Beyoğlu Ekalliyet Yapıları

 • GALATA TOFRE BEGADIM SINAGOGU

  GALATA TOFRE BEGADIM SINAGOGU

  Tofre Begadim Sinagogu;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Bankalar Caddesi  Felek Sokak üzerinde 1894 yılında Terziler Loncası tarafından inşa edilmiştir. Galata tarihten beri, Osmanlı İstanbul’unda ayrı olarak Galata çevresinde genellikle Avrupalılar, Hiristiyanların yaşadığı bir bölgedir. 19 yüzyılda Yahudilerde bu bölgeye taşınma rüzgarı esmesiyle Galata’da bir çok sinagog inşa edildi. Bu sinagogu kuran Terziler Loncası Osmanlı döneminde Yeniçerilere hizmet vermişlerdir. Bu ...

  Devamı

 • GALATASARAY PANAYIA ISODION RUM KILISESI

  GALATASARAY PANAYIA ISODION RUM KILISESI

  Panayia İsodion Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Galatasaray Emir Nevruz Çıkmazında 1804 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilise Hazreti Meryem’in tapınağı girişine ithaf edilmiştir. Kilisenin kurucularında Dimitris Muzuris’in  Hariciye Nazırı İzzet Efendi’nin arkadaşı olması sebebiyle kilisenin yapımına izin verilmiştir. Bu işlem için de bir hile yapılmıştır. O dönemde kiliselerin yapılmasına izin verilmiyordu. Sadece eski kiliselerin yerine yenilerinin yapılmasına izin ...

  Devamı

 • HARBIYE SAINT ESPRIT KATOLIK KILISESI

  HARBIYE SAINT ESPRIT KATOLIK KILISESI

  Saint Esprit Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde Notre Dame de Sion Lisesi’nin arkasındadır. İstanbul'da Papa'nın temsilcisi olarak bulunan Monsenyör Hillereau tarafından ünlü mimar Gaspard Fossati'ye yaptırılan kilisedir. İnşaatına 1845'te başlanmış, 1846'da ibadete açılmıştır. İmkânsızlıklar nedeniyle pek sağlam yapılamayan ve sık sık meydana gelen depremlerden ötürü zarar gören kilise 1865'te tadilat görmüştür. Katedralin cephesi Notre Dame ...

  Devamı

 • KARAKÖY AYIOS NIKOLAOS KILISESI

  KARAKÖY AYIOS NIKOLAOS KILISESI

  Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy ile Tophane arasında Mumhane Caddesi 45 numaralı parseldedir.  Yapının doğusunda Karatavuk Sokağı, kuzeyde ise Hoca Tahsin Sokağı bulunur. Karaköy Ayios Nikolaos Kilisesi’nin tarihinin 16. Yüzyıla dayandığı ve mahallenin bu isimle anıldığı tarihi kayıtlarda bulunmaktadır. Sultan III. Murat dönemimde 1595 yılında çıkarılan bir fermanda Topkapı Sarayı’nda yapılacak bir tamirat için bu ...

  Devamı

 • KARAKÖY IOANNES PRODROMOS KILISESI

  KARAKÖY IOANNES PRODROMOS KILISESI

  İoannis Prodromos Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Tophane arasında Kemeraltı Caddesi ile Necatibey Caddelerini birbirine bağlayan Sakızcılar Sokağına cepheli olarak inşa edilmiştir. Ioannis Prodromos kelimesinin Türkçesi Aziz Yahya Kilisesidir. Kilise bugün Türk Ortodoks Patrikhanesine bağlıdır. Karaköy Aziz Yahya Kilisesi’nin tarihinin 16. Yüzyıla dayandığı ve mahallenin bu isimle anıldığı tarihi kayıtlarda bulunmaktadır. Sultan III. Murat dönemimde 1595 yılında çıkarılan bir ...

  Devamı

 • KARAKÖY PANAYIA KILISESI

  KARAKÖY PANAYIA KILISESI

  Panayia Kilisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Tophane arasında Mumhane Caddesi Ali Paşa Değirmeni sokak 2 nolu parseldedir. Kilisenin doğusunda Kara Ali Kaptan Sokak, batısında Akçe Sokak güneyde ise Mumhane Caddesi yer almaktadır. Karaköy Panayia Kilisesi 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra başlatılan göçler ile Kaffa’dan gelen Rumlar tarafından kurulmuştur. Kilisenin kuruluşu 1455 tarihidir. 1583 yılında Rus Çarı adına İstanbul’da kiliseler ...

  Devamı

 • KARAKÖY SURP LUSAVORIC KILISESI

  KARAKÖY SURP LUSAVORIC KILISESI

  Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy ve Tophane arasında Kemeraltı Caddesi, Sakızcılar Sokağı 3 numarada yer alır. Aziz Krikor’a ithaf edilen yapı, Ermeniler tarafından inşa edilen en eski kilisedir. 1360 tarihli bir yazmada, bugünkü kilisenin bulunduğu yerde daha önceleri Surp Sarkis adında başka bir kilisenin olduğundan bahsedilmektedir. Bu kilise, ataları Anili olan Kefeli bezirganlar tarafından ...

  Devamı

 • KARAKÖY TÜRK ORTODOKS PATRIKHANESI

  KARAKÖY TÜRK ORTODOKS PATRIKHANESI

  Türk Ortodoks Patrikhanesi, Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından tanınmayan bir Türk Kilisesidir. 1921 yılında Türk Bağımsızlık Mücadelesini destekleyen Pavlos Karahisarithis tarafından Kayseri'de kurulmuştur. Kurucu Karahisarithis daha 1912’de diakos 1915’te papaz olup Akdağmadeni’ne atanmış ve Eftim adını almıştı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Millet Meclisi’nin açılış duasını okuyan din adamları arasında Papa Eftim de vardı. Kurtuluş Savaşı’nda “Umum Anadolu Türk Ortodoksları Cemaatleri” olarak ...

  Devamı

 • OSMANBEY BET ISRAEL SINAGOGU

  OSMANBEY BET ISRAEL SINAGOGU

  Bet İsrael Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Osmanbey Rumeli Caddesine açılan sokakta olup 1953 yılında inşa edilmiştir. 1950’lerde İstanbul’daki imar faaliyetleri sonunda Yahudiler Balat, Hasköy ve Galata semtlerinden şehrin yeni gelişen Şişli, Osmanbey semtlerine taşınmışlardır. Bu gelişen semtlerde ibadethane ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiştir. Günde iki kez ve Şabat sırasında kullanılan bu sinagog yapı olarak uzun bir dikdörtgendir. Bina asma ...

  Devamı

 • PANGALTI ANARAT HIGUTYUN KATOLIK KILISESI

  PANGALTI ANARAT HIGUTYUN KATOLIK KILISES

  Anarat Higutyun Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Pangaltı Süleyman Nazif caddesi üzerinde  1866 yılında manastır olarak inşa edilmiştir. Okul bahçesinde yer alan kilise, 1866'da, dönem itibariyle şehir merkezinden uzak, sadece rahiplerin yararlanması amacıyla küçük, ahşap bir yapı olarak inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır. Viyana Mıhitaryan Birliği rahipleri tarafından yönetilmektedir. 1974'te onarımdan geçen kilise binası halen faaldir. PANGALTI MIHİTARYAN LİSESİ Mıhitaryan Ermeni ...

  Devamı