BEYOGLU ALMAN LISESI

Alman Lisesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu İstiklal Caddesi Şahkulu Bostanı sokakta 1868 yılında kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Meşrutiyeti ilan etmesinden sekiz yıl, Almanya’da Ulusal Birliğin kurulmasından iki yıl önce "Alman-İsviçre Burjuva Okulu" olarak kurulan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde derin izler bırakan tarihsel devrimler geçirmiştir. Bu süreç içinde kendini devamlı yeniden tanımlayarak geliştirmek zorunda kalmıştır. Sadece bir konuda hiç değişim göstermemiştir: her iki ülkeye ve kültüre de yakın olan nesiller yetiştirmekte. Asıl olan karşılıklı alışverişti. Bu alışverişte anlayış, bağlılık ve Türkiye ile Almanya arasındaki tarihsel iletişimin gelişimine katkı sağlayan temel yatmaktaydı. Bu yüzden Özel Alman Lisesi kuruluşundan günümüze kadar Alman-Türk ilişkilerinin en önemli dayanağı olarak görülebilir. Bugün okulumuz yaklaşık 800 öğrenciyi bünyesinde barındıran matematik ve fen derslerinin önemli olduğu ''Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Lise'' statüsünde bir özel lisedir. Öğrenciler bir yıl Hazırlık sınıfından sonra dört yıl lise eğitimi alırlar.  Türkiye’de üniversiteye giriş için ön koşul olan lise diplomasının yanı sıra, Almanya’daki üniversitelere oradaki her hangi bir Alman öğrencinin sahip olduğu haklarla giriş imkânı sağlayan Abitur diplomasını da alabilirler. Abitur Diploması alabilmek için girmek zorunda oldukları sınavda öğrenciler Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden sorumludurlar. Mezunlarımızın yaklaşık olarak dörtte biri yüksek öğrenimleri için Almanya’yı tercih etmektedir. Bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Abitur Sınavı’na girmeyen öğrencilere dil diploması nı alabilmek için bir sınav hakkı verilmektedir. Bu diploma ile Türkiye’de ÖSS' de kazandıkları fakülteye eşdeğer bir bölüme Almanya’da devam edebilme imkânı sağlanmaktadır.

Abitur diploması" uluslararası alanda tanınmış bir diploma olduğu için öğrencilerimiz, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de kısıtlama olmaksızın okuma imkânı bulabilmektedir. Geçmiş yıllardaki deneyimlerimize bakarak bu diplomaya sahip olan öğrencilerimizin Amerika’nın seçkin üniversitelerinde de kabul gördüklerini söyleyebiliriz.