Rum Ortodoks Kiliseleri

 • ARNAVUTKÖY TAKSIARHIS RUM KILISESI

  ARNAVUTKÖY TAKSIARHIS RUM KILISESI

  Taksiarhis Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Satış meydanında 1899 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilisenin 16 yüzyılda zengin Rumlar tarafından iyileştirici gücü olduğuna inanılan baş melek Mikail’e ithaf edildiği bilinmektedir. Bizans döneminde bu kilise ile ilgili bilgiler olmasına rağmen, kilise üzerinde bu dönemi anlatan bir kitabe yoktur. Yapının birçok kez tahrip olduğu ve tamir edildiği bilinmektedir. Bugünkü kilise 1896-1899 ...

  Devamı

 • AYVANSARAY AYIOS KANANU RUM KILISESI

  AYVANSARAY AYIOS KANANU RUM KILISESI

  Ayios Dimitrios Kananu Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Kırkambar Sokakta 1204 tarihlerinde inşa edilmiştir. Esas kayıtlarda Kilisenin adı Ayios Dimitrios Kananu olarak geçmektedir. Kananu 1204 tarihlerinde Bizans İmparatoru olarak seçilmiş ve kısa süre görev yapmıştır. Yapının ilk devirlerinde kubbeli olarak yapıldığı bilinmektedir. Zaman süreci içinde birçok defa yanmıştır. Patrik Paisios döneminde 1730 tarihinde yeniden baştan inşa edilmiştir. Kapısının Ahşap ...

  Devamı

 • AYVANSARAY PANAYIA BALINO RUM KILISESI

  AYVANSARAY PANAYIA BALINO RUM KILISESI

  Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Kırkambar Sokakta inşa edilmiştir. Balat ile Ayvansaray arasında bulunan Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi ilk olarak 16. yüzyılda yapılmıştır.18. yüzyılın ilk yarısında bütünüyle yanan kilise yeniden inşa edildi. 1843, 1877 1912 ve 1992 yıllarında restore edilmiştir. Dikdörtgen bazilikal, üç sahınlı bir naosa sahip olan yapı doğu ve batı aksında inşa edilmiştir. Yapının ...

  Devamı

 • AYVANSARAY PANAYIA SUDA RUM KILISESI

  AYVANSARAY PANAYIA SUDA RUM KILISESI

  Panayia Suda Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi üzerinde Tandır Sokak ve Kandilli Türbe Sokakları arasındaki yapı adasında inşa edilmiştir. Panayia Suda Rum Ortodoks Kilisesi’nin tarihi 9.yüzyıla dek uzanır. Tarihçi Theophanes, İmparator I. Nikephoros’un 810 yılında kendisini öldürmek isteyen bir kişiyi buraya hapsettiğini yazar. Yenilikçi İmparator olan Nikephoros bir ihtilal ile İkona yanlısı İrene’nin yerine gelir. Yaptığı mali ...

  Devamı

 • BESIKTAS PANAYIA RUM KILISESI

  BESIKTAS PANAYIA RUM KILISESI

  Panayia Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Köyiçi Sokakta 16 yüzyılda inşa edilmiştir. Yapının tarihçesi Bizans dönemine dayanır. Fetih döneminden sonra bugünkü kilisenin yapıldığı söylenmektedir. Kilisenin ismi Meryem Ana’nın ölümüyle ilgili olarak ithaf edilmiştir. Yapının mimarı bilinmemektedir. Kilise bir avlu içerisinde yer almaktadır. Güneybatıdan kilise avlusuna ulaşılır. Kilise taş moloz yonunda inşa edilmiş ve sıvalıdır. Yapı doğu ve ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA AYIOS DIMITRIOS RUM KILISESI

  BÜYÜKADA AYIOS DIMITRIOS RUM KILISESI

  Ayios Dimitrios Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Büyükada’da Alaçam sokakta 1856 tarihlerinde inşa edilmiştir. 1924 yılından bu yana ayrıca Adalar metropolitliği olarakta kullanılmaktadır. Kilisenin mimarı Fistikas’tır. Kilise 1999 yılındaki depremden büyük zarar görmüştür.2010 yılında yeniden tamir edilerek hizmete açılmıştır. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu içinde yer alır. Kilisenin batısındaki nartekse üç kapıdan girilir. Yapı kaba moloz ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA AYIOS NIKOLAOS RUM KILISESI

  BÜYÜKADA AYIOS NIKOLAOS RUM KILISESI

  Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Büyükada Selvili sokakta 1868 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilise manastır kilise olarak geçmişi Bizans dönemine kadar uzanır. Kilise çok büyük bir avlu içerisinde yer alır. Kilise moloz taş malzemesinden inşa edilmiş ve cepheler sıvalıdır. Binanın girişi batıdan nartekse iki anıtsal kapıyla yapılmaktadır. Narteks kare planlıdır. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA AYIOS YEORYIOS RUM KILISESI

  BÜYÜKADA AYIOS YEORYIOS RUM KILISESI

  Ayios Yeoryios Kilise veya Aya Yorgi; İstanbul Büyükada Yücetepe olarak adlandırılan en yüksek tepede yer alır. Geçmişi Bizans dönemine kadar uzanan kilisenin bugün görülen binası 19.yüzyılda yapılmıştır. Halk arasında ruh ve sinir hastalıklarına iyi geldiği sanılan bu kiliseye inanç günümüzde ziyaretle herkesin her dileğinin iyileştiği bir yer haline gelmiştir. Patrikhane kayıtlarından elde edilen bilgilere göre inşa ediliş tarihi 1751'dir. Bu ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA PANAYIA RUM KILISESI

  BÜYÜKADA PANAYIA RUM KILISESI

  Panayia Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Büyükada Kıvılcım Sokakta 1700 başlarında inşa edildiği biliniyor. Kilisenin mimarı maalesef bilinmemektedir. Kilise 1793 ve 1871 yıllarında yeniden inşa edilmiştir. Bu yapı içindeki ikonalar ve liturjik öğeler açısından çok önemlidir. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu içinde yer alır. Kilisenin batısındaki nartekse kuzey ve güneyden girilir. Kapılardan kuzeyde olan avluya açılır. ...

  Devamı

 • BÜYÜKDERE AYIAS PARASKEVI RUM KILISESI

  BÜYÜKDERE AYIAS PARASKEVI RUM KILISESI

  Ayias Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Büyükdere sahilinde Danışment sokakta 1831 tarihlerinde yeniden yapıldığı bilinmektedir. Kilisenin mimarı bilinmemektedir. Kilisenin nartekse girilen kapısının üzerindeki kitabede bu yapının Terkos metropoliti Gregorios döneminde inşa edildiği anlatılır. Yapı çok büyük bir avlu içerisindedir. Avluya güney doğu kapısından girilir. Kilisenin güney batısında ise bir takım mezar stelleri görülür. İstanbul’daki kiliselerde Paraskevi isimi ...

  Devamı