Ermeni Apostolik Kilisesi

 • BAKIRKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  BAKIRKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Bakırköy Baruthanede 1831 tarihlerinde inşa edilmiştir. 19. yüzyılda Baruthane'de ve Zeytinburnu Demir Fabrikası'nda çalışan Ermeni işçilerin, Barutçubaşı Hovhannes Dadyan'a başvurup ibadet yeri talebinde bulunması üzerine, Bakırköy'de, Rumlardan alınan eski bir manastır arsasına, 1831'de, Surp Sarkis'e ithaf edilen ahşap bir kilise inşa edilir. Daha sonra yıkılan bu kilisenin yerine kâgir olarak inşa edilen Bakırköy ...

  Devamı

 • BALAT SURP HIRESŞDAGABET KILISESI

  BALAT SURP HIRESŞDAGABET KILISESI

  Surp Hıreşdagabet Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat  Ayvansaray Kamış Sokak 1630 tarihlerinde inşa edilmiştir. Surp Hıreşdagabed Kilisesi, 17. yüzyıl başlarında terk edilen Ayia Strati Rum Ortodoks Kilisesi'nin 1627'de (bazı tarihçilere göre ise 1635'te) Ermenilere verilmesiyle kurulmuştur. Sunağın arkasındaki kitabeye göre, kilise 1628 yılında onarımdan geçmiştir. 1729'daki Balat yangınında harap hale gelen ahşap kilise binası bir kez daha ...

  Devamı

 • BESIKTAS SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  BESIKTAS SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  Surp Asdvadzadzın Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş İlhan sokakta 1838 tarihinde Mimar Garabet Balyan tarafından inşa edilmiştir. Daha önce bu kilisenin yerinde başka bir kilisenin olduğu ve Sultan III. Mustafa döneminde yıkıldığı ve bu çevrede Ermeni mezarlıkları bulunduğu anlatılmaktadır. Doğu ve Batı ekseninde inşa edilen kilisenin plan şeması kubbeli bazilikadır. Yapı batıda dikdörtgen planlı bir narteks, doğuda ...

  Devamı

 • BEYOGLU ÜÇHORAN KILISESI

  BEYOGLU ÜÇHORAN KILISESI

  Surp Yerrortutyun Ermeni Ortodoks Kilisesi veya Üçhoran Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Galatasaray Sahne sokakta bir ahşap kilise idi. 1515 tarihlerinde Rumlardan Ahşap bir kilise olarak Ermenilere geçmiştir. Arsanın satın alınmasından sonra buraya Ermeni Sıbyan mektebi yapılmıştır. Sultan II. Mahmut’un emriyle bu okul kiliseye çevrilmiştir. Bu yapı 1809 tarihinde kilise olarak yapılıp bir yıl sonra yanmıştır. Yanan ...

  Devamı

 • BÜYÜKDERE SURP HRIPSIMYANTZ KILISESI

  BÜYÜKDERE SURP HRIPSIMYANTZ KILISESI

  Surp Hripsimyantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Büyükdere Çayırbaşı sokakta 1848 tarihlerinde inşa edilmiştir. Büyükdere’ye 19 yüzyıldan önce Ermenilerin yerleşmeye başladığı bilinmektedir. 19.yüzyılda gözde bir semt olan Büyükdere’ye zengin Ermeniler yerleşmeye başlamışlardır. Ermeni Patriğin yazlık konutu dışında, Eseyan, Abraham Paşa ve Azaryanlarda burada oturmuşlardır. 1848 de ibadete açılan kilise 1886 tarihinde kagir olarak yeniden inşa edilmiştir. 1893 yılında ...

  Devamı

 • EMIRGAN BOYACIKÖY SURP YERITS KILISESI

  EMIRGAN BOYACIKÖY SURP YERITS KILISESI

  Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan ile Baltalimanı arasında 1840 tarihlerinde inşa edilmiştir.  1914'te Şirket-i Hayriye tarafından yayımlanan Boğaziçi Salnamesi'nde, Boyacıköy'de 350 Rum, 50 Ermeni ve 30 Müslüman hanesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, köyde Rum ve Ermeni kiliseleri ve okulları olduğu da yazılıdır. Surp Yerits Mangants Kilisesi, Misak Amira Misakyan tarafından, babası Eğinli Bedros Amira Misakyan'ın anısına, ...

  Devamı

 • FERIKÖY SURP VARTANANTZ KILISESI

  FERIKÖY SURP VARTANANTZ KILISESI

  Surp Vartanantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Feriköy Şahadet sokakta ilk defa 1861 yılında inşa edilmiştir. Bu yapı pek çok Kilise yapısı gibi Ahşap olarak yapılmış ve birçok defa yenilenmiştir. En son 1951 yılında genişletilip yeniden inşa edilmiştir. Kagir yapının üzeri sıvalıdır. Kilisenin batısında yer alan çan kulesi özgündür. Çan kulesi batıdaki aksta bulunan çıkıntılı şekildeki çift meyilli ...

  Devamı

 • GEDIKPASA SURP HOVHANNES KILISESI

  GEDIKPASA SURP HOVHANNES KILISESI

  Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi; İstanbul Suriçi Gedikpaşa Şehsuvar Bey Mahallesi Sarayiçi Sokakta 1827 tarihinde inşa edilmiştir.  1849'da yanan ahşap kilise binası, Sultan Abdülaziz'in 13 Haziran 1871 tarihli fermanıyla yeniden inşa edilir ve 1876'da tekrar ibadete açılır. Kilise binası son olarak 1986'da onarılmış ve bugünkü halini almıştır. Kilisenin hemen yanındaki Surp Mesrobyan Okulu 1835'te açılmış, 1982'de öğrenci azlığı nedeniyle kapatılmıştır.

  Devamı

 • KADIKÖY SURP TAKAVOR KILISESI

  KADIKÖY SURP TAKAVOR KILISESI

  Surp Takavor Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Çarşısında Muvakkithane Caddesi’nde 1720 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilisenin adına ilk olarak Sarkis Hovhannesyan’ın Başkent İstanbul’un topografyası isimli çalışmada rastlanmıştır. Hovhannesyan’a göre burada Surp Asdvadzazin isimli, içinde Surp Takavor’a adanmış küçük bir şapelin bulunduğu, harabe bir kilise varmış. Bu yapı, Patrik Abraham zamanında, Harutyan Amira Nordukyan’ın maddi katkıları ile tamir edilmiştir. ...

  Devamı

 • KARAKÖY SURP LUSAVORIC KILISESI

  KARAKÖY SURP LUSAVORIC KILISESI

  Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy ve Tophane arasında Kemeraltı Caddesi, Sakızcılar Sokağı 3 numarada yer alır. Aziz Krikor’a ithaf edilen yapı, Ermeniler tarafından inşa edilen en eski kilisedir. 1360 tarihli bir yazmada, bugünkü kilisenin bulunduğu yerde daha önceleri Surp Sarkis adında başka bir kilisenin olduğundan bahsedilmektedir. Bu kilise, ataları Anili olan Kefeli bezirganlar tarafından ...

  Devamı