Ermeni Apostolik Kilisesi

 • Kazlıçeşme Surp Sarkis Kilisesi

  Kazlıçeşme Surp Sarkis Kilisesi

  Surp Sarkis Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Surdışında Kazlıçeşme Balık Ermeni Mezarlığı içindedir. Bu mezarlık İstanbul’daki en eski Ermeni mezarlıklarından biridir. Surp Kevork, Surp Sarkis, Surp Nigogos ve Surp Asdvadzadzin kiliselerine ait ayrı ayrı bölümlerin olduğu bildirilmektedir. Ermeni dünyasının en önemli din adamları psikoposlar buraya defnedilmiştir. Surp Sarkis Kilisesi mimarimsin özgünlüğü açısından oldukça önemlidir. Küçük boyutlardaki bu şapelin giriş cephesindeki ileri ...

  Devamı

 • KINALIADA SURP KRIKOR LUSAVORIC KILISESI

  KINALIADA SURP KRIKOR LUSAVORIC KILISESI

  Surp Krikor Lusavoriç Ermenı Ortodoks Kilisesi; İstanbul Adalarından Kınalıada Akgünlük sokakta 1854-1857 tarihlerinde inşa edilmiştir. Sultan I. Abdülmecit’in fermanıyla 1854 yılında yapımına izin verilmiştir.1857 yılında ise Ermeni Partiği Hagop tarafından hizmete açılmıştır. Bir avlu içinde yer alan yapı doğu ve batı aksındadır. Kilisenin doğusunda yarım apsis kubbesi, batısında ise narteks bulunur. Apsis içerden yuvarlak bir form olmasına karşın dışarıdan köşelidir. ...

  Devamı

 • KOCAMUSTAFAPASA SURP HAGOP KILISESI

  KOCAMUSTAFAPASA SURP HAGOP KILISESI

  Altımermer Surp Hagop Ermeni Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Suriçinde Kocamustafapaşa ile Samatya arasında Altımermer Caddesinde inşa edilmiştir. Kocamustafapaşa Altımermer'deki Surp Hagop Kilisesi'nin tam olarak ne zaman kurulduğuna dair bilgi yoktur. 1839'da onarılan kilise daha sonra ahşap olarak yeniden inşa edilir ve 13 Haziran 1858'de Patrik Hagopos Seropyan tarafından ibadete açılır. Bir süre sonra harap olan bina, 1892'de, bu kez kagir olarak ...

  Devamı

 • KUMKAPI SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  KUMKAPI SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Kumkapı Şarapnel Sokakta Ermeni Patrikhane kilisesi olarak kullanılmaktadır. İstanbul Ermeni Patrikhanesi (Ermenice: Badriarkaran Hayots Bolso), Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermenilerin ruhani ve dünyevi işlerini yönetmek üzere 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuş olan bir kurumdur. Halen Ermeni Apostolik Kilisesi'ne mensup Türkiye Ermenilerinin dini önderliğini yapmaktadır. Patrikhane merkezi İstanbul'un Nişanca’dadır. İstanbul fethedilmeden önce II. Mehmet ...

  Devamı

 • KUMKAPI SURP HARUTYUN ERMENI KILISESI

  KUMKAPI SURP HARUTYUN ERMENI KILISESI

  Kumkapı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi;  İstanbul Suriçi Kumkapı 1855 tarihinde inşa edilmiştir. Kumkapı dışı olarak adlandırılan Yenikapı-Kumkapı arasındaki bölgede yaşayan ve ağırlıklı olarak balıkçılık ve kayıkçılıkla geçinen Ermeniler için, 1832 yılında yayımlanan fermanla, ahşap bir şapel inşa edilmiştir. Daha sonra Kazaz Artin Amira'nın girişimiyle bu şapel genişletilir ve yanına, yoksul balıkçı çocukları için bir okul yapılır. 18 Ocak 1855 tarihli ...

  Devamı

 • KURUÇESME YEREVMAN KILISESI

  KURUÇESME YEREVMAN KILISESI

  Yerevman Surp Haç Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kuruçeşme Kırbaç Sokakta bulunan yapı 1834 tarihinde Garabet Balyan tarafından inşa edilmiştir. Evliya Çelebi’nin yazılarında burada bir ahşap kilisenin varlığı anlatılır.1798 yılında yıkılıp tekrar yapılmıştır. Kilisenin inşaat masrafı 18.000 kuruştur. Bu dönemde Latinlerin bu bölgede başka kiliseleri olmadığından dolayı bu kilisenin ayinlerde kullanıldığı bilinmektedir. Patrik İstephones Agavni zamanında kilise bir ...

  Devamı

 • KUZGUNCUK SURP KRIKOR KILISESI

  KUZGUNCUK SURP KRIKOR KILISESI

  Surp Krikor Lusavoriç Ortadoks Ermeni Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kuzguncuk Çarşı caddesinde 1835 tarihinde Kayserili Mimar Ohannes Amira Servenyan tarafından inşa edilmiştir. 18 yüzyılda semte yerleşmeye başlayan Ermeniler burada bir Basmahane açmışlar ve zengin nakışlı kumaşlar üretmişlerdir. Basmahane daha sonra Üsküdar’a taşınmış ve Sarkis Kalfa Basması ile ünlendiği bilinmektedir. Zamanla Kuzguncuk’taki Ermeni sayısı artınca 1835 yılında Kayserili Mimar Ohannes ...

  Devamı

 • ORTAKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  ORTAKÖY SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy Cibinlik Sokakta inşa edilmiştir. Eski kaynaklar, bu kilisenin yerinde Surp Kiragoz Kilisesi’nin bulunduğu ve tahrip olduktan sonra 1726 yılında Patrik  Hovannes Golod tarafından tamir ettirilip Surp Asdvadzadzin ismiyle hizmete açıldığı anlatmaktadırlar. O tarihlerde tepelerin eteklerinde birçok ermeninin ikamet ettiği ve tepelerde Ermeni mezarlıkları olduğu anlatılmaktadır. Bu bölgenin Arabyanların matbaaları sayesinde ...

  Devamı

 • SAMATYA SURP KEVORK KILISESI

  SAMATYA SURP KEVORK KILISESI

  Surp Kevork Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Samatya Marmara Caddesi üzerinde Sulu Manastır ismiyle tanınır. 11. yüzyıla ait olan kilise, burada bulunan ayazmadan dolayı Sulu Manastır olarak da bilinmektedir. İstanbul’un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet’in Samatya’ya yerleştirilen Ermeni cemaatine patrikhane kilisesi olarak hediye ettiği kilise, 1461 – 1644 arasında Ermeni Patrikliği olarak hizmet vermiştir. Surp Kevork Kilisesi, Karaköy’deki Surp Kirkor ...

  Devamı

 • TAKSIM SURP HARUTYAN KILISESI

  TAKSIM SURP HARUTYAN KILISESI

  Surp Harutyan Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Taksim İstiklal caddesi Meşelik Sokak’da, Esayan Kız Lisesi’nin bahçesinde yer almaktadır. İstanbul’daki Ermeni kiliselerinin çoğu 18 ve 19.yüzyılda inşa edilmiştir. Daha evvel inşa edilenler de, bu dönemde büyük onarımlar geçirmişlerdir. Surp Harutyan Kilisesi,1738 ‘de ahşap olarak inşa edilmiş,1846 yılında onarım geçirmiştir. Yapı, Mıgırdıç-Hovhannes Esayan kardeşler tarafından,1893-1895 arasında II. Abdülhamit’in fermanıyla, hastane ...

  Devamı