşının kahramanı Gazi Ethem Paşa’nın soyundan gelir. Yalının yapılış tarihi bilinmemektedir. Yine bugün Fatih Köprüsü altında yapılmış olan Zeki Paşa yalısı da bu aileye aittir. Yapı taş ve yığmadan yapılmış giriş ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR PASALIMANI ARAPZADE YALISI

  ÜSKÜDAR PASALIMANI ARAPZADE YALISI

  Arapzade Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kuzguncuk arasındaki Paşa Limanı caddesinde bulunan Paşa Limanı parkının yanındaki iki yalıdan biridir. Arapzadeler yalısını yaptıran Arapzade Ataullah Efendi’dir. Rumeli kazaskeri Arapzade Ataullah Efendi daha sonra Şeyhülislam olmuştur. Ataullah Efendi, Sultan III. Ahmet’in imamı Arapzade Abdurahman Bekir Efendi’nin oğludur. 1719 da doğmuş ve 1785 yılında Şeyhülislam olmuştur. Ataullah Efendi’nin oğlu Mehmet Arif Efendi ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SALACAK ÇÜRÜKSULU YALISI

  ÜSKÜDAR SALACAK ÇÜRÜKSULU YALISI

  Çürüksulu Ahmet Paşa Yalısı; İstanbul Boğazının Anadolu yakasındaki Salacak sahiline dik çıkan Kuruntu sokak bulunan yalı Tırnakçızade ailesi tarafından yaptırılmıştır. Çürüksulu Ahmet Paşa vefat edince yalı kızı Belkıs Hanıma kalmıştır. Belkis hanımın birinci eşi Berlin Büyükelçiliği müsteşarı Ethem Efendidir. Bu dönemde bu yalı Alman misafirlerle dolup taşardı. Daha sonra Belkıs Hanım Mısırlı İbrahim Beyle evlendi. İkinci eşinden boşandıktan sonra maddi ...

  Devamı

 • VANIKÖY AHMET NAZIF PASA YALISI

  VANIKÖY AHMET NAZIF PASA YALISI

  Ahmet Nazif Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Vaniköy caddesinde Sultan II. Abdülhamit’in damadı Ahmet Nazif Paşa tarafından 1880 tarihlerinde inşa ettirilmiştir. Ahmet Nazif Paşa, Vaniköy’ün yerleşime açılmasına sebep olan Vani Mehmet Efendi soyundan gelir. Ahmet Nazif Paşa buraya iki bina yaptırdı. Bunlardan biri yalı olup diğeri bugün Sultan vahdettin Köşkü olarak adlandırılan tepedeki köşktür. Osmanlı döneminde yalılar iki ...

  Devamı

 • VANIKÖY KADINEFENDILER YALISI

  VANIKÖY KADINEFENDILER YALISI

  Kadınefendi Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Vaniköy caddesinde bulunan yalı 1770 tarihlerinde Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi tarafından inşa ettirildi. Yalının ilk sahibi Sultan III. Ahmet’in hekimbaşısı Hayatizade Mustafa Efendi’nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi de babası gibi hekimbaşı idi. Daha sonra Şeyhülislam oldu. Oğlu Sait Efendi ve onun oğlu Mehmet Sait Efendi’de kadı idiler. Ailenin kızı Dürrizade ailesine gelin ...

  Devamı

 • VANIKÖY KAZASKER NECMETTIN EFENDI YALISI

  VANIKÖY KAZASKER NECMETTIN EFENDI YALISI

  Kazasker Necmettin Efendi Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Vaniköy caddesinde yer alan yalı Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Yalıya ismini veren Necmettin Efendi, Sultan II. Abdülhamit döneminde kazasker oldu. Cumhuriyet döneminde TBMM ne Kastamonu milletvekili olarak girdi. Şirketi Hayriye’nin kurucularından oldu. Aslında Kazasker yalısı üç ayrı binadan oluşur. Şu andaki bina ahşap kaplamalı altında üç tane kayıkhanesi olan yapı, ...

  Devamı

 • VANIKÖY RECAIZADE MAHMUT EKREM YALISI

  VANIKÖY RECAIZADE MAHMUT EKREM YALISI

  Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Vaniköy Caddesi üzerinde 1849 tarihlerinde Recaizade Mahmut Ekrem Bey’in babası Recai Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Araba Sevdası eseriyle tanınan yazar Mahmut Ekrem Bey babası Recai Mehmet Efendi’ye ait bu evde doğmuş. Amcasının kızı Ayşe Güzide Hanım ile burada evlenmiş. Kendi oturduğu yalı ise Yeniköy’ün hemen girişinde yer alır Recaizade Mahmut Ekrem’in, ...

  Devamı