ANAKAPI CAMI INSA ORTA KITABESI

İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Bu gelenek bu camide de sürdürülmüştür. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve yazılar altın varakla kaplanmıştır.

Orta kısımda yer alan kitabe 105 X 320 santim ölçülerindedir. Burada Osman Gazi’den Kanuni’ye kadar Osmanlı padişahlarının isimlerinin bir silsile halinde yazıldıklarını görüyoruz. İki satır olarak tertip edilen kitabe metninde dikey harfler o kadar ustalıkla dizilmiştir ki, tarih içerisinde Osmanlı hanedanı bir merasim yürüyüşü yapıyor gibidir. Kompozisyon çok başarılıdır. Hareketlere ve tezyini işaretlere yer kalmamıştır. Yazı sağ ve soldaki inşa kitabesinin dizilişinden daha etkileyicidir. Burada isimler arasında ‘’Bin es-sultan’’ ifadesinin tekrarının rolü büyüktür. Bu kitabe celi sülüs yazının 16.asırdaki seviyesini gösteren örneklerin en güzelidir.

‘’Naşirü’l-kavanine’s sultaniye aşirü’l-havakinü’l-osmaniye es-sultan ibnü’s-sultan es sultan es-Sultan Süleyman Han bin es-Sultan Selim bin es-Sultan Beyazıt.’’ Saltanat kanunlarının yayıcısı, Osmanlı hakanlarının onuncusu, Sultan oğlu sultan,  Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Selim oğlu Sultan Beyazıt oğlu Sultan Mehmet oğlu Sultan Murat oğlu Sultan Mehmet oğlu Sultan Beyazıt oğlu Sultan Murat oğlu Sultan Orhan oğlu Sultan Osman.