Ermeni Katolik Kiliseleri

 • BEYOGLU SURP ASVADZADZIN KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU SURP ASVADZADZIN KATOLIK KILISES

  Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Sakızağacı Sokak üzerinde 1862 tarihinde inşa edilmiştir. 1866'da ibadete açılan Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Bedros Bey Mısırlıyan'ın bağışları ile inşa edilmiştir. Bütün servetini, yeni bir kilise, bir episkopos malikanesi ve rahiplerin kalacağı bir mesken inşa ettirmek için kullanmak isteyen Mısırlıyan 1862'de vefat edince, onun bu isteğini kız kardeşleri Lusi ...

  Devamı

 • BEYOGLU SURP YERRORTUTYUN KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU SURP YERRORTUTYUN KATOLIK KILISE

  Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Asmalımescit Perukar sokakta 1762 tarihinde inşa edilmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında, Avusturya İmparatorluğu'nun himayesindeki dört Katolik rahip, Pera'da Saint Antoine Kilisesi'nin alt kısmında yer alan arsayı satın alıp, burada ahşap bir kilise ve konukevi inşa ettirir. 'Surp Yerrortutyun' adını alan kilise 1762'de yanar ancak tekrar inşa edilir; 1802'de Latin toplumunun ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA SURP ASDVADZADZIN KATOLIK KILISESI

  BÜYÜKADA SURP ASDVADZADZIN KATOLIK KILIS

  Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Büyükada Mehmetçik sokakta 1858 yılında inşa edilmiştir. Kilise adalarda bulunan tek Ermeni Katolik Kilisesidir. Kilise Andon Apelyan isimli bir Ermeni tarafından kilisenin yaptırıldığı ifade edilir. Yapının Samatya’daki Anarad Hıgutyun Ermeni Katolik kilisesine olan benzerliğinden dolayı mimarının Andon Tülbentçiyan olduğu düşünülmektedir. Cadde üzerinde bir bahçe içerisinde yer alan yapının can kulesi dikkat çekicidir. Tuğla malzemesiyle ...

  Devamı

 • BÜYÜKDERE SURP BOGOS KATOLIK KILISESI

  BÜYÜKDERE SURP BOGOS KATOLIK KILISESI

  Surp Bogos Ermeni Katolik Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli Yakasında Büyükdere Sahil yolunda 1885 yılında Bogos Amira Bilezikçiyan tarafından yaptırılmıştır. İspanyol Sefaretinin yanında önce ahşap sonra kagir olarak yapılan bu yana Patrik Azaryan tarafından hizmete açılmıştır. Mimarı Krikor Hürmüzyandır. Yapı doğu ve batı ekseninde yapılmış olup tek nefli plan şemasıyla inşa edilmiştir. Apsis yarım yuvarlağında üçgen bir alınlıkla sona eren bir ...

  Devamı

 • KADIKÖY SURP LEON KATOLIK KILISESI

  KADIKÖY SURP LEON KATOLIK KILISESI

  Surp Leon Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Altıyol Meydanında 1890 tarihinde ilk kilise inşa edilir. 1908 yılında Kadıköy semtinde 150 Ermeni Katolik ailenin ikamet ettiği ve toplumun 600 kişiden oluştuğu bilgisini aktarır. İlk olarak 1890 yılında ahşap bir şapel olarak inşa edilen Surp Levon Kilisesi, artan nüfusun ihtiyacını karşılayamaz hale gelince,169 yerine daha büyük bir kilise binası ...

  Devamı

 • KARAKÖY SAINT BENOIT KATOLIK KILISESI

  KARAKÖY SAINT BENOIT KATOLIK KILISESI

  Saint Benoit Latin Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Kemeraltı caddesine cepheli 14.yüzyılda Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir. Yapı 1450 tarihlerinde Benedict tarikatı tarafından Saint Benoit kilise ve manastırı olarak değiştirmiştir. Osmanlı idaresi döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından önce camiye çevrilmek istenmiş daha sonrada Fransız Kralına bağışlanmıştır. Bu bölgede o tarihlerde Rumların bulunmasından dolayı kilise çok faal günler geçirmemiştir. 1609 ...

  Devamı

 • ORTAKÖY SURP KRİKOR KATOLIK KILISESI

  ORTAKÖY SURP KRİKOR KATOLIK KILISESI

  Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy Dereboyu sokakta 1839 tarihlerinde inşa edilmiştir. İstanbul Ermeni Katolik toplumunun inşa edip ibadete açtığı ilk kilise, Galata'daki Surp Pırgiç Kilisesi'dir. Sultan II. Mahmut'un 6 Ocak 1830 tarihinde verdiği irade ile Katolik Ermeniler kilise yapma hakkı elde eder ancak pratikte bu konuda çeşitli sorunlar yaşanır. Bu sorunları aşmak için, mevcut ...

  Devamı

 • PANGALTI ANARAT HIGUTYUN KATOLIK KILISESI

  PANGALTI ANARAT HIGUTYUN KATOLIK KILISES

  Anarat Higutyun Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Pangaltı Süleyman Nazif caddesi üzerinde  1866 yılında manastır olarak inşa edilmiştir. Okul bahçesinde yer alan kilise, 1866'da, dönem itibariyle şehir merkezinden uzak, sadece rahiplerin yararlanması amacıyla küçük, ahşap bir yapı olarak inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır. Viyana Mıhitaryan Birliği rahipleri tarafından yönetilmektedir. 1974'te onarımdan geçen kilise binası halen faaldir. PANGALTI MIHİTARYAN LİSESİ Mıhitaryan Ermeni ...

  Devamı

 • SAMATYA ANARAD HIGUTYUN KATOLIK KILISESI

  SAMATYA ANARAD HIGUTYUN KATOLIK KILISESI

  Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Kilisesi;  İstanbul Suriçinde Samatya Abdurahman Nafiz Gürman Caddesi üzerinde 1856'da alınan fermanla 1857'de inşa edilmiştir. Anarad Hığutyun Kilisesi, 27 Kasım 1857'de Ermeni Katolik Patriği Andon Hasun tarafından takdis edilerek ibadete açılmıştır.137 Kilisenin bahçesinde, 1845'te kurulan ve karma eğitim veren, ancak günümüzde mevcut olmayan Mesrobyan Okulu'nun binası bulunmaktadır. Sayfamızdaki tüm kilise bilgileri Sayın Prof. Eva Şarlak'ın İstanbul ...

  Devamı

 • TAKSIM SURP HOVHAN KATOLIK KILISESI

  TAKSIM SURP HOVHAN KATOLIK KILISESI

  Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Taksim Meydanı’ndaki Fransız konsolosluğunun arkasında 1837 yılında inşa edilmiştir. Yapı Katolik Ermenilerin en büyük kilisesi olup 600 kişiliktir. Zamanla tahrip olmuş ve yanmıştır. Harabe halindeki kiliseyi Garabed ve Andon Tülbençiyan adlı mimar kardeşler tamir etmişler ve yanına bir de okul yapmışlardır. Bu dönemde burada bir yurt bir hastane ve bir ...

  Devamı