Beyoğlu Ekalliyet Yapıları

 • BEYOGLU MARIA DRAPERIS KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU MARIA DRAPERIS KATOLIK KILISESI

  Notr Santa Maria Draperis Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tünel İstiklal Caddesine cepheli 1904 tarihinde Katolik Fransisken kilisesi olarak inşa edilmiştir. Beyoğlu’nda Galatasaray ile Tünel arasında, İstiklal Caddesi üzerinde yer alır. 19.yüzyılda Galata ve Beyoğlu’nda varlığından söz edilen dokuz Latin kilisesinden biridir. Galata Mumhane Caddesi’ndeki Santa Maria Kilisesi’nin 1584’de yanmasından sonra Fransisken tarikatına mensup olan Madam Clara Draperis’in bağışladığı bir ...

  Devamı

 • BEYOGLU ST. ANTOINE KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU ST. ANTOINE KATOLIK KILISESI

  St. Antoine Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galatasaray İstiklal Caddesinde İstanbul'un en büyük ve cemaati en geniş Katolik Kilisesi'dir. İstanbul'un merkezinde yer almasına rağmen dışarıdan fark edilemeyecek kadar az göze batan bu kilise İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray'dan Tünele doğru giderken sol tarafta bulunur. 1230’da rahipler, kurucuları Assisili Aziz Fransua adına, Galata civarında bir kilise inşa ettiler. 1639 ve 1660 ...

  Devamı

 • BEYOGLU SURP ASVADZADZIN KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU SURP ASVADZADZIN KATOLIK KILISES

  Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Sakızağacı Sokak üzerinde 1862 tarihinde inşa edilmiştir. 1866'da ibadete açılan Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Bedros Bey Mısırlıyan'ın bağışları ile inşa edilmiştir. Bütün servetini, yeni bir kilise, bir episkopos malikanesi ve rahiplerin kalacağı bir mesken inşa ettirmek için kullanmak isteyen Mısırlıyan 1862'de vefat edince, onun bu isteğini kız kardeşleri Lusi ...

  Devamı

 • BEYOGLU SURP YERRORTUTYUN KATOLIK KILISESI

  BEYOGLU SURP YERRORTUTYUN KATOLIK KILISE

  Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Asmalımescit Perukar sokakta 1762 tarihinde inşa edilmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında, Avusturya İmparatorluğu'nun himayesindeki dört Katolik rahip, Pera'da Saint Antoine Kilisesi'nin alt kısmında yer alan arsayı satın alıp, burada ahşap bir kilise ve konukevi inşa ettirir. 'Surp Yerrortutyun' adını alan kilise 1762'de yanar ancak tekrar inşa edilir; 1802'de Latin toplumunun ...

  Devamı

 • BEYOGLU ÜÇHORAN KILISESI

  BEYOGLU ÜÇHORAN KILISESI

  Surp Yerrortutyun Ermeni Ortodoks Kilisesi veya Üçhoran Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Galatasaray Sahne sokakta bir ahşap kilise idi. 1515 tarihlerinde Rumlardan Ahşap bir kilise olarak Ermenilere geçmiştir. Arsanın satın alınmasından sonra buraya Ermeni Sıbyan mektebi yapılmıştır. Sultan II. Mahmut’un emriyle bu okul kiliseye çevrilmiştir. Bu yapı 1809 tarihinde kilise olarak yapılıp bir yıl sonra yanmıştır. Yanan ...

  Devamı

 • GALATA ASKENAZ SINAGOGU

  GALATA ASKENAZ SINAGOGU

  Aşkenaz Sinagogu;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Yüksek Kaldırımda 1905 tarihlerinde Aşkenazlar tarafından kurulmuş üç sinagogtan biridir. Aşkenazlar 14 yüzyılda Almanya’dan gelerek İstanbul Galata’ya yerleşmişlerdir. Bu sinagogta bulunan birçok levha almanca olarak yazılmıştır. Yapı olarak merkezi bir kubbe bulunur. Kubbe gök kubbeyi tasvir için mavi boyanmış ve yıldızlar konmuştur. Sinagogtaki avizeler Viyana’dan ithal edilmiştir. Aşkenaz sinagogu’nun ehali çok ünlüdür. Form ...

  Devamı

 • GALATA ITALYAN SINAGOGU

  GALATA ITALYAN SINAGOGU

  İtalyan Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata’da Sultan Abdülaziz tarafından Yahudilere bağışlanan bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Sinagog İtalyan kökenli Musevilere hizmet vermektedir. Sinagog duvarında asılı bir Shiviti el yapımıdır. Shivitim Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla yerel bir hattat tarafından özenle kaleme alınmış olan bu elişi parça Sinagog duvarında asılıdır.

  Devamı

 • GALATA NEVE SALOM SINAGOGU

  GALATA NEVE SALOM SINAGOGU

  Neve Şalom Sinagogu;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Şişhane ile Galata kulesini birbirine bağlayan Büyük Hendek Caddesi üzerinde 1951 tarihlerinde inşa edilmiştir.  Galata Neve Şalom Sinagogu, Türk Yahudileri'nin en yoğun kullandıkları İstanbul’daki en yeni sinagogtur. İstanbul’daki sinagogların en büyüğü olan Neve Şalom Sinagogu ise yapılması için 1949'da yıkılan Birinci Karma Yahudi İlkokulu tören salonundan dönüştürülerek inşa edilmiştir. Mimarları genç Türk Musevileri ...

  Devamı

 • GALATA SAINT PIERRE KATOLIK KILISESI

  GALATA SAINT PIERRE KATOLIK KILISESI

  Saint Pierre ve Paul Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Bankalar Caddesine açılan Eski Banker sokağının köşesinde 1841 yılında Dominikan Cemati tarafından inşa edilmiştir.13.yüzyıldan beri İstanbul’da yaşayan cemaatin ilk kilisesi bugünkü Perşembe Pazarında idi. Bu bina daha sonra Arap Camii ismiyle camiye çevrilmiştir. Bunun üzerine bu bölgede yeni bir kilise yapımına izin verilmiştir. İlk yapılan kilise Ahşap bir bina idi. ...

  Devamı

 • GALATA ST. GEORG KATOLIK KILISESI

  GALATA ST. GEORG KATOLIK KILISESI

  St.Georg Latin Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Galata'da Kartçınar Sokağında inşa edilmiştir. İlk inşa tarihi bilinmemektedir. Bizans İmparatoru II. Andronikos Palaiologos'un bir fermanına dayanılarak bu kilisenin Cenevizliler zamanında var olduğunu saptayabiliyoruz. 15.yüzyıla ait Pera'daki vakıf mülklerini gösteren bir belgede bu kiliseden "Aya yorgi" diye bahsedilmektedir. Fransız elçisi De Germigny'nin 1580'de yazdığı bir mektupta Dominiken rahiplerinin elinde olup cemaatinin olmadığı ...

  Devamı