Yalılar

 • Yeniköy Faik ve Bekir Beyler Yalısı

  Yeniköy Faik ve Bekir Beyler Yalısı

  Faik ve Bekir Beyler Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı caddesinde hemen Yeniköy Vapur iskelesinin kuzeyindeki ilk yalıdır. Bu yalı artnouveau akımının İstanbul’daki önemli örneklerinden biridir. Bu yalı İtalyan mimar Raimondo D’arranco tarafından 1906 yılında Sara Sultan’ın ikiz çocukları için yapılmış bir ikiz yalıdır. Mimar Raimondo İstanbul’ birçok Art Nouveau tarzında bina yapmıştır. Bu binada bu eserlerden biridir. Sara ...

  Devamı

 • Yeniköy Gazioğlu Yalısı

  Yeniköy Gazioğlu Yalısı

  Gazioğlu Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesine cepheli olarak büyük bir bahçe içine inşa edilmiştir. Karatodori, Beyazcıyan yalıları ile bir üçlü meydana getirir. Bu bitişik üç yalıdan en güneyde olanıdır. Eskiden Yeniköy sahilinde Carlton Oteli bulunmakta idi. Carlton oteli şimdi yıkıldı ve yeri şimdilerde boş. Carlton otelinin güneyinde üç bitişik yalı bulunur. Bu yalıların üçü de tarihi olan ...

  Devamı

 • Yeniköy Hayrettin Baran Yalısı

  Yeniköy Hayrettin Baran Yalısı

  Hayrettin Baran Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde Yeniköy Vapur iskelesinin iki yalı güneyindedir. 1930 tarihlerinde Feridun Bey tarafından yaptırılmış yalı Boğaziçi’nde nadir görülen bir tarzdadır.  Yapının stili Kuzey İtalya Göl mimarisinden esinlenmiştir. İtalyan göl konaklarına benzer bir mimarisi olan yalı beton olarak yapılmış üç katlıdır. Yapı dikdörtgen bir plana sahiptir. Alt kat fazla yüksek tavanlı olmayan bir ...

  Devamı

 • Yeniköy Karatodori Yalısı

  Yeniköy Karatodori Yalısı

  Kara Todori Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesinde üç bitişik yalıdan en kuzeyde olanıdır ve Alexander Karatodori tarafından yaptırılmıştır. Yalının Sultan Abdülaziz tarafından da yaptırıldığı söylenir. Karatodori ailesi Osmanlı’da devlette yer bulmuş bir aile idi. Bu yalıyı yaptıran Alexander Karatodori Osmanlı Hariciyesine girmiş ve başarılı olarak Roma büyükelçiliği yapmıştır. 93 harbi sonrasında Berlin Konferansına Osmanlı Delegesi olarak katılmıştır. ...

  Devamı

 • Yeniköy Madenci Arif Bey Yalısı

  Yeniköy Madenci Arif Bey Yalısı

  Madenci Arif Bey Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında, Yeniköy Köybaşı Caddesi’ne cepheli olarak 1900 tarihlerinde inşa edilmiştir. Mimarı ve kesin inşa tarihi bilinmez. Ama II. Meşrutiyet dönemi mimari üslubundadır. Yalı eklektik bir tarzda inşa edilmiştir. Yapının pencereleri, kepenkleri saçakları, dış dekorasyonu hep batı tarzındadır. Yalıyı inşa ettiren Madenci Arif Bey’dir. Arif Bey bu yalıyı daha sonra Süreyya Bey’e satmıştır. Bundan ...

  Devamı

 • Yeniköy Mısırlı Fuat Bey Yalısı

  Yeniköy Mısırlı Fuat Bey Yalısı

  Mısırlı Fuat Bey Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı caddesinde Yeniköy Vapur iskelesinin bir yalı güneyindedir. Yalı Rum bankerlerden Şişmanoğlu tarafından yaptırılmıştır. Eyüp Paşazade Fuat Bey, Sultan II. Abdülhamit’in damadıdır. Mısırlı Fuat Bey’den sonra Mısırlı İhsan Bey’e, Baltacıoğlu Ailesine, Murat Rodoplu Ailesine, Boronkay Ailesine ve sonunda 1980’li yıllarda Mustafa Özkan’a geçti. Sokak cephesinden oldukça yüksek bahçe duvarları ile ayrılmıştır. ...

  Devamı

 • Yeniköy Saip Özden Yalısı

  Yeniköy Saip Özden Yalısı

  Saip Özden Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde 1851 tarihlerinde bir Rum kalfa tarafından inşa edilmiştir. Yalı ile ilgili fazla bir bilgi yoktur. Yalının yapılış özelliği Osmanlı Türk mimarisinin tamamı ile dışındadır. Yalının kuzey yönünde üçgen alınlıklı bir çıkma vardır. Bu bölümdeki form tamamiyle Kuzey Avrupa sitilidir. Ama İstanbul Boğazı’na özgü değildir. Yalının güney sahilinde ise iki katlı ...

  Devamı

 • Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı

  Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı

  Sait Halim Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesinde Yeniköy Vapur iskelesinin güneyinde 1863 yılında inşa edilmiştir. Sait Halim Paşa Yalısı'nın tespit edilen ilk sahipleri Düzoğulları ailesidir. Bilindiği kadarıyla Düzoğulllarından kalan yalıyı Aristarhis Ailesi tamamen yıktırmış ve tahmini 1863 yılında yeniden inşa ettirmişlerdir. Sait Halim Paşa Yalısı, 1876 yılında Prens Abdülhalim Paşa'nın mülkiyetine geçmiştir. Ancak o dönemde yalının ...

  Devamı

 • Yeniköy Sandoz Yalısı

  Yeniköy Sandoz Yalısı

  Sandoz Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde Mösyö Pardoe isimli bir Fransız tarafından yaptırılmıştır. Kesin inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Yalıyı yaptıran Mösyö Pardoe ve eşi Julia Pardoe’nin İstanbul’da yaşadığı günleri anlatan bir kitap Fransa’da yayımlanmıştır. Daha sonra yalı Fuat ve Feriha İzel ailesine geçmiştir. En son sahibi de Eczacıbaşı ailesidir. Yalının cephesinde çapraz süslemeler ki Büyükdere Azaryan ...

  Devamı