Rumeli Yakası Yalıları

 • ISTINYE MÜSIR FUAT PASA YALISI

  ISTINYE MÜSIR FUAT PASA YALISI

  Müşir Fuat Paşa Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan Tokmak burnunda Sakıp Sabancı Caddesinde İran Büyükelçisi Muhsin Han tarafından yaptırılmıştır. Müşir Fuat Paşa yalının dördüncü sahibidir. Yalıyı İran Büyükelçisi Muhsin Han’ın yaptırdığı bilinmekle, Billuri Mehmet Efendi, sonradan Hicaz kralı olan Devlet Şurası üyesi Şerif Hüseyin de bu yalının mal sahipleridir. Müşir Fuat Paşa Sultan II. Abdülhamit döneminde padişah aleyhine faaliyetlerden ...

  Devamı

 • ISTINYE RECAIZADE MAHMUT EKREM YALISI

  ISTINYE RECAIZADE MAHMUT EKREM YALISI

  Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında İstinye Yeniköy Köybaşı caddesinin başında İstinye Vapur iskelesinin yanında Paşabahçe Cam Fabrikalarında çalışan Pigeon tarafından yaptırılmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem babasının Vaniköy’deki yalısında büyümüştür. Tanzimat dönemi yazarlarından olup babası Takvimhane Nazırı ve Meclisi Vala üyesi Recai Efendi’nin oğludur. Yine yazar Ercüment Ekrem Talu’nun babasıdır. Serveti Fünun Edebiyatı bu yalıda doğmuştur. Serveti Fünun dergisinde ...

  Devamı

 • KEFELIKÖY BAYCU SAHILHANESI

  KEFELIKÖY BAYCU SAHILHANESI

  Baycu Sahilhanesi;  İstanbul Sarıyer Çayırbaşı Haydar Aliev Caddesi No: 35 adresinde 1882 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı Sarıyer Ada 527 parsel 35 bulunmaktadır. Üslubu: Art-nouveau karakterli pitoresk bir yapıdır. Arsa büyüklüğü 1227 metrekaredir. Yapı yaklaşık olarak 135 metrekaredir. Yandaki müştemilat ise 170 metrekaredir. Boğaziçi yalı literatüründe `Bayçu yalısı` olarak bilenen gayrimenkul, mimaride Art-nouveau üslubunun İstanbul `daki en iyi uygulamalarından birisi olarak ...

  Devamı

 • KEFELIKÖY DIKRANYAN EFENDI YALISI

  KEFELIKÖY DIKRANYAN EFENDI YALISI

  Dikranyan Efendi Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli Yakasında Sarıyer Kefeliköy caddesi ile Hacıosman Caddelerinin kesiştiği noktada 1895 tarihinde Mimar Raimondo D’Aranco’ya inşa ettirilmiştir. Kefeliköy Caddesi üzerinden girilen, bodrumlu, zemin üzeri bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Ahşap karkas, bahçeli, yapının yüksekliği 10.88 metredir. Normal katta orta aksta yaşmaklı bir balkon ve çatı katındaki cihannüma balkona ahşap soğan kule başlığı oturtulmuştur. ...

  Devamı

 • KIRECBURNU MEMDUH PASA YALISI

  KIRECBURNU MEMDUH PASA YALISI

  Memduh Paşa Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Sarıyer Kireçburnu Meydanının güneyinde 1900 tarihlerinde Memduh Paşa tarafından bir İtalyan mimara yaptırmıştır. Mehmet Faik Memduh 1839 yılında İstanbul’da doğmuştur. On beş yaşında Hariciye Mektup kalemine girmiştir. Memduh Paşanın hayatı devlet memurluğu görevlerinde geçmiştir. Konya, Sivas ve Ankara’da valilik yaptıktan sonra Dahiliye Nazırı oldu. Meşrutiyet İlanından sonra İttihatçılar tarafından Sakız Adasına sürüldü. Daha ...

  Devamı

 • KURUÇESME MUHSINZADE MEHMET PASA YALISI

  KURUÇESME MUHSINZADE MEHMET PASA YALISI

  Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kuruçeşme meydanında Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sultan III. Mustafa ve Sultan I.Abdülhamit dönemlerinde Sadrazamlık yapmış olan Muhsinzade yalısı Boğaziçi’ndeki en büyük yalılardan biriydi. 1706 tarihinde İstanbul ‘da doğan Mehmet Paşa, 52 yaşında III. Ahmet’in kızıyla evlendi. Küçük Kaynarca Anlaşması’nı imzalan heyetin başında bulundu. Anlaşma sonrasında 1774 yılında yurda dönerken vefat ...

  Devamı

 • ORTAKÖY ESMA SULTAN YALISI

  ORTAKÖY ESMA SULTAN YALISI

  Esma Sultan Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy caminin yanında Sultan I. Abdülhamit’in kızı ve Sultan II. Mahmut’un kız kardeşi Esma Sultan tarafından yaptırılmıştır. Yalı ile ilgili fazla bir bilgi kalmamıştır. 1975 yılında ciddi bir yangın geçirdikten sonra dört duvar kalmıştır. Esma Sultan Sultan I. Abdülhamit’in dördüncü Kadın efendisi Ayşe Sineperver Hatun’dan doğdu. On bir yaşında yetim kaldı. Sultan III. ...

  Devamı

 • ORTAKÖY HATICE SULTAN YALISI

  ORTAKÖY HATICE SULTAN YALISI

  Hatice Sultan Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy meydanında Ali Saib Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ali Saib Paşa’ya ait olan yalı arkasında koru ve yol üzerinden koruya geçişi sağlayan köprü ile beraber Boğaziçi’nde birçok yalıda görülen bir bütündü. Paşanın vefatından sonra Sultan II. Abdülhamit tarafından satın alınarak Sultan V.Murat’ın evlenen kızı Hatice Sultan’a hediye edilmiştir.1924 yılında hanedanın yurt dışına çıkarılmasından sonra ...

  Devamı

 • ORTAKÖY NAIME SULTAN YALISI

  ORTAKÖY NAIME SULTAN YALISI

  Naime Sultan Yalısı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy meydanında Sultan II. Abdülhamit’in tarafından 1883 tarihlerinde yaptırılmıştır. Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıktığı gün doğmuş olan Naime Sultan, Sultan II. Abdülhamit’in üçüncü kızıdır. Kızının doğumuyla tahta çıkmasını aynı gün kutlamıştır. Padişah yanından ayırmadığı Mabeyin müşiri olan Gazi Osman Paşa’ya hediye etmiştir. Bunun sebebi ise Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa’nın oğlu Kemalettin ...

  Devamı

 • RUMELIHISAR YILANLI YALI

  RUMELIHISAR YILANLI YALI

  Yılanlı Yalı;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Rumelihisar Bebek arasında Yahya Kemal Bayatlı Caddesinde bulunan yalı Sultan III. Selim zamanında Reisülküttab Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yılanlı yalı Reisülküttab Mustafa Efendiden sonra sırayla Kepçe Nazırı Mustafa Efendi’ye, Raşit Efendi’ye, Yahya Efendi dergahı postnişini Mehmet Nuri Şemsettin Efendi’ye satıldı. Yapının kuzey kısmını Mehmet Nuri Şemsettin Efendi yaptırdı. Yalının Rumelihisarı’na kadar uzanan bahçesinin bir ...

  Devamı