Ekalliyet Yapıları

 • BESIKTAS SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  BESIKTAS SURP ASDVADZADZIN KILISESI

  Surp Asdvadzadzın Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş İlhan sokakta 1838 tarihinde Mimar Garabet Balyan tarafından inşa edilmiştir. Daha önce bu kilisenin yerinde başka bir kilisenin olduğu ve Sultan III. Mustafa döneminde yıkıldığı ve bu çevrede Ermeni mezarlıkları bulunduğu anlatılmaktadır. Doğu ve Batı ekseninde inşa edilen kilisenin plan şeması kubbeli bazilikadır. Yapı batıda dikdörtgen planlı bir narteks, doğuda ...

  Devamı

 • BEYOGLU MARIA DRAPERIS KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU MARIA DRAPERIS KATOLIK KILISESI

  Notr Santa Maria Draperis Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tünel İstiklal Caddesine cepheli 1904 tarihinde Katolik Fransisken kilisesi olarak inşa edilmiştir. Beyoğlu’nda Galatasaray ile Tünel arasında, İstiklal Caddesi üzerinde yer alır. 19.yüzyılda Galata ve Beyoğlu’nda varlığından söz edilen dokuz Latin kilisesinden biridir. Galata Mumhane Caddesi’ndeki Santa Maria Kilisesi’nin 1584’de yanmasından sonra Fransisken tarikatına mensup olan Madam Clara Draperis’in bağışladığı bir ...

  Devamı

 • BEYOGLU ST. ANTOINE KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU ST. ANTOINE KATOLIK KILISESI

  St. Antoine Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galatasaray İstiklal Caddesinde İstanbul'un en büyük ve cemaati en geniş Katolik Kilisesi'dir. İstanbul'un merkezinde yer almasına rağmen dışarıdan fark edilemeyecek kadar az göze batan bu kilise İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray'dan Tünele doğru giderken sol tarafta bulunur. 1230’da rahipler, kurucuları Assisili Aziz Fransua adına, Galata civarında bir kilise inşa ettiler. 1639 ve 1660 ...

  Devamı

 • BEYOGLU SURP ASVADZADZIN KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU SURP ASVADZADZIN KATOLIK KILISES

  Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Sakızağacı Sokak üzerinde 1862 tarihinde inşa edilmiştir. 1866'da ibadete açılan Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Bedros Bey Mısırlıyan'ın bağışları ile inşa edilmiştir. Bütün servetini, yeni bir kilise, bir episkopos malikanesi ve rahiplerin kalacağı bir mesken inşa ettirmek için kullanmak isteyen Mısırlıyan 1862'de vefat edince, onun bu isteğini kız kardeşleri Lusi ...

  Devamı

 • BEYOGLU SURP YERRORTUTYUN KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU SURP YERRORTUTYUN KATOLIK KILISE

  Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Asmalımescit Perukar sokakta 1762 tarihinde inşa edilmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında, Avusturya İmparatorluğu'nun himayesindeki dört Katolik rahip, Pera'da Saint Antoine Kilisesi'nin alt kısmında yer alan arsayı satın alıp, burada ahşap bir kilise ve konukevi inşa ettirir. 'Surp Yerrortutyun' adını alan kilise 1762'de yanar ancak tekrar inşa edilir; 1802'de Latin toplumunun ...

  Devamı

 • BEYOGLU ÜÇHORAN KILISESI

  BEYOGLU ÜÇHORAN KILISESI

  Surp Yerrortutyun Ermeni Ortodoks Kilisesi veya Üçhoran Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Galatasaray Sahne sokakta bir ahşap kilise idi. 1515 tarihlerinde Rumlardan Ahşap bir kilise olarak Ermenilere geçmiştir. Arsanın satın alınmasından sonra buraya Ermeni Sıbyan mektebi yapılmıştır. Sultan II. Mahmut’un emriyle bu okul kiliseye çevrilmiştir. Bu yapı 1809 tarihinde kilise olarak yapılıp bir yıl sonra yanmıştır. Yanan ...

  Devamı

 • BURGAZADA OHEL YAAKOV SINAGOGU

  BURGAZADA OHEL YAAKOV SINAGOGU

  Ohel Yaakov Sinagogu; İstanbul Adalar ilçesi Burgazada’da 1968 yılında inşa edilmiştir. Burgazada’da yaşayan Museviler ilk dönemlerde Cumartesi sabahları ibadetlerini evlerde toplanarak yapıyorlardı. Adada yeteri kadar Musevi olunca Hahambaşı David Asseo’nun başvurusu ile Adaya yeni bir sinagog inşasına izin verildi. Neve Şalon Vakfı tarafından yönetilen sinagog bu sinagogun yapılması için büyük uğraşlar veren Yaakov Mazonun anısına ismi bu sinagoga verildi.

  Devamı

 • BÜYÜKADA AYIOS DIMITRIOS RUM KILISESI

  BÜYÜKADA AYIOS DIMITRIOS RUM KILISESI

  Ayios Dimitrios Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Büyükada’da Alaçam sokakta 1856 tarihlerinde inşa edilmiştir. 1924 yılından bu yana ayrıca Adalar metropolitliği olarakta kullanılmaktadır. Kilisenin mimarı Fistikas’tır. Kilise 1999 yılındaki depremden büyük zarar görmüştür.2010 yılında yeniden tamir edilerek hizmete açılmıştır. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu içinde yer alır. Kilisenin batısındaki nartekse üç kapıdan girilir. Yapı kaba moloz ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA AYIOS NIKOLAOS RUM KILISESI

  BÜYÜKADA AYIOS NIKOLAOS RUM KILISESI

  Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Büyükada Selvili sokakta 1868 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilise manastır kilise olarak geçmişi Bizans dönemine kadar uzanır. Kilise çok büyük bir avlu içerisinde yer alır. Kilise moloz taş malzemesinden inşa edilmiş ve cepheler sıvalıdır. Binanın girişi batıdan nartekse iki anıtsal kapıyla yapılmaktadır. Narteks kare planlıdır. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA AYIOS YEORYIOS RUM KILISESI

  BÜYÜKADA AYIOS YEORYIOS RUM KILISESI

  Ayios Yeoryios Kilise veya Aya Yorgi; İstanbul Büyükada Yücetepe olarak adlandırılan en yüksek tepede yer alır. Geçmişi Bizans dönemine kadar uzanan kilisenin bugün görülen binası 19.yüzyılda yapılmıştır. Halk arasında ruh ve sinir hastalıklarına iyi geldiği sanılan bu kiliseye inanç günümüzde ziyaretle herkesin her dileğinin iyileştiği bir yer haline gelmiştir. Patrikhane kayıtlarından elde edilen bilgilere göre inşa ediliş tarihi 1751'dir. Bu ...

  Devamı

 • BÜYÜKADA HESED L’AVRAAM SINAGOGU

  BÜYÜKADA HESED L’AVRAAM SINAGOGU

  Hesed L’avraam Sinagogu; İstanbul Adalar ilçesi Büyükada’da 1915 yılında inşa edilmiştir.Bu Sinagog adalardaki en büyük sinagogtur. Musevilerde yazın Adalara gidip yazlık konutlarda yaşama alışkanlığı bulunmaktadır. Adalardan üçünde yazları bazı sinagoglar hizmet vermektedir. Bu sinagog geniş kubbesi ve içinde kadınlar bölümü barındıran eğri asma katlı ile büyük bir sinagogtur.

  Devamı

 • BÜYÜKADA PANAYIA RUM KILISESI

  BÜYÜKADA PANAYIA RUM KILISESI

  Panayia Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Büyükada Kıvılcım Sokakta 1700 başlarında inşa edildiği biliniyor. Kilisenin mimarı maalesef bilinmemektedir. Kilise 1793 ve 1871 yıllarında yeniden inşa edilmiştir. Bu yapı içindeki ikonalar ve liturjik öğeler açısından çok önemlidir. Kilise doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Kilise bir avlu içinde yer alır. Kilisenin batısındaki nartekse kuzey ve güneyden girilir. Kapılardan kuzeyde olan avluya açılır. ...

  Devamı