Ekalliyet Yapıları

 • ARNAVUTKÖY TAKSIARHIS RUM KILISESI

  ARNAVUTKÖY TAKSIARHIS RUM KILISESI

  Taksiarhis Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Satış meydanında 1899 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilisenin 16 yüzyılda zengin Rumlar tarafından iyileştirici gücü olduğuna inanılan baş melek Mikail’e ithaf edildiği bilinmektedir. Bizans döneminde bu kilise ile ilgili bilgiler olmasına rağmen, kilise üzerinde bu dönemi anlatan bir kitabe yoktur. Yapının birçok kez tahrip olduğu ve tamir edildiği bilinmektedir. Bugünkü kilise 1896-1899 ...

  Devamı

 • AYVANSARAY AYIOS KANANU RUM KILISESI

  AYVANSARAY AYIOS KANANU RUM KILISESI

  Ayios Dimitrios Kananu Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Kırkambar Sokakta 1204 tarihlerinde inşa edilmiştir. Esas kayıtlarda Kilisenin adı Ayios Dimitrios Kananu olarak geçmektedir. Kananu 1204 tarihlerinde Bizans İmparatoru olarak seçilmiş ve kısa süre görev yapmıştır. Yapının ilk devirlerinde kubbeli olarak yapıldığı bilinmektedir. Zaman süreci içinde birçok defa yanmıştır. Patrik Paisios döneminde 1730 tarihinde yeniden baştan inşa edilmiştir. Kapısının Ahşap ...

  Devamı

 • AYVANSARAY KASTURYA SINAGOGU – KAPANMIS

  AYVANSARAY KASTURYA SINAGOGU – KAP

  Kasturya Sinagogu;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Hoca Çakır Caddesi ile Yanbolu Sokağa cepheli olarak inşa edilmiştir.1453 yılında açılan sinagogun kapasitesi 150 kişiliktir. 1801’de onarım görmüştür. Sinagogun ek yapısı 1865 de açılır. 1935 yılında yapıya Elektrik bağlanır. 1940 yıllarından sonra Cemaat azalması sebebiyle Sinagog kapanmıştır. Bugün yapısı çok harap durumdadır. İbrani takvimine göre yapılış yılı 5653 hala görülmekte. Ay’ın hareketleri üzerine kurulmuş ...

  Devamı

 • AYVANSARAY PANAYIA BALINO RUM KILISESI

  AYVANSARAY PANAYIA BALINO RUM KILISESI

  Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Kırkambar Sokakta inşa edilmiştir. Balat ile Ayvansaray arasında bulunan Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi ilk olarak 16. yüzyılda yapılmıştır.18. yüzyılın ilk yarısında bütünüyle yanan kilise yeniden inşa edildi. 1843, 1877 1912 ve 1992 yıllarında restore edilmiştir. Dikdörtgen bazilikal, üç sahınlı bir naosa sahip olan yapı doğu ve batı aksında inşa edilmiştir. Yapının ...

  Devamı

 • AYVANSARAY PANAYIA SUDA RUM KILISESI

  AYVANSARAY PANAYIA SUDA RUM KILISESI

  Panayia Suda Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi üzerinde Tandır Sokak ve Kandilli Türbe Sokakları arasındaki yapı adasında inşa edilmiştir. Panayia Suda Rum Ortodoks Kilisesi’nin tarihi 9.yüzyıla dek uzanır. Tarihçi Theophanes, İmparator I. Nikephoros’un 810 yılında kendisini öldürmek isteyen bir kişiyi buraya hapsettiğini yazar. Yenilikçi İmparator olan Nikephoros bir ihtilal ile İkona yanlısı İrene’nin yerine gelir. Yaptığı mali ...

  Devamı

 • BAKIRKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  BAKIRKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Bakırköy Baruthanede 1831 tarihlerinde inşa edilmiştir. 19. yüzyılda Baruthane'de ve Zeytinburnu Demir Fabrikası'nda çalışan Ermeni işçilerin, Barutçubaşı Hovhannes Dadyan'a başvurup ibadet yeri talebinde bulunması üzerine, Bakırköy'de, Rumlardan alınan eski bir manastır arsasına, 1831'de, Surp Sarkis'e ithaf edilen ahşap bir kilise inşa edilir. Daha sonra yıkılan bu kilisenin yerine kâgir olarak inşa edilen Bakırköy ...

  Devamı

 • Bakırköy Sinagogu

  Bakırköy Sinagogu

  Bakırköy Sinagogu;  İstanbul Surdışı Bakırköy Cumhuriyet caddesine cepheli olarak 1914 yılında inşa edilmiştir. 19. yüzyılda Edirne’den göç etmiş olan Musevilerin yerleştiği semtler ortasındaki Bakırköy’de Moşe Pinhas ve Moşe Behar Hak ikilisinin gayretleri ile 1914 tarihlerinde burada bir bina yapılmıştır. İlk dönemlerde iki kat olarak yapılan yapının alt katı maestra olarak isimlendirilen ana sınıf, üst katı ise ibadethane idi. Bu yapı ...

  Devamı

 • BALAT AHRIDA SINAGOGU

  BALAT AHRIDA SINAGOGU

  Ahrida Sinagogu; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat semtinde 1430 tarihlerinde Romanyot Yahudileri tarafından iki sinagog olarak inşa edilmiştir. Romanyot Yahudileri Bizans İmparatorluğu zamanında Bizans topraklarında yaşamış Yahudilerdir. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler İstanbul’la beraber çeşitli Osmanlı şehirlerine yerleşmişlerdir. Daha sonra bir kısmı bu şehirlerden İstanbul’a göçmüşlerdir. Bu sinagogta Makedonya’nın Ohri şehrinden gelen Yahudiler tarafından kullanılmıştır. Bu iki sinagog 1860 ...

  Devamı

 • BALAT ISTIPOL SINAGOGU

  BALAT ISTIPOL SINAGOGU

  İstipol Sinagogu;  İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat semtinde 17.yüzyıl başlarında Makedonya İstip şehrinden gelen Yahudiler tarafından inşa edilmiştir. Türkiye’de geriye kalan birkaç ahşap sinagogtan biridir. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler çeşitli Osmanlı şehirlerine yerleşmişlerdir. Daha sonra bir kısmı bu şehirlerden İstanbul’a göçmüşlerdir. Bu sinagog’ta İstip şehrinden gelenler tarafından kullanılmıştır. Tevayı çevrelen dört sütunuyla çok bilinen bir sinagog planına sahiptir. ...

  Devamı

 • BALAT SURP HIRESŞDAGABET KILISESI

  BALAT SURP HIRESŞDAGABET KILISESI

  Surp Hıreşdagabet Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat  Ayvansaray Kamış Sokak 1630 tarihlerinde inşa edilmiştir. Surp Hıreşdagabed Kilisesi, 17. yüzyıl başlarında terk edilen Ayia Strati Rum Ortodoks Kilisesi'nin 1627'de (bazı tarihçilere göre ise 1635'te) Ermenilere verilmesiyle kurulmuştur. Sunağın arkasındaki kitabeye göre, kilise 1628 yılında onarımdan geçmiştir. 1729'daki Balat yangınında harap hale gelen ahşap kilise binası bir kez daha ...

  Devamı

 • BALAT YANBOL SINAGOGU

  BALAT YANBOL SINAGOGU

  Yanbol Sinagogu;  İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat semtinde 15.yüzyıl başlarında Romanyot Yahudileri tarafından inşa edilmiştir. Romanyot Yahudileri Bizans İmparatorluğu zamanında Bizans topraklarında yaşamış Yahudilerdir. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler İstanbul’la beraber çeşitli Osmanlı şehirlerine yerleşmişlerdir. Daha sonra bir kısmı bu şehirlerden İstanbul’a göçmüşlerdir. Bu sinagogta Bulgaristan’ın Yanbolu şehrinden gelen yahudiler tarafından kullanılmıştır. Bugün bu Sinagog kapalıdır. Sadece önemli bayramlarda ...

  Devamı

 • BESIKTAS PANAYIA RUM KILISESI

  BESIKTAS PANAYIA RUM KILISESI

  Panayia Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Köyiçi Sokakta 16 yüzyılda inşa edilmiştir. Yapının tarihçesi Bizans dönemine dayanır. Fetih döneminden sonra bugünkü kilisenin yapıldığı söylenmektedir. Kilisenin ismi Meryem Ana’nın ölümüyle ilgili olarak ithaf edilmiştir. Yapının mimarı bilinmemektedir. Kilise bir avlu içerisinde yer almaktadır. Güneybatıdan kilise avlusuna ulaşılır. Kilise taş moloz yonunda inşa edilmiş ve sıvalıdır. Yapı doğu ve ...

  Devamı