TEPEBASI CASA D’ITALIA BINASI

Casa d'Italia Binası;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesine cepheli olarak inşa edilmiştir. Binanın ilk inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. İtalya henüz birliğini sağlamadığı için 19. Yüzyılda İstanbul’da farklı İtalyan devletlerinin konsoloslukları bulunmakta idi. 25 Ekim 1823 yılından itibaren Sardunya Krallığı'nın Konsolosluğu olarak hizmet vermiştir. İtalya'nın Birleşmesinden sonra bu yapı dönemin padişahı tarafından Kevork isimli bir Ermeniden satın alınarak İtalyan devletine hediye edilmiştir. İtalyan mimar Alessandro Bresci tarafından elden geçirilen binanın onarımları 1865 yılında tamamlanmıştır. Onarımlar sonucunda elde edilen görüntü binanın bugünkü halinin neredeyse aynısını yansıtmaktaydı.

İtalyan Büyükelçiliği, 1919 yılının sonuna kadar Casa d'Italia binasında hizmet vermiştir, Venedik Sarayı'nın Sforza Kontu'nun eline geçmesi ile Büyükelçilik buraya taşınmıştır. 1927 yılında İtalyan Cemaati'nin kullanımına verilen bina 1951 yılından itibaren İtalyan Kültür Merkezi'nin binası haline gelmiştir. Casa d'Italia binasında İtalyan Ticaret Odası ve İstanbul'daki en önemli İtalyan kulübü olan Circolo Roma yani Roma Kulübünü de bünyesinde barındırmaktadır.

Bina 1930 ve 1932 yılları arasında yeniden tadilat görmüştür, bu tadilatla binanın dış yüzeyi ve giriş merdivenleri onarılmıştır. İç avlunun ise üzeri kapatılmış, günümüzdeki tiyatro binasına dönüştürülmüştür. Gördüğü tadilatlara rağmen sahip olduğu Art-Deco stillini halen koruyan tiyatro salonu 300 kişilik kapasitesi ve iyi ses düzeni ile kentimizin en güzel tiyatrolarından biridir. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi 1951 yılında imzalanan ve defalarca yenilenen İtalya - Türkiye Kültür Antlaşması çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır. Dünyada bulunan diğer 90 İtalyan Kültür Merkezi gibi İtalyan Dışişleri Bakanlığına bağlı olup icraatını sürdürmektedir. İtalyan dilini ve kültürünü yayarak İtalya ile Türkiye arasında kültürel ilişkileri geliştirmek amacındadır. 1951 yılından itibaren Casa d’Italia adıyla bilinen, 1919 yılına kadar İtalyan Elçiliğini misafir etmiş olan Pera'daki tarihi binada faaliyetlerini sürdürmektedir.